Astronomové v Čechách

Kvíz Zdeněk

GC6W2EE  4.3.1932 - 21.8.1993 astronom, pedagog   RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. byl český astronom a fyzik. Věnoval se výzkumu meteorických rojů a proměnných hvězd. V letech 1963–1969 byl členem redakční rady věstníku ČAS s názvem Kosmické rozhledy. Zdeněk Kvíz po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy...

Lála Petr

GC71Y2N 12.10.1942  astronom   Petr Lála je český astronom, který vyko-nává funkci vedoucího výzkumné a servisní sekce Úřadu pro záležitosti kosmického prostoru OSN ve Vídni. Petr Lála projevil zájem o astronomii opravdu velmi brzy, když se již roku 1953, ve svých 11 letech, stal členem České astronomické společnosti, na doporučení...

Laplace Pierre Simon Marquis de

  Dr HUBERT SLOUKA (Předneseno v Čs. rozhlasu 30. III. 1949.) 28. března bylo tomu právě 200 let co se narodil v Beaumonten-Ange nedaleko Caen v Normandii z jednoduchých a chudých venkovských rodičů jeden z nejvýznamnějších matematiků a hvězdářů světa -Pierre Simon, pozdější Marq1Ús de la Place. Nadán vynikajícími schopn tmi od malička...

Láska Václav

GC73D5H 24. 8. 1862 – 27. 7. 1943 matematik, geofyzik, astronom, meteorolog, geodet, pedagog   Prof. Dr. Václav Láska byl významný český astronom a geofyzik. Od šesti let navštěvoval českou školu, v deseti letech vstoupil do chlapeckého semináře v Bohosudově. Po maturitě byl v roce 1883 přijat na německou universitu jako posluchač matematiky...

Link František

GC6TQZE 15.8.1906 - 28.9.1984 astronom, pedagog   František Link patří mezi průkopníky české astronomie. Za druhé světové války založil Početní sekci České astronomické společnosti, která vykonala v předpočítačové době velké množství nenahraditelné práce. Po válce se roku 1948 stal ředitelem observatoře v Ondřejově. Díky Františku Linkovi...

Littrow Josef Johann

GC71Y32 13.3.1781-30.9.1840   astronom   Joseph Johann von Littrow byl rakouský astronom narozen v Horšovském Týně. V letech 1799–1803 vystudoval Karlovu univerzitu v Praze v oborech právo a teologie. Zároveň navštěvoval všechny čtyři fakulty a poznával různé vědy, ze kterých si zvolil matematiku a astronomii ke speciálnímu studiu....

Lukeš Ladislav

  Všichni, kdož i Jen ne,patrně znali tohoto neúnavného pracovníka, mladého tělem i duší, byli nesmírně překvapeni jeho nečekaným úmrtím. Jen malá hrstka nejbližších přátel a spolupracovníků věděla dříve o jeho velmi vážné chorobě, ale stejně nikdo nevěřil, že by jí nedokázal vzdorovat. A přece 15. listopadu 1957 dr. Lukeš skonal a tím se...

Lvovický Cyprián Karásek ze Lvovic

  Cyprián Karásek Lvovický ze Lvovic (latinsky Cyprianus Leovitius, německy Cyprian von Leowitz; 8. července 1514 Hradec Králové – 1574, Lauingen) byl český astronom, matematik a astrolog. Pocházel z rodiny měšťana, dlouholetého radního a poté i starosty Jana Karáska, studoval ve Vratislavi (1540), v Lipsku (1542) a posléze astronomii ve...

Mach Adolf

  Narozen: v květnu 1857 v Dolních Štěpanicích u Jílemnice Zemřel: 23. března 1918 v Praze Adolf Mach studoval na reálce v Hradci Králové a na polytechnice v Praze. Působil na reálce v Hradci Králové jako učitel těsnopisu, později asistent a suplent. Od roku 1886 do roku 1895 byl suplentem v Kutné Hoře a poté byl jmenován učitelem matematiky...

Marci - Jan Marek z Kronlandu

GC73D86 13. 6. 1595 – 10. 4. 1667  fyzik, matematik, lékař, profesor   Jan Marcus Marci, česky Jan Marek Marci z Kronlandu byl renesanční lékař, fyzik a matematik, jeden z posledních českých polyhistorů. Marci studoval na gymnáziu v Lito-myšli a poté na univerzitách v Olomouci a v Praze. V roce 1625 získal Marci v Praze doktorát...

Mašek Bohuslav

GC6XEC6  1.12.1868 - 29.28.1955  astronom, spisovatel, redaktor, překladatel   Narodil se v Hradci Králové do rodiny gymnaziálního profesora češtiny. Po přeložení otce na gymnázium v Jindřichově Hradci se Mašek seznámil se spolužákem Františkem Nušlem. Společně stavěli své první brýlové dalekohledy a prováděli astronomická...

Matyáš Vilemovský z Brné

  Matyáš narodil se buď v Brné nebo ve Vilémově asi r. 1432. Odebrav se později na universitu Pražskou byl zde 19. srpna r. 1455 za děkana Šimona z Chrudimi zkoušen, byv od mistra Jakuba z Pacova povýšen na bakaláře, avšak teprv dne 16. září r. 1471 dosáhl hodnosti mistra in artibus. Téhož roku dne 24. října započal veřejná čtení svá co...

