Astronomové v Čechách

Heinzel Petr

GC7AJ9G 9. 11. 1950 astronom   Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., je český astronom, který se zabývá studiem Slunce. V letech 2004–2012 byl ředitelem Astrono-mického ústavu Akademie věd ČR. Od 2. 4. 2017 je předsedou České astronomické společnosti. Petr Heinzel vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v...

Hladký Jan

  * 8.10.1934 v Praze   Vystudoval Reálné gymnázium v Kolíně v letech 1945-1952. Poté byl přijat na Fakultu mechanizace Vysoké školy zemědělské v Praze, kterou ukončil v roce 1957. Zároveň od roku 1954 studoval mimořádně Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovi v Praze, kde získal diplom v r.1962. Zajímaly ho především přednášky...

Hlavatý Karel

  Po dlouhá desetiletí kanál bývalý sluha Státní hvězdárny v Praze, Karel Hlavatý, každodenní časovou službu. Den co den vystupoval před hodinou dvanáctou na vysokou věž hvězdárny, aby odtud učinil své úřední povinnosti zadost. Dole pod věží stával hlouček pensistů a náhodných chodců připraven s hodinkami v ruce připraven na důležitý výkon —...

Hornstein Karl

  Karl Hornstein byl od roku 1843 asistentem na hvězdárně ve Vídni. V roce 1847 se stal asistentem na hvězdárně v Krakově. V roce 1850 se habilitoval na vídeňské univerzitě a od roku 1851 byl adjunktem vídeňské hvězdárny. V roce 1862 byl Hornstein jmenován profesorem matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci. V roce 1864 se stal profesorem...

Horský Zdeněk

GC6XEBK 11.3.1929 - 8.5.1988  historik, astronom   PhDr. Zdeněk Horský, CSc. byl český astronom a historik. Vystudoval filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na Fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval studiem historických vědeckých přístrojů. Středem jeho zájmu byla astronomie...

Hrkal Pavel

  profesor matematiky a fyziky na táborském gymnáziu, ředitel táborského gymnázia * 21. 6. 1942 v Táboře   Vyrůstal v Táboře ve čtvrti Maredův vrch v rodině právníka JUDr. Václava Hrkala. Vystudoval táborskou jedenáctiletou střední školu a po maturitě studoval učitelství matematiky a fyziky na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity...

Hubený Ivan

GC7680R 5. 6. 1948 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. je přední český astronom pracující v USA. Zabývá se modely atmosfér různých druhů hvězd a v poslední době také studiem exoplanet. Narodil se v Praze v roce 1948. Po absolvování Akademického gymnázia pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK studiem astronomie a...

Kadavý František

GC73D70 12. 11. 1896 – 6. 5. 1972 astronom, popularizátor   František Kadavý byl český astronom a předseda Československé astronomické společnosti. Byl také ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se pozorováním Slunce, planet, meteorů, proměnných hvězd, popularizační a přednáškovou činností. V roce 1922 byl přijat do České...

Karlický Marian

  doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. se narodil 20. října 1949. Vystudoval fyziku (specializaci fyzika plazmatu) na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně v letech 1969 - 1973. Od roku 1974 až dosud pracuje ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově. V roce 1977 získal akademický titul RNDr. a v roce 1981 obhájil...

Karský Georgij

  zeměměřič a průkopník v kosmonautice * 27.10.1932 ve Stádlci u Tábora, + 19.9.2016 v Praze   Narodil se v rodině lékaře působícího ve Stádlci u Tábora. Oba jeho rodiče byli ruští emigranti, kteří ještě jako studenti odešli z vlasti během občanské války. Jako chlapec Georgij občas otce doprovázel na jeho cestách za pacienty, k nimž...

Kaván Jiří

GC6XEBQ    3.2.1877 - 30.3.1933     astronom, matematik   Dr. Jiří Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, idealista, vynikající hudebník milující chrámovou hudbu. Vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity, aprobaci matematika-fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém...

Kepler