Astronomové v Čechách

Brahe Tycho

GC71FJN 14. 12. 1546 – 24. 10. 1601 astronom   Tycho Brahe, původním jménem Tyge Ottesen Brahe, byl význačný dánský astronom, astrolog a alchymista. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu. Byl potomkem starého šlechtického rodu. Studoval v Kodani...

Brát Luboš

  Bc. Luboš Brát (* 1978) se astronomií a vlastně i proměnnými hvězdami zabývá od roku 1992. O rok později se stal členem Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS. Do roku 2000 napozoroval vizuálně přes 170 okamžiků minim a téměř 10 tisíc vizuálních odhadů fyzických proměnných hvězd. V roce 1996 byl zvolen členem výboru Sekce, od roku 2004 byl...

Brejla Jindřich

  V únoru t. r. se dožiJI šedesáJi let v p[né duš,evni i tělesné svěžesti odIborný Í!nstrulktor-mechanik AJstronomického ústa'\'u Karlo'vy ,ulnwepsity v Praze Jindřich Blrej'l,a.J:ulbilant je znáJm š,h'ofkéobci llIalŠi'ch aSltrolnomů jak,o jedinečný odbopnílk v konsltruikCÍ'c'h \l3J1e:kloh'ledů .a. nej'různějších ipO' moonÝ'0h rpř.úshojú....

Brorsen Theodor

GC71FEM 29. 7. 1819 – 31. 3. 1895 astronom   Theodor Johan Christian Ambders Brorsen byl dánský astronom proslavený obje-vem pěti komet, včetně ztracené periodické komety 5D/Brorsen a periodické komety 23P/Brorsen-Metcalf. Narodil se v Nordborgu na ostrově Als (Jižní Jutsko) jako syn kapitána Christiana Augusta Brorsena. Dobré finanční...

Buchar Emil

GC6TRAG    4. 8. 1901 – 20. 9. 1979 astronom, geodet, pedagog   Emil Buchar byl český astronom, geodet, profesor ČVUT a člen korespondent ČSAV, zakladatel oboru geodetická astronomie. Narodil se v Horní Nové Vsi, kde absolvoval měšťanskou školu a po ní reálku v Nové Pace. V roce 1926 dokončil studium astronomie na Přírodovědecké...

Bumba Václav

  *14.8.1925 Domažlice astronom. člen kor. ČSAV (1975).  1950 absolvoval přírodověd. fakultu UK v Praze. Od 1948 působí v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově (1975–90 ředitel). Působil na zahr. slunečních observatořích (1955–58  Krymská astrofyz. observatoř, 1964 Mt. Wilson and Palomar Observatories, Pasadena USA). 1979–82...

Bürgi Jobst

GC71XHG 28. 2. 1552 – 31. 1. 1632 hodinář, astronom, matematik   Jost (Jobst) Bürgi byl švýcarský matematik, astronom a vynálezce, dvorní hodinář císaře Rudolfa II. O jeho mládí není známo téměř nic. Protože neuměl latinsky, lze předpokládat, že neměl vyšší školní vzdělání. Pracoval s bratry Habrechtovými ve Štrasburku na druhém štrasburském...

Bydžovský z Florentina Marek

  Marek Bydžovský z Florentina (1540 – 1612) byl renesanční kronikář, působil na Karlově univerzitě. Narodil se v městečku Nový Bydžov (odtud "Bydžovský") v roce 1540. Vystudoval na Karlově univerzitě a začal učit na Týnské škole v Praze. V roce 1559 se stal bakalářem a v roce 1565 mistrem. V roce 1567 byl Marek Bydžovský přijat jakožto...

Čacký Karel

  Ing. Karel Čacký (* 22. 8. 1898, † 10. 1. 1973) První laureát Ceny Františka Nušla.   Dne 22. července 1968 oslaví Karel Čacký 70. narozeniny. Narodil se v Rakovníku, kde jeho otec byl berním úředníkem. Středoškolská studia ukončil r. 1916 maturitou v České Třebové, když jeho otec byl přeložen do Ústí nad Orlicí. Po válce studoval na...

Cagaš Pavel

  Poprvé se podíval dalekohledem na noční oblohu kdysi na základní škole. Kamarád ze sousedství tehdy přinesl malý monar Meopta 20x50 a namířil jej na Měsíc. Namísto "skvrnité koule", jak ji znali z pohledu pouhým okem, se jim před očima objevil fascinující svět s krátery a pohořími vrhajícími dlouhé stíny a Pavlovi se až zatajil dech. Tímto...

Ceplecha Zdeněk

GC73D4Q 27. 1. 1929 – 4. 12. 2009 astronom   Zdeněk Ceplecha byl významný český astronom. O astronomii se začal zajímat již jako třináctiletý kluk během studií na reálném gymnáziu v Praze-Michli. Pravidelně navštěvoval Štefánikovu hvězdárnu na Petříně a ve svých 15 letech byl přijat do tehdejší České astronomické společnosti, kde pracoval v...

Cernan Eugen Andrew

GC6TRDP    14. 3. 1934 – 16. 1. 2017 americký astronaut, poslední pozemšťan, který stanul na Měsíci   Narodil se v Bellwood (Chicago), Illinois. Jeho prarodiče z otcovy strany, Štefan a Anna Černanovi, pocházeli z Vysoké nad Kysucou (Slovensko), jeho prarodiče z matčiny strany, František a Rozálie Cihlářovi, z Bernartic u Tábora a...

