Astronomové v Čechách

Alter Jiří

GC71XFK 13.3.1891-30.10.1972   astronom, historik astronomie a hudebník   Dr. Jiří Alter se věnoval systematickému fotometrickému studiu otevřených hvězdo-kup a jejich vztahu ke galaktické soustavě. Zabýval se historií astronomie a hrou na housle. Patřil do okruhu interpretů okolo rakouského modernistického skladatele Arnolda Schönberga...

Ambrož Pavel

  Již sedmdesátkrát dokončila Země svůj oběh okolo Slunce od chvíle, kdy se na ní objevil malý človíček, který dostal do vínku jméno Pavel. Třeba již tehdy, když zvědavý sluneční paprsek polechtal novou malou tvářičku schovanou v bílé zavinovačce, malá dušička miminka zachytila jeho hebký dotek, který se mu stal osudným na celý...

Anděl Karel

GC6XEAZ    28.12.1884 - 17.3.1948     astronom, kartograf, pedagog   Karel Anděl byl český astronom, povoláním učitel. Stal se spoluzakladatelem České astronomické společnosti, které věnoval obrovské množství času a jejímž zájmům podřizoval zájmy osobní. Byl též zvolen za zahraničního člena Francouzské akademie věd. Karel...

Anderle Pavel

GC7AJ9Q 1. 9. 1936 – 28. 11. 1991       matematik, astronom, kosmolog   Pavel Andrle byl český astronom, výkonný editor Buletinu astronomických institucí (BAC)1 a autor klíčových monografií o nebeské mechanice. Přestože po prodělané obrně byl v dětství upoután na lůžko, dokázal se svému handicapu vzepřít,...

Antropius Jiří

  profesor táborského gymnázia v letech 1960 – 1974   Otec pocházel z řecké rodiny, proto to neobvyklé jméno. Matka pocházela z Votic. Mladá léta prožila střídavě ve Vídni a Paříži jako společnice hraběnky šlechtické rodiny. Doma i ve stáří četla ve francouzštině klasiky. Jiří Antropius absolvoval táborské reálné gymnázium jako premiant...

Augustin František

GC73D6W 24. 5. 1846 – 1. 12. 1908 meteorolog, astronom, geograf   František Augustin byl významný český, mezinárodně uznávaný meteorolog, astro-nom a geograf. Stal se prvním profesorem klimatologie a meteorologie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Po základní škole v Polné odmaturoval na jihlavském gymnáziu. V letech 1867–1870 studoval...

Bacháček Martin z Nouměřic

  Martin Bacháček z Nouměřic (1539, Nouměřice – 16./17. února 1612 Praha) byl český astronom a matematik. Studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a Wittenbergu, kde se vzdělával především v matematice a astronomii. V roce 1570 se vrátil do Čech a poté působil na mimopražských školách. V roce 1582 se stal...

Ballner Antonín

GC73D55 20. 2. 1900 – 6. 7. 1972 astronom   Antonín Ballner byl významný astronom, který stál u zrodu astronomie na Valašsku. Zajímal se o matematiku, fyziku a elektroniku, kterou vystudoval na střední škole v Praze. Tyto předměty pak vyučoval na průmyslové škole ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Od mládí se zajímal o astronomii, které...

Bardon Zdeněk

  Dalo by se říci, že jej téměř doslova přinesla kometa Kohoutek. Zcela jistě není sám, kdo začal svoji astronomickou kariéru právě díky úchvatné podívané na nebeské divadlo. Psal se rok 1973 a v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců vyšel návod na stavbu dalekohledu. Babiččiny brýle splňovaly potřebná kritéria, a tak dalekohled z...

Bárta Miroslav

  Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., (*1973) vystudoval astronomii a astrofyziku na MFF UK v Praze, kde také později obhájil doktorskou disertaci na téma interpretace rádiových vzplanutí ve slunečních erupcích. V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se zabývá teoretickými a částečně i pozorovatelskými aspekty slunečních eruptivních dějů a...

Basilius z Deutschenberka Daniel

  Daniel Basilius z Deutschenberka (1585, Nemecká Ľupča, Slovensko - 25. června 1628, Praha) byl český matematik, fyzik, astronom a pedagog. Studoval na pražské univerzitě, kde se stal v roce 1609 bakalářem. Stal se pak rektorem na škole na Malé Straně. V roce 1612 se stal mistrem. Studoval pak práva a v roce 1614 získal doktorát práv. V...

Baueršíma Ivo

  (*17. 9. 1931v Jihlavě) je česko-švýcarský astronom a geodet. Jeho výzkum se zaměřuje na geodetickou astronomii, fundamentální astronomii, kosmickou geodézii a geodynamiku. Po maturitě na reálném gymnáziu v Jihlavě studoval na Zeměměřické fakultě ČVUT v Praze (1951-1956) se zaměřením na geodetickou astronomii. V letech 1956-1961 pracoval v...

Bečka Bohumil

  Bohumil Bečka (26. května 1853, Písek – 1908) byl český astronom a pedagog matematiky a fyziky. Studoval gymnázium v Písku a Jičíně, poté navštěvoval přednášky na pražské univerzitě. Ještě během studia se stal asistentem pražské hvězdárny (1876–1883), kde se většinou věnoval výpočtům drah asteroidů. Doktorát získal za práci O mnohonásobných...

