Kladivo Bohumil

Kladivo Bohumil

GC71Y2H

24.6.1888-8.2.1943 

geodet, geofyzik, astronom, pedagog 

 

Prof. PhDr. Bohumil Kladivo byl český geodet, geofyzik, astronom a pedagog.
Bohumil Kladivo se narodil ve Křtinách u Brna, poté co byl jeho otec jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u Brna. Bohumil tam chodil do obecné školy. V Brně vystudoval gymnázium, po jehož absolvování byl přijat na Karlovu univerzitu, kde se věnoval studiu matematiky a fyziky. Roku 1911 složil státní zkoušku a v roce 1912 doktorát z filozofie.
V červnu 1912 byl přijat jako asistent na geodetický ústav české techniky v Brně. Začíná se věnovat teoretické i praktické vyšší geodézii. V letech 1913–1914 pracoval jako stipendista v ústavu vojensko-geografickém ve Vídni, na observatoři Plukovo, v Mezinárodním ústavu pro měření Země v Postupimi, na Observatoir national v Paříži a v Bureau des Poidset Mesures v Bréteuil v Sérvres u Paříže.
Po návratu a po první světové válce se začal věnovat gravimetrii. V roce 1920 se habilitoval na České vysoké škole technické v Brně na soukromého docenta vyšší geodézie a sférické astronomie. Roku 1921 byl jmenován mimořádným profesorem vyšší geodézie a sférické astronomie na VUT v Brně. V letním semestru roku 1922 byl pověřen konáním přednášek a cvičení astronomie na Přírodovědecké fakultě MU a v roce 1924 se stal zatímním správcem tamního astronomického ústavu.
Jeho hlavní práce se týkají především měření tíhového zrychlení v Brně a v ostatních městech naší republiky.
Pro svou činnost v Sokolu se za druhé světové války stal Němcům nepohodlný a je jako rukojmí vězněn na Špilberku. S podlomeným zdravím byl propuštěn a v roce 1943 zemřel. Je po něm pojmenována observatoř na Vysokém učení technickém v Brně a také jedna z brněnských ulic.

 

 

Podklady

 

 Narozen 24. června 1888 ve Křtinách u Brna, druhorozený syn temnějšího učitele. Poté, co byl jeho otec jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u Brna, Bohumil tam chodil do obecné ąkoly. Pak studoval v letech 1899- 1907 na tehdy I.českém gymnáziu v Brně, poté byl přijat na KU, kde se věnoval studiu matematiky a fyziky. Roku 1911 složil státní zkoušku a v roce 1912 doktorát z filozofie. Už v červnu 1912 byl přijat jako asistent na geodetický ústav české techniky v Brně. Začíná se věnovat teoretické i praktické vyšší geodézii. V letech 1913-1914 pracoval jako stipendista v ústavu vojensko- geografickém ve Vídni, na observatoři Plukovo, v mezinárodním ústavu pro měření země v Postupimi, na Observatoir national v Paříži a v Bureau des Poidset Mesures v Bréteuil v Sérvres u Paříže. Po návratu a po první světové válce se začal věnovat gravimetrii. V roce 1920 se habilituje na české vysoké ąkole technické v brně na soukromého docenta vyąąí geodézie a sférické astronomie. Dne 18.7. 1921 je jmenován mimořádným profesorem vyąąí geodézie a sférické astronomie na ČVÚT v Brně. 30.12.1927 je jmenován řádným profesorem na ČVÚT. V letním semestru roku 1922 je pověřen konáním přednášek a cvičení astronomie na př.f. MU a v roce 1924 se stává zatímním správcem tamního astronomického ústavu. Jeho hlavní práce se ale týkají měření tíhového zrychlení v Brně a v ostatních městech naąí republiky. Pro svou činnost v Sokolu se za druhé světové války stává Němcům nepohodlný a je jako rukojmí vězněn na Špilberku. S podlomeným zdravím je propuštěn. Za Heydrichiády je opět vězněn a jako nemocný je opět propuštěn. Choroba se však nedá léčit a Dr. Bohumil Kladivo 8.2.1943 umírá.