Astronomové v Čechách

Tichý Miloš

  *17.12.1966 Počátky (okr. Pelhřimov) astronom V létech 1985-94 studoval na MFF UK a ČVUT, když mezitím už od 1984 částečně pracoval pro hvězdárnu Kleť, kde je zaměstnán od 1992. Zde se zabývá astrometrií planetek a komet. Objevitel a spoluobjevitel několika desítek planetek. Člen Spaceguard Foundation. Manžel J. Tiché.  

Trkal Viktor

  Řádný profesor teoretické fysiky na Karlově universitě v Praze, dr. Viktor T,rka:l, zemřel 3. září 1966 po d:loUhé a těžké nemoci ve vě'ku 68 let. Už během studii byl nejen vý.borným fysikem, ale i matematikem a rozhodoval se, zda se má spíše věnovat matema:tice či teoretické fysice. Jeho disertační práce v roce 1912 byla maJtematická....

Vandas Marek

  *21.5.1956 Písek astronom Absolvent astronomie a astrofyziky na MFF UK v Praze 1980, od r. 1982 pracuje v Astronomickém ústavě AV ČR v Praze, kde od r. 1992 vede oddělení fyziky okolí Země. Zabývá se fyzikou plazmatu slunečního větru, urychlováním nabitých částic na rázových vlnách a problematikou slunečních výronů hmoty do meziplanetárního...

Vanýsek Vladimír

GC6W2EZ 8.8.1926 - 28.7.1997 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc. byl významný český astronom a vysokoškolský pedagog. V polovině padesátých let přednášel fyziku na Přírodovědecké fakultě Masa-rykovy univerzity. Vanýsek se už v polovině šedesátých let habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde až do své smrti...

Vetešník Miroslav

  *11.9.1933 Brno astronom V r. 1957 absolvoval obor elektronika na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, působí na katedře teoretické fyziky a astrofyziky, tamtéž řádným profesorem 1993. Řada pobytů na světových observatořích: Krym, Bjurakan (oba SSSR), Asiago (Italie), Kanárské ostrovy (Španělsko), Viktoria (Kanada), MtPalomar (USA), Ondřejov....

Vítek Antonín

Mgr. Antonín Vítek, CSc. (1940 – 2012) byl předním českým znalcem, popularizátorem a encyklopedistou kosmonautiky, autorem stovek novinových a časopiseckých článků, spoluzakladatelem prvního československého neformálního (úřady neschváleného a nikdy neregistrovaného) sdružení zájemců o kosmonautiku "SPACE" (1961). Často vystupoval nebo byl citován...

Vodička Karel

PhDr. Karel Vodička   (1880 – 1857)  Nejvýznamnější představitel jihočeské astronomie ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Založil a vedl Jihočeskou astronomickou společnost (JAS) v prvních patnácti letech její činnosti. Výsledkem jeho mimořádně obětavé práce bylo mimo jiné postavení českobudějovické hvězdárny. Pod jeho...

Vokrouhlický David

  Prof. Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (nar. 1966) studoval v  letech 1980-84 v  Praze Dopplerovo gymnázium s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky a po maturitě začal studovat fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Po absolutoriu v  r. 1989 byl vědeckým aspirantem v Astronomickém ústavu ...

Vondrák Jan

GC76824 12. 9. 1940 astronom   RNDr. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je významný český astronom, bývalý předseda České astronomické společnosti. V roce 1962 absolvoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). O dva roky později přešel do Výzkumného...

Vonšovský Břetislav

  Začátkem 70.let se do Tábora z Nýřan u Plzně přistěhovala rodina Vonšovská. Pan Břetislav Vonšovský měl hvězdářství v krvi. Od čtrnácti let začal sám vyhledávat odbornou literaturu a od šestnácti let systematicky docházel do hvězdáren. Hlavně do Rokycan. Tam byl ředitelem Jan Franta, který pořádal na hvězdárně pravidelné přednášky odborníků...

Vrátník Alois

(* 19. 11. 1911, † 1992 ) Jeden z předních pozorovatelů meteorů, proměnných hvězd a Slunce. Prováděl také vizuální i fotografické pozorování umělých družic Země. Zajímal se rovněž o optické přístroje. Byl vedoucím sekce proměnných hvězd a působil jako odborný pracovník Štefánikovy hvězdárny v Praze.  

Weinek Ladislav

  13.2.1848 Buda (Ofen) (dnes část Budapešti, Maďarsko)   12.11.1913 Praha něm. astronom působící v Čechách Základní a střední školy absolvoval v Maďarsku, později (1865–1873) studoval ve Vídni. Doktorát získal v Jeně 1879, od r. 1875 observátorem na hvězdárně v Lipsku, odkud byl 1883 povolán do Prahy na německou část university a...

Wolf Marek

  Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (nar. 1957) se zabývá již více než 15 let výzkumem apsidálních pohybů těsných dvojhvězd s excentrickými drahami a publikoval dosud na toto téma 25 prací, které znamenají významný pokrok pro studium vnitřní struktury hvězd, ale též pro ověřování efektů obecné teorie relativity. Po dobu několika desetiletí totiž...

Zajíc Jan

GC71Y4C 29.1.1910-7.12.2004  astronom   Jan Zajíc byl původním vzděláním kovářem, ale byl také významným českým astronomem. Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce ale tíhlo ke strojařině, kterou studoval v Praze. Odtud se v 18 letech dostal na Slovensko, kde pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol., dále jako vedoucí...

Záruba Pfeffermann Josef

Inženýr Jos. Záruba Pfeffermann narodil se roku 1869 v Praze a po studiích byl technickým poradcem dr. Aug. Zátky v C. Budějovicích. Byl účasten vynikající měrou v českém odboji a stal se po převratu členem Národního výboru a prvního Národního shromáždění. Astronomii pěstoval od studentských let a zvláštní pozornost věnoval studiu staveb...

Zdeněk Jaroslav

GC73D7T 3. 4. 1837 – 5. 7. 1923 matematik, pedagog, astronom   Jaroslav Zdeněk byl český astronom a matematik, byl zvolen prvním předsedou ČAS. Narodil se v Praze, kde byl jeho otec správcem zemské porodnice. Obecnou školu navštěvoval u Panny Marie Sněžné a u piaristů. Po třech letech strávených od roku 1848 na gymnáziu, začal od primy...

Zeman Jindřich

  Jindřich Zeman (1894-1978) byl amatérský astronom z Hradce Králové, kde pracoval jako bankovní úředník. Zabýval se pozorováním Slunce a meteorických rojů, ovšem hlavně byl vynikajícím a vytrvalým astrofotografem, který se vždy rád podělil o své zkušenosti. Byl také neúnavným brusičem zrcadel, stavitelem montáží, astrografů a dalekohledů. V...

Žídek Pavel

  Pavel Žídek, známý jako Pavel Pražský (Paulus de Praga), Paulirinus, (1413 Praha – 1471 tamtéž) byl český polyhistor. Narodil se do židovské rodiny, studoval filosofii na vídeňské univerzitě, kde se stal mistrem svobodných umění a konvertoval ke katolicismu. Poté studoval v Padově a Bologni, roku 1442 se stal doktorem práv a lékařství, poté...

Zloch František

  František Zloch (nar. 1949) je bývalý zaměstnanec a pozorovatel Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. V letech 1981 až 2011 se věnoval systematickému pozorování sluneční aktivity a tato pozorování byla využívána Mezinárodní patrolní službou. Byl také zakladatelem a prvním ředitelem hvězdárny v Rimavské Sobotě...
Záznamy: 226 - 244 ze 244
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10