Černý Jakub

  Jakub Černý je členem Společnosti pro meziplanetární hmotu (ta je kolektivním členem České astronomické společnosti). Od února 1998 až do současnosti je aktivním vizuálním pozorovatelem meteorů. V únoru 1999 začal aktivně vizuálně pozorovat také komety a v současné době je třetím nejaktivnějším pozorovatelem komet v České republice. Od...

Chaloupka Pavel

  *2.11.1927 v Malšicích u Tábora, + 2004 v Malšicích u Tábora   Skromný a nenápadný mladík z Malšic na Táborsku patřil během studia na táborském gymnáziu k průměru. Na konci tercie musel dokonce složit postupovou zkoušku z matematiky, aby byl způsobilý postoupit do vyššího ročníku. Ale nevzdal se a ani učitelé nad ním nelámali hůl. V...

Chmelař Benjamin (LeGrace)

22.8.1877 Křinec - 26.9.1939 lékař, spisovatel, astronom, mecenáš, ... ?? pseudonym LeGrace   Promoval na pražské LF v r. 1903, lékař v Plzni, Českých Budějovicích, později majitel sanatoria v Křinci u Nymburka. V mládí psal satirické verše do časopisů, později popularizoval astronomii, byl zakládajícím členem České astronomické...

Chvojková Eliška

  *28.6.1914 Vídeñ, (Rakousko) astronomka 1946 absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. 1946–50 středoškolská profesorka, od 1950 do 1984 působila v Astronomickém ústavu ČSAV v Ondřejově, později v Praze. Vědecké pobyty zvláště v USA, v Kanadě a ve většině evropských států. Zabývá se šířením radiových vln, teorií plasmatu zvláště za...

Císař Jaroslav

  RNDr. Jaroslav Císař (19. února 1894, Jemnice – 17. dubna 1983, Brno) byl moravský astronom, matematik, publicista, básník, překladatel, manažer a jazykovědec. Své povolání astronoma vystudoval v letech 1912–1917 v USA. Během první světové války byl činný v zahraničním odboji, od roku 1918 pracoval jakožto osobní tajemník T. G. Masaryka. Po...

Codicillus z Tulechova, Petr

  Psal se Petrus Codicillus, byl zván Petr Knížka (codicillus = knížka). Na univerzitě v Praze při studiu klasických jazyků byl žákem mistra Matouše Kolína z Chotěřiny; astronomii poslouchal u Jana Hortensia. Bakalářem se stal v r. 1552. Nějakou dobu byl pomocníkem na Kolínově soukromé škole v Praze, od r. 1553 spravoval školu v Žatci. V r....

David Alois Martin

GC73D84 8. 12. 1757 – 22. 12. 1836 matematik, fyzik, astronom, filozof, pedagog   Alois Martin David byl německo-český kněz, astronom a kartograf, průkopník aplikované vědy. Vystudoval klášterní gymnázium v Teplé a od roku 1776 studoval filosofii, fyziku, matematiku a teologii na Karlově univerzitě v Praze. Roku 1780 vstoupil do řádu...

Dittrich Arnošt

GC71FF1 23.7.1878 - 15.12.1959 fyzik, astronom   Arnošt Dittrich byl český fyzik a astronom. Vystudoval matematiku a fyziku na univerzitách v Praze a ve Vídni. V roce 1920 se habilitoval na pražské univerzitě pro kosmickou fyziku. Pracovat započal na observatoři v Staré Ďale (Hurbanovo), kde zkoumal zemský magnetismus. V roce 1927 se stal...

Diviš Prokop

  Václav Prokop Diviš, latinsky Procopius Divisch, německy Prokop Diwisch či Divisch, vlastním jménem Václav Divíšek (26. března 1698 Helvíkovice u Žamberka – 21. prosince 1765 Přímětice u Znojma, Moravské markrabství), byl slavný český katolický kněz, teolog, člen Premonstrátského řádu, přírodovědec, léčitel, hudebník a vynálezce. Je znám...

Druckmüller Miloslav

  Miloslav Druckmüller má několik koníčků: fotografii, hory - zvláště ty velmi vysoké, astronomii, pěstování kaktusů, matematiku a programování. Ty poslední dva jej živí. Je to kombinace velmi divoká a v některých směrech i bolestná. Snad nejhorší ze všeho je kombinace vysoké hory - astronomie. Již několikrát zažil noci ve výškách nad šest...

Dušek Jiří

  Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. (nar.) je ředitelem Hvězdárny a planetária v Brně, kde se mj. věnuje přípravě multivizuálních představení pod umělou oblohou planetária. Je autorem řady populárně-vědeckých publikací, vyučuje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, předsedá Sdružení hvězdáren a planetárií. Po Jiřím Duškovi je pojmenová...

Dzifčáková Elena

  Elena Dzifčáková pracuje na Astronomickom ústave Akademie věd České republiky, kde sa zaoberá fyzikou slnečnej koróny. Okrem toho ste ju mohli stretnúť ako pedagogičku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bola členkou komisie pre rigorózne skúšky v oblasti astronómie.   Rozhovor: Elena...

Einstein Albert

GC6W2FQ    14. 3. 1879 - 18. 4. 1955     fyzik, pedagog    Albert Einstein je jedním z největších fyziků všech dob, byl také významným filozofem a velkým humanistou. Studoval na střední škole v Mnichově a později v Curychu, kde absolvoval i vysokou školu. V roce 1900 získal učitelský diplom, byl však další dva roky...
Záznamy: 26 - 50 ze 242
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>