Kleczek Josip

Kleczek Josip

GC6TR28   

22.2.1923 - 5.1.2014   

astronom a sluneční fyzik

 

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., byl český astronom, sluneční fyzik a také dlouholetý předseda Sluneční sekce Československé astronomické společnosti. Josip Kleczek je příkladem skromné vědecké osobnosti světového významu.
Josip Kleczek se narodil v roce 1923 na území tehdejšího Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (tedy v pozdější Jugoslávii) ve smíšeném manželství. Ještě v útlém dětství se přestěhoval s matkou na Vysočinu do její rodné obce Štěpánov nad Svratkou, kde vychodil i základní školu.
Vystudoval matematiku, fyziku a astronomii na Karlově univerzitě a po absolutoriu od roku 1949 pracoval v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se věnoval především sluneční fyzice.
Tématika Slunce se prolíná veškerou rozsáhlou vědeckou i popu-larizační činností dr. Kleczka. Výjimkou jsou snad jen vynikající publikace encyklopedického charakteru, kde Slunce netvoří většinovou část.
Napsal, či se podílel na množství astronomických monografií a slovníků, z nich nejvýznamnějším je „Astronomical dictionary in six languages“. Díky tomu a také jeho poslední knize „Život se Sluncem a ve vesmíru“ se jako jediný stal dvojnásobným držitelem ceny Littera astronomica (v roce 2002 ji získal za celoživotní literární dílo v oblasti astronomie).
Po mnoho let působil ve funkci prezidenta komise pro výuku astronomie při Mezinárodní astronomické unii (IAU), založil a po dobu dvaceti let vedl Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a IAU. Jak již z předchozího vyplývá, jeho pedagogická činnost zahrnovala nejen přednášky na Univerzitě Karlově, ale i na dalších vysokých školách v zahraničí.
Známé jsou jeho strhující přednášky věnované Slunci i četné rozhlasové příspěvky. Jeho jméno najdeme u planetky (2781) Kleczek.

 

 

Podklady

 

Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., (22. února 1923, Království SHS – 5. ledna 2014) byl český astronom a sluneční fyzik.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se věnoval především sluneční aktivitě a protuberancím. Jeho pedagogická činnost zahrnovala přednášky na Univerzitě Karlově a dalších vysokých školách v zahraničí. Napsal či se podílel na množství astronomických monografií a slovníků (z nich nejvýznamnějším je vícejazyčný astronomický slovník).

Jde o jediného dvojnásobného laureáta ceny Littera astronomica:

 • v roce 2002 ji získal za celoživotní literární dílo v oblasti astronomie
 • v roce 2011 za knihu Život se Sluncem a ve vesmíru.

Po mnoho let působil ve funkci prezidenta komise pro výuku astronomie při Mezinárodní astronomické unii (IAU), založil a po dobu dvaceti let vedl Mezinárodní školu pro mladé astronomy při UNESCO a IAU.

Na jeho počest byla pojmenována planetka (2781) Kleczek.

Byl čestným občanem obce Štěpánov nad Svratkou.

 

Dílo

 • Nitro hvězd (1957)
 • Astronomical dictionary in six languages (1961)
 • Astronomický a astronautický slovník (1963)
 • Plazma ve vesmíru a laboratoři (1968)
 • Slunce a člověk (1973)
 • Naše souhvězdí (1978, 1986, 1994, 2000),
 • Sluneční energie – úvod do helioenergetiky (1981)
 • Naše Slunce (1984)
 • Vesmír kolem nás (1986)
 • Space Sciences Dictionary (s Helenou Kleczkovou, čtyřsvazkový šestijazyčný slovník – anglicky, francouzsky, německy, španělsky, portugalsky, rusky, 1990–1994)
 • Vesmír a člověk (1998)
 • Energie – ve vesmíru a ve službách lidí (2002)
 • Velká encyklopedie vesmíru (2002)
 • Náš vesmír (2005)
 • Život se Sluncem a ve vesmíru (2011)
 • Toulky Vesmírem (2013)