Jurčák Jan

Jurčák Jan

 


Mgr. Jan Jurčák PhD. (*1978)

Pozorování fotosféry s vysokým prostorovým rozlišením. Jde zejména o studium jemné struktury penumbry za použití spektroskopických a spektropolarimetrických dat. S tím je spojena analýza Stokesových profilů spektrálních čar s pomocí inverzního kódu SIR.

 

Rozhovor na astro.cz