Astronomické přístroje

1883 - Reflektor (Frič)

  Zrcadlový dalekohled Fričovi konstrukce z roku 1883.   Objektivem reflektoru je primární duté zrcadlo kulové, parabolické případně i hyperbolické, jehož plocha určuje světelnost dalekohledu. Obraz předmětu se odráží ještě tzv. sekundárním zrcadlem a pak pozoruje okulárem. Hlavní výhody...

1899 - Cirkumzenitál (prototyp)

  Cirkumzenitál zkonstruovali astronom František Nušl a konstruktér Josef Jan Frič v letech 1899 až 1922. Postupně bylo zkonstruováno několik modelů. Na snímku je první protyp z roku 1899.   Cirkumzenitál je původní český přístroj astrolábového typu, sloužící k současnému určování...

1900 - Schröderův tubus (Šafařík)

  Fotografie Schröderova tubusu pořízená v roce 1900. Dalekohled byl původním majetkem prof. Šafaříka.   Zdroj: Historický archiv Ondřejovské observatoře  

1905 - Cirkumzenitál (Nušl-Frič)

  V letech 1901 až 1902 vznikl první model cirkumzenitálu z dílen Josefa Jana Friče ve spolupráci s Františkem Nušlem. Model nemá ještě dvojici zrcátek, dvojice obrazů vzniká kombinací odrazů od hranolu a od rtuťového horizontu. Druhý model konstruktérů Františka Nušla a Josefa Jana Friče...

1905 - Dvojitý astrograf

  Nedávno byl zrekonstruován a v západní kopuli Ondřejovské observatoře vystaven původní dalekohled z počátků hvězdárny - Fričův dvojitý astrograf.   Dvojitý astrograf hvězdárny u Ondřejova, z dílen bratří Josefa a Jana Friče. Je umístěn v západní kopuli a slouží ku fotografování stálic,...

1907 - Cestovní diazenitál

  Cestovní diazenitál na fotografii z roku 1907. Vyrobeno v továrně J.J.Friče na návrh prof. Fr.Nušla.   Zdroj: Historický archiv Ondřejovské observatoře  

1922 - Cirkumzenitál (Nušl-Frič)

  Poslední model kostruktérů je model z roku 1922. Parametry přístroje: průměr objektivu 60 mm, ohnisková vzdálenost 690 mm, zvětšení 140x, úhel zrcadel 50 ° . Je vybaven dvojicí klínů pro zvýšení počtu registrovaných časových okamžiků. V letech 1924 - 1947 byly tímto modelem určovány...

1930 - Cirkumzenitál

  Cirkumzenitál je astrolábový přístroj určený ke zjišťování geografické polohy z okamžiků, kdy fundamentální hvězdy dosáhnou určité výšky nad horizontem (almukantarát). Prvními konstruktéry cirkumzenitálu byli v letech 1899–1922 František Nušl a Josef Jan Frič. Přístroj umožňuje s velkou...

1930 - Diazenitál

  Diazenitál – přístroj na určování průchodu hvězd výškovou kružnicí (prochází zenitem a nadirem). Využívá pravoúhlý hranol ležící ve svislé rovině a rtuťový horizont. Přístrojem se pozorují tři obrazy hvězdy, při průchodu hvězdy výškovou kružnicí mají boční obrazy od sebe stejnou úhlovou...

1967 - Dvoumetrový dalekohled v Ondřejově

  Dvoumetrový dalekohled na observatoři Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově – nyní Perkův dalekohled – je v současnosti největší dalekohled v České republice. Jde o zrcadlový dalekohled (reflektor) s průměrem hlavního zrcadla 2 m. Používá se především k získávání spekter různých...
Záznamy: 1 - 10 ze 10