Digitální archiv Periodik

 

V této části webu naleznete postupně doplňované sekce digitalizovaných astronomických periodik. 

 

Časopisy

 • Říše hvězd - astronomický časopis
 • Kosmické rozhledy - zpravodaj České astronomické společnosti
 • KOZMOS - slovenský astronomický časopis  
 • Astropis - astronomický časopis - pouze pro registrované badatele
 • Povětroň - časopis AS Hradec Králové 
 • Letectví + Kosmonautika - pouze pro registrované badatele - připravujeme 
 

Zpravodaje poboček a sekcí ČAS

 • Astronomické informace - zpravodaj Západočeské pobočky ČAS
 • Corona Pragensis - zpravodaj Pražské pobočky ČAS 
 • EAI - Expresní astronomické informace - připravujeme 
 • JihoČAS - zpravodaj Jihočeské pobočky ČAS
 • Perseus - zpravodaj pozorovatelů proměnných hvězd ČAS
 • SMPH - zpravodaj Společnosti pro meziplanetární hmotu
 • Zákrytový zpravodajzpravodaj Zákrytové a astrometrické sekce ČAS

 

Ročenky

 

Periodika externě

 • Vesmír - přírodovědný časopis (od r. 1872) - Digitální archiv AV ČR
 • Živa - časopis přírodnický, biologický (od r. 1853) - Digitální archiv AV ČR

Poznámky

 1. Pod jednotlivými odkazy naleznete elektronickou podobu periodik, a to většinou jako samostatné soubory jednotlivých čísel, výjimečně ročníků.
 2. Jednotlivá čísla jsou naskenována a ve velké většině opatřena OCR ve formátu PDF.
 3. Proces OCR byl použit v automatickém formátu bez ručních korektur, tolerujte proto prosím občasné "překlepy" nebo nepřesnosti způsobené v těchto případech horší kvalitou podkladů.
 4. Ostatní vysvětlivky a komentáře jsou uvedeny specifikcky u jednotlivých titulů.
 5. Položky určené pro registrované uživatele jsou k dispozici po schválení registrace administrátorem webu a k přístupu se vztahují pravidla definovaná Badatelským řádem.
 6. K přístupu volnému nebo registrovanému nevzniká právní nárok.