Bečvář Antonín

GC6W2E4    10.6.1901 - 10.1.1965    astronom, meteorolog    Antonín Bečvář byl jedním z nejvýznam-nějších českých astronomů 20. století, kli-matolog, objevitel dvou komet, a především autor světově proslulých hvězdných atlasů. Narodil se ve Staré Boleslavi, navštěvoval gymnázium v Brandýse nad Labem (dnes Gymnázium J....

Bednářová Bohumila roz. Nováková

  7.2.1904 Přistoupim u Českého Brodu – 23.8.1985 Praha astronomka a geofyzička Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze 1926. Byla ve skupině, která se zasadila o stavbu hvězdárny v Praze na Petříně. V letech 1927–28 byla žačkou Giorgia Abettiho (1882–1982), ředitele v Arcetri (Florencie, Italie), kde se zabývala rotací Slunce. Po...

Beer Arthur

GC7680F 28. 6. 1900 – 20. 10. 1980 astronom, seismolog, redaktor   Dr. Arthur Beer byl německý astronom. Narodil se v Liberci, univerzitní studia vykonal v Lipsku, Berlíně a Vídni a v roce 1933 odešel před nastupující hitlerovskou politikou do Velké Británie. V jeho snaze o získání pracovního místa v Anglii se písemně přimluvil Albert...

Beneš Ladislav

  Nejprve vystudoval Filozofickou fakultu na pražské univerzitě, poté studoval astronomii v Paříži, Heidelbergu a ve Štrasburku. Zde pracoval na hvězdárně a publikoval své první astronomické práce. Před začátkem 1. sv. války odjel studovat do Petrohradu. V r. 1916 vstoupil do ruské armády a o rok později do čs. legií v Rusku, v r. 1918...

Bičák Jiří

(* 7. 1. 1942) Laureátská přednáška na téma výzkumu v oblasti kosmologie, teorie relativity a gravitačních vln.   Narodil se v Praze. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval teoretickou fyziku. Po promoci v roce 1964 nastoupil na katedru teoretické fyziky, v letech 1986–2003 byl vedoucím katedry a později...

Biela, Baron Wilhelm von

  Baron Wilhelm von Biela (19. březen 1782 – 18. únor 1856) byl německo-rakouským vojenským důstojníkem a amatérským astronomem. Zatímco na bitevním poli slavil úspěchy v bojích proti Napoleonovi, na poli astronomie se zabýval pozorováním a výpočty drah komet. Zabýval se dokonce i pozorováním a studiem slunečních skvrn a dokonce publikoval...

Blaha Milan

  20.3.1923 Ostrava astronom žijící v USA.  1949 absolvoval přírodověd. fakultu UK v Praze a nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Akademický rok 1965 66 strávil na University of Colorado (USA) jako Visiting Fellow of the Institute for Laboratory Astrophysics. Od 1968 trvale v USA, nejprve 1968–71 v Goddard Space Flight...

Blecha Ondřej

  *3.3.1943 Praha fyzik a astronom žijící ve Švýcarsku Vystudoval fakultu technické a jaderné fysiky ČVUT v Praze 1966   obor fysikální elektronikafysika plasmatu. Po krátkém působení v Ústavu fysiky plasmatu ČSAV odešel v srpnu 1968 do Švýcarska. Na Ženevské universitě získal 1973 doktorát věd ve fysice. Od roku 1975 působí na...

Bochníček Záviš

GC6XEBC     20. 4. 1920 – 23. 2. 2002 astronom, pedagog   Záviš Bochníček byl český astronom a pedagog působící na Slovensku. Již jako šestnáctiletý student objevil v červnu 1936 prostým okem novu CP Lacertae, což byla tehdy světová událost. Prof. Kopal, který se právě vracel z pozorování úplného zatmění Slunce, vzpomínal, jak ještě...

Böhm Josef Georg

GC73D7D 27. 3. 1807 – 29. 1. 1868 matematik, astronom   Josef Jiří Böhm byl profesorem, ředitelem pražské hvězdárny, astronom, matematik a rytíř řádu Františka Josefa, saského Albrechtova řádu a dánského řádu Dannebrog. Böhm vystudoval na univerzitě v Praze a v roce 1833 odešel do Vídně, kde se stal asistentem tamní hvězdárny. Napsal...

Borovička Jiří

GC7AJ7D 16. 1. 1964 astronom   RNDr. Jiří Borovička, CSc., je český astronom. Od r. 1983 spolupracoval jako student s Astrono-mickým ústavem ČSAV, kam o deset let později nastoupil na pozici vědeckého pracovníka. Zabývá se zejména výzkumem meziplanetární hmoty. Jiří Borovička vystudoval v roce 1987 astronomii a astrofyziku na...

Bouška Jiří

  *14.10.1925 Praha astronom Pracoval na několika zahr. observatořích, hl. v Zurichu (Švýcary)  a v Hamburku (SRN). ... ... (s V. Vanýskem, 1963), Fyzika komet (též s V. Vanýskem, 1967); 1945–78 autor a spoluautor Hvězdářské ročenky, 1955–1985 výkonný redaktor časopisu Říše hvězd.  
Záznamy: 1 - 25 ze 244
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>