Mayer Christian

*   1719  Meziříčí na Moravě †   1783  Mannheim  Kněz jezuitského řádu, vyučoval nejprve v Aschaffenburku matematice a starým řečem, později působil jako profesor matematiky a fyziky v Heidelberku, zřídil hvězdárny v Manheimu a ve Schwetzinkách, obě nákladem kurfiřta Theodora Falckého. Zásluhou jeho je, že...

Mayer Pavel

GC7AJAR 7. 11. 1932 astronom   RNDr. Pavel Mayer, DrSc., je český astronom, který se zabývá spektroskopií těsných dvojhvězd. Druhou oblastí jeho práce je konstrukce a stavba velkých hvězdářských dalekohledů. Pavel Mayer vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Celý život pak pracoval v Astronomickém...

Mikulášek Zdeněk

GC7681C, 15. 5. 1947 astronom, pedagog   Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. je současný přední český astronom a astrofyzik žijící v Brně. Zde působí jako profesor astronomie na Masarykově univerzitě. Jeho celoživotním odborným zájmem je stelární astronomie – výzkum hvězd a hvězdných soustav. Je také aktivním klarinetistou v Komorní dechové...

Mohr Josef Mikuláš

GC71Y37 26.11.1901-16.12.1979  astronom, pedagog   Prof. RNDr. Josef Mikuláš Mohr byl český astronom a pedagog, zakladatel moderní stelární astronomie v Československu. Narodil se v Praze-Vršovicích, ale mládí prožil v Jihlavě a Telči. Svá studia začal na telčské státní reálce a pokračoval na Vysoké škole technické v Praze. Již po roce...

Morstadt Josef

GC71Y3E 14.2.1797-7.8.1869  astronom, státní úředník, meteorolog, kartograf    Josef Morstadt byl český astronom, fyzik a matematik, který počítal dráhy a zabýval se ranou meteorickou astronomií. Životní pouť Josefa započala v domě U tří mouřenínů v Kolíně. Byl společně se 17 sourozenci synem obchodníka s vínem Josefa Matyáše Adama...

Mrkos Antonín

GC71FGK 27.1.1918 - 29.3.1996  astronom, meteorolog, polární badatel, optik   Antonín Mrkos byl významný český astronom. Po maturitě na gymnáziu vystudoval učitelský ústav. Astronomii vystudoval dálkově na Přírodovědecké fakultě Slovenské univerzity Bratislavě. V letech 1946 až 1950 pracoval na astronomické observatoři na Skalnatém...

Nábělek František

  František Nábělek (3. března 1852 Cetechovice – 29. října 1915 Kroměříž) byl český pedagog, fyzik a astronom, který v rotundě Květné zahrady v Kroměříži instaloval Foucaultovo kyvadlo. Vyrůstal v chudé rodině. Jeho studijní předpoklady objevil střílecký pan farář, na jehož popud odešel studovat do Kroměříže. Nejprve se musel naučit němčinu...

Nechvíle Vincenc

GC73D79 20. 3. 1890 – 5. 7. 1964 astronom, pedagog   Vincenc Nechvíle byl významný český astronom. Nechvíle začíná pracovat v astronomii ihned po první světové válce a je jedním z prvních mladých astronomů, kteří prošli velkou zahraniční praxí. Od počátku se velmi aktivně věnuje stelární astronomii, zejména v otázkách pohybu hvězd. Studuje v...

Novák Karel

GC6W2FE 24.11.1887 - 11.6.1958  astronom, úředník   Karel Novák byl bankovním radou, ale především významným amatérským astronomem. O astronomii se zajímal již od svého dětství. Před 1. světovou válkou navštěvoval jako mimořádný posluchač astronomické přednášky na pražské univerzitě, avšak válka na čas zmařila jeho sny. V roce 1918, po...

Nušl František

GC6TR1R   3.12.1867 - 17.9.1951  astronom, optik, matematika, pedagog   Prof. PhDr. František Nušl byl český astronom, spoluzakladatel ondřejovské hvězdárny a od roku 1922 předseda České astronomické společnosti. V této funkci se podílel na vybudování Štefánikovy hvězdárny v Praze na Petříně. Po gymnáziu v Jindřichově Hradci...

Obůrka Oto

GC73D7G 30. 4. 1909 – 28. 12. 1982 matematik, astronom, pedagog   Prof. RNDr. Otto Obůrka, CSc. byl astronom, zakladatel a první ředitel brněnské hvězdárny, vysokoškolský profesor. Obůrka vystudoval gymnázium ve Vyškově, První vyšší průmyslovou školu strojnickou v Brně a Vysoké učení technické v Brně. Na VUT později působil jako profesor...

Onderlička Bedřich

GC71FGX 10.5.1923 - 25.8.1994  astronom   RNDr. Bedřich Onderlička, CSc. byl český astronom působící v Brně. Již od svých středoškolských studií projevoval téměř renesanční šíři zájmů, zabýval se matematikou, fyzikou, astronomií, cizími jazyky, uměním a patřil i mezi přední brněnské šachisty čtyřicátých let. Vystudoval matematiku, fyziku...

Ondřejův Jan Šindel

  Jan Ondřejův, zvaný Šindel, také Joannes de Praga (pravděpodobně 1375 Hradec Králové – pravděpodobně 1456 Praha) byl český kněz, profesor a rektor pražské univerzity, matematik, astronom a osobní astrolog a lékař králů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Po škole v Hradci Králové studoval na Pražské univerzitě, kde se roku 1395 (nebo...
Záznamy: 76 - 100 ze 161
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>