Astronomie

Vesmír by mohl být až o 2 miliardy let mladší

24.09.2019 08:04
  Nové výpočty nasvědčují tomu, že vesmír by mohl být až o 2 miliardy roků mladší, než astronomové doposud předpokládali. Tyto závěry vyplývají na základě dalších pozorování a výpočtů publikovaných v letošním...

Záhada supermasivních černých děr v mladém vesmíru

16.07.2019 07:44
  Astrofyzikové z Western University objevili důkazy potvrzující přímý vznik černých děr smrštěním hmoty, které nepotřebují jako mezistupeň vyvinout se z velmi hmotných hvězd v závěrečném stadiu vývoje....

Infračervená astronomie

25.05.2013 12:08
Infračervená astronomie je oborem astronomie a astrofyziky, který zkoumá objekty viditelné v infračerveném záření (IR = Infrared). Rozsah viditelného světla se nachází mezi λ=400 nm (modré) až λ=700 nm (červené). Záření o...

Radioastronomie

19.05.2013 12:10
Radioastronomie je odvětví astronomie zabývající se studiem nebeských těles prostřednictvím rádiových vln emitovaného fyzikálními procesy ve vesmíru. Rádiové vlny jsou delší než světelné, proto je k zachycení dobrého signálu...

Optická astronomie

19.05.2013 12:07
Optická astronomie pozoruje objekty ve vesmíru v oboru záření v rozmezí mezi blízkými infračervenými délkami a viditelným světlem – běžně vlnové délky od 330 nm do 1 µm. Základním zdrojem informací v optické astronomii je...

Ultrafialová astronomie

19.05.2013 12:06
Ultrafialová astronomie je odvětví astronomie, které se zabývá pozorováním vesmírných objektů v ultrafialovém záření, tedy ve vlnových délkách od 10 do 380 nm. Světlo v těchto délkách je absorbováno zemskou atmosférou, takže...

Gama-astronomie

19.05.2013 12:04
Gama astronomie (též astronomie gama záření) je odvětví astronomie, které se zaobírá studiem vesmíru prostřednictvím záření gama. Dříve, než bylo možné experimentálně zjistit přítomnost gama záření emitovaného z kosmických...

Rentgenová astronomie

18.05.2013 12:04
Rentgenová astronomie je část astronomie zabývající se vesmírnými objekty, které vysílají rentgenové záření, tedy elektromagnetické vlnění o vlnové délce 10nm - 0,1 nm. Nejčastějšími zdroji ve vesmíru jsou neutronové hvězdy,...

Stručná historie astronomie

12.05.2013 12:00
Astronomie se podobně jako další vědy začala rozvíjet ve starověku. První se z astronomie rozvíjela astrometrie, zabývající se měřením poloh hvězd a planet na obloze. Tato oblast astronomie měla velký význam pro navigaci....
Záznamy: 1 - 9 ze 9

Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.

Kalndáře - výpočet (EN)

1. Introduction

22.03.2015 13:09

2. The Gregorian Calendar

22.03.2015 13:10

3. The Hebrew Calendar

22.03.2015 13:12

4. The Islamic Calendar

22.03.2015 13:13

5. The Indian Calendar

22.03.2015 13:13

6. The Chinese Calendar

22.03.2015 13:15

7. Julian Day Numbers and Julian Date

22.03.2015 13:15

8. The Julian Calendar

22.03.2015 13:16

9. Calendar Conversion Algorithms

22.03.2015 13:16
Záznamy: 1 - 9 ze 9