Astronomové v Čechách

Hejna Ladislav

  AsÚ AV ČR pozorovatelna Veselí nad Lužnicí  

Hlad Oldřich

  RNDr. Oldřich Hlad se narodil 30.12.1934 v Praze. V roce 1951 přišel na hvězdárnu v Praze na Petříně a v roce 1952 se stal jejím demonstrátorem. Vystudoval matematiku a fyziku.  V letech 1958 až 1961 působil jako středoškolský profesor těchto předmětů včetně astronomie na žateckém gymnáziu. V roce 1961 nastoupil jako samostatný odborný...

Hladký Jan

  * 8.10.1934 v Praze   Vystudoval Reálné gymnázium v Kolíně v letech 1945-1952. Poté byl přijat na Fakultu mechanizace Vysoké školy zemědělské v Praze, kterou ukončil v roce 1957. Zároveň od roku 1954 studoval mimořádně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovi v Praze, kde získal diplom v r.1962. Zajímaly ho především přednášky...

Hlavatý Karel

  Po dlouhá desetiletí kanál bývalý sluha Státní hvězdárny v Praze, Karel Hlavatý, každodenní časovou službu. Den co den vystupoval před hodinou dvanáctou na vysokou věž hvězdárny, aby odtud učinil své úřední povinnosti zadost. Dole pod věží stával hlouček pensistů a náhodných chodců připraven s hodinkami v ruce připraven na důležitý výkon —...

Horák Tomáš

  26.5.1939 Prostějov   27.1.1991 Bratislava astronom V r. 1961 ukončil obor matematika fysika na přírodovědecké fakultě MU v Brně a stal se asistentem matematiky na brněnské vojenské akademii. V r.1969-70 působil jako externí lektor astronomie na Universitě jižní Floridy v Tampě, USA. Po návratu pracoval v Geofyzice Brno, MFF UK...

Horálek Petr

  Petr Horálek, rodák z Pardubic, dnes působící na tamní hvězdárně je trochu netradiční astrofotograf. Většinou spíše než s filmem, vývojkou či digitálním čipem vlastně vládne ostře ořezanou tužkou a barvami. Podíváme-li se však na jeho kresby komet, planet, galaxií, hvězdokup, zatmění a mnoha dalších, kresebně až neuvěřitelných objektů na...

Hornoch Kamil

  Kamil Hornoch (nar. 5. prosince 1972) od roku 2007 pracuje v Astronomickém ústavu Akademie věd v Ondřejově, kde se věnuje výzkumu planetek. Již před tím se však astronomií zabýval jako amatér a z té doby jsou známy především jeho objevy nov v galaxiích M31 a M81. V roce 2006 mu Pacifická astronomická společnost udělila cenu Amateur...

Hornstein Karl

  Karl Hornstein byl od roku 1843 asistentem na hvězdárně ve Vídni. V roce 1847 se stal asistentem na hvězdárně v Krakově. V roce 1850 se habilitoval na vídeňské univerzitě a od roku 1851 byl adjunktem vídeňské hvězdárny. V roce 1862 byl Hornstein jmenován profesorem matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci. V roce 1864 se stal profesorem...

Horský Zdeněk

GC6XEBK 11.3.1929 - 8.5.1988  historik, astronom   PhDr. Zdeněk Horský, CSc. byl český astronom a historik. Vystudoval filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na Fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval studiem historických vědeckých přístrojů. Středem jeho zájmu byla astronomie...

Hřebík František

  Vzécného jubilea 80 let se 28. ledna dožil čestný člen naší Společnosti a věčný mladík František Hřebík. Přejeme mu, aby ho ani v budoucnu neopustil příznačný elán a nakažlivý nepokoj, jimž podněcuje své astronomické okolí k nové aktivitě a zároveň 1 k uchováni tvořivého odkazu našich astronomických předchůdců. Kosmické rozhledy využily...

Hrkal Pavel

  profesor matematiky a fyziky na táborském gymnáziu, ředitel táborského gymnázia * 21. 6. 1942 v Táboře   Vyrůstal v Táboře ve čtvrti Maredův vrch v rodině právníka JUDr. Václava Hrkala. Vystudoval táborskou jedenáctiletou střední školu a po maturitě studoval učitelství matematiky a fyziky na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity...

Hubený Ivan

GC7680R 5. 6. 1948 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. je přední český astronom pracující v USA. Zabývá se modely atmosfér různých druhů hvězd a v poslední době také studiem exoplanet. Narodil se v Praze v roce 1948. Po absolvování Akademického gymnázia pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK studiem astronomie a...

Jurčák Jan

  Mgr. Jan Jurčák PhD. (*1978) Pozorování fotosféry s vysokým prostorovým rozlišením. Jde zejména o studium jemné struktury penumbry za použití spektroskopických a spektropolarimetrických dat. S tím je spojena analýza Stokesových profilů spektrálních čar s pomocí inverzního kódu SIR.   Rozhovor na astro.cz  

Kabeláč Josef

(*13. 10. 1929 Jičín, †6. 1. 2008 Jičín) Pracoval v oboru geodetická astronomie a kosmická geodézie. Po absolvování jičínského reálného gymnázia v roce 1948 se stal posluchačem Vysoké školy speciálních nauk ČVUT v Praze. Již od mládí se zajímal o astronomii, a tak se stal, bezprostředně po absolvování zeměměřického studia v roce 1952, asistentem...

Kadavý František

GC73D70 12. 11. 1896 – 6. 5. 1972 astronom, popularizátor   František Kadavý byl český astronom a předseda Československé astronomické společnosti. Byl také ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se pozorováním Slunce, planet, meteorů, proměnných hvězd, popularizační a přednáškovou činností. V roce 1922 byl přijat do České...

Karas Vladimír

  Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., se narodil v roce 1960. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a na této fakultě pracoval až do roku 2004, kdy přešel do Astronomického ústavu AV ČR. Zabývá se relativistickou astrofyzikou a aktivními galaxiemi. Vypracoval metodu pro určování hmotnosti a rotace černých děr.   Kopalova...

Karlický Marian

  doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. se narodil 20. října 1949. Vystudoval fyziku (specializaci fyzika plazmatu) na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně v letech 1969 - 1973. Od roku 1974 až dosud pracuje ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově. V roce 1977 získal akademický titul RNDr. a v roce 1981 obhájil...

Karský Georgij

  zeměměřič a průkopník v kosmonautice * 27.10.1932 ve Stádlci u Tábora, + 19.9.2016 v Praze   Narodil se v rodině lékaře působícího ve Stádlci u Tábora. Oba jeho rodiče byli ruští emigranti, kteří ještě jako studenti odešli z vlasti během občanské války. Jako chlapec Georgij občas otce doprovázel na jeho cestách za pacienty, k nimž...

Kaván Jiří

GC6XEBQ    3.2.1877 - 30.3.1933     astronom, matematik   Dr. Jiří Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, idealista, vynikající hudebník milující chrámovou hudbu. Vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity, aprobaci matematika-fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém...

Kepler Johannes

GC71Y1P 28. 12. 1571 – 16. 11. 1630 astronom, astrolog, matematik   Johannes Kepler byl německý matema-tik, astrolog a astronom. Působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formu-loval dva ze tří Keplerových zákonů. Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde byl jeho učitelem astronomie Michael Mästlin. V letech 1594–1600 vyučoval na...

Kladivo Bohumil

GC71Y2H 24.6.1888-8.2.1943  geodet, geofyzik, astronom, pedagog    Prof. PhDr. Bohumil Kladivo byl český geodet, geofyzik, astronom a pedagog. Bohumil Kladivo se narodil ve Křtinách u Brna, poté co byl jeho otec jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u Brna. Bohumil tam chodil do obecné školy. V Brně vystudoval gymnázium, po jehož...

Kleczek Josip

GC6TR28    22.2.1923 - 5.1.2014    astronom a sluneční fyzik   Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., byl český astronom, sluneční fyzik a také dlouholetý předseda Sluneční sekce Československé astronomické společnosti. Josip Kleczek je příkladem skromné vědecké osobnosti světového významu. Josip Kleczek se narodil v roce 1923...

Klein Johannes

  V roce 1703, Klein vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a učil matematiku, astronomii a mechaniky. Od roku 1732 do své smrti byl vedoucím matematického muzea na " Collegio Clementino " do Prahy. Od doby jsou jím mnohé astronomické přístroje a hodinky nejsou známy. [2] Byl to takzvaný " Priest Mechanik " a zanechal velké množství astronomických...

Klepešta Josef

GC71FG1 4.6.1895 - 12.7.1976 astronom   Josef Klepešta byl významným českým astronomem. Byl spoluzakladatelem České astro-nomické společnosti a dlouhé roky nepostra-datelnou osobností spolkového života. Ještě před založením společnosti jezdil do Pardubic za baronem A. Krausem, aby od něj získal cenné rady při tvorbě a přijetí stanov nově...

Klokočník Jaroslav

*2.8.1948 Praha astronom 1971 vystudoval geodesii, (geodetickou astronomii) na ČVUT Praha. Od 1972 působí v Astronomickém ústavě AV ČR v Ondřejově. Opakované zahraniční pobyty v Německu, USA a v Egyptě. Jeho oborem je dráhová dynamika umělých družic Země. Spoluautor čtyřech skript. Člen několika mezinár. vědeckých organisací.
Záznamy: 76 - 100 ze 244
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>