Hrkal Pavel

Hrkal Pavel

 

profesor matematiky a fyziky na táborském gymnáziu, ředitel táborského gymnázia

* 21. 6. 1942 v Táboře

 

Vyrůstal v Táboře ve čtvrti Maredův vrch v rodině právníka JUDr. Václava Hrkala. Vystudoval táborskou jedenáctiletou střední školu a po maturitě studoval učitelství matematiky a fyziky na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Krátce působil v Praze ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Protože v Táboře nebylo volné místo, začal učit na střední ekonomické škole v Písku. V roce 1969 nastoupil jako profesor matematiky a fyziky na gymnázium v Táboře. Na základě volby pedagogického sboru se 1. února 1990 stal ředitelem školy. V roce 1991 se pak významnou měrou zasloužil o další obohacení nabídky možností studia na táborském gymnáziu – v září 1991 zde vznikla jedna ze 4 bilingvních česko–francouzských sekcí v České republice.

V roce 1999 převzal pro školu čestný název Gymnázium Pierra de Coubertina. Po odchodu z ředitelského křesla do důchodu v roce 2003, ale ještě několik let poté ve škole působil na částečný úvazek jako učitel fyziky. Je také dlouholetým členem Jednoty českých matematiků a fyziků.