Astronomové v Čechách

Vonšovský Břetislav

  Začátkem 70.let se do Tábora z Nýřan u Plzně přistěhovala rodina Vonšovská. Pan Břetislav Vonšovský měl hvězdářství v krvi. Od čtrnácti let začal sám vyhledávat odbornou literaturu a od šestnácti let systematicky docházel do hvězdáren. Hlavně do Rokycan. Tam byl ředitelem Jan Franta, který pořádal na hvězdárně pravidelné přednášky odborníků...

Weinek Ladislav

  13.2.1848 Buda (Ofen) (dnes část Budapešti, Maďarsko)   12.11.1913 Praha něm. astronom působící v Čechách Základní a střední školy absolvoval v Maďarsku, později (1865–1873) studoval ve Vídni. Doktorát získal v Jeně 1879, od r. 1875 observátorem na hvězdárně v Lipsku, odkud byl 1883 povolán do Prahy na německou část university a...

Wolf Marek

  Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (nar. 1957) se zabývá již více než 15 let výzkumem apsidálních pohybů těsných dvojhvězd s excentrickými drahami a publikoval dosud na toto téma 25 prací, které znamenají významný pokrok pro studium vnitřní struktury hvězd, ale též pro ověřování efektů obecné teorie relativity. Po dobu několika desetiletí totiž...

Zajíc Jan

GC71Y4C 29.1.1910-7.12.2004  astronom   Jan Zajíc byl původním vzděláním kovářem, ale byl také významným českým astronomem. Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce ale tíhlo ke strojařině, kterou studoval v Praze. Odtud se v 18 letech dostal na Slovensko, kde pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol., dále jako vedoucí...

Záruba Pfeffermann Josef

Inženýr Jos. Záruba Pfeffermann narodil se roku 1869 v Praze a po studiích byl technickým poradcem dr. Aug. Zátky v C. Budějovicích. Byl účasten vynikající měrou v českém odboji a stal se po převratu členem Národního výboru a prvního Národního shromáždění. Astronomii pěstoval od studentských let a zvláštní pozornost věnoval studiu staveb...

Zdeněk Jaroslav

GC73D7T 3. 4. 1837 – 5. 7. 1923 matematik, pedagog, astronom   Jaroslav Zdeněk byl český astronom a matematik, byl zvolen prvním předsedou ČAS. Narodil se v Praze, kde byl jeho otec správcem zemské porodnice. Obecnou školu navštěvoval u Panny Marie Sněžné a u piaristů. Po třech letech strávených od roku 1848 na gymnáziu, začal od primy...

Zeman Jindřich

  Jindřich Zeman (1894-1978) byl amatérský astronom z Hradce Králové, kde pracoval jako bankovní úředník. Zabýval se pozorováním Slunce a meteorických rojů, ovšem hlavně byl vynikajícím a vytrvalým astrofotografem, který se vždy rád podělil o své zkušenosti. Byl také neúnavným brusičem zrcadel, stavitelem montáží, astrografů a dalekohledů. V...

Žídek Pavel

  Pavel Žídek, známý jako Pavel Pražský (Paulus de Praga), Paulirinus, (1413 Praha – 1471 tamtéž) byl český polyhistor. Narodil se do židovské rodiny, studoval filosofii na vídeňské univerzitě, kde se stal mistrem svobodných umění a konvertoval ke katolicismu. Poté studoval v Padově a Bologni, roku 1442 se stal doktorem práv a lékařství, poté...

Zloch František

  František Zloch (nar. 1949) je bývalý zaměstnanec a pozorovatel Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. V letech 1981 až 2011 se věnoval systematickému pozorování sluneční aktivity a tato pozorování byla využívána Mezinárodní patrolní službou. Byl také zakladatelem a prvním ředitelem hvězdárny v Rimavské Sobotě...
Záznamy: 226 - 234 ze 234
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10