Kosmonautika

Geostacionární dráha

24.05.2014 11:55
Geostacionární dráha je dráha, na níž se družice pozorovatelům na Zemi jeví jako nehybná. Aby se družice nacházela na geostacionární dráze, musí se pohybovat kruhovou rychlostí v rovině rovníku a musí mít stejnou úhlovou rychlost jako Země. Z toho plyne, že se musí nacházet přibližně ve výšce 35 800 km nad rovníkem. Družice na takovéto dráze...

Oběžná dráha (orbita)

17.05.2014 11:54
Oběžná dráha nebo orbita je dráha, po které obíhá kosmické těleso kolem těžiště soustavy. Po oběžné dráze obíhá např. planeta, měsíc, asteroid, nebo kometa při oběhu kolem centrálního tělesa. Těžiště soustavy je v blízkosti centrálního tělesa (například v soustavě Země–Měsíc je asi 1 400 km pod povrchem Země). Aby byla oběžná dráha tělesa přesně...

Gravitační manévr

03.05.2014 11:58
Gravitační manévr (populárně gravitační prak) je v kosmonautice a nebeské mechanice metoda, jak využít průletu planetární sondy gravitačním polem planety ke změně směru a rychlosti umělého kosmického tělesa. Obvykle se tohoto manévru používá pro návštěvu vnějších planet, která by jinak byla příliš nákladná, ne-li nemožná při použití současných...

Kosmická rychlost

20.04.2014 11:57
Kosmická rychlost je rychlost, potřebná k překonání gravitačního působení kosmického tělesa.   Rozlišujeme několik kosmických rychlostí, běžně se setkáváme s prvními třemi: 1. kosmická rychlost – rychlost, kterou potřebuje dosáhnout těleso zanedbatelné hmotnosti, aby obíhalo po kruhové dráze kolem planety; uvažujeme hodnotu na úrovni povrchu...

Startovací okno

05.04.2014 12:00
  Startovací okno je v kosmonautice omezený, většinou poměrně krátký časový úsek, v němž může odstartovat kosmické těleso a dostat se na potřebnou oběžnou dráhu bez použití neúnosně velkého množství paliva. Pojem startovací okno je používán nejčastěji v souvislosti s dosažením nějakého cílového tělesa, ať už jde o těleso na oběžné dráze Země...
Záznamy: 1 - 5 ze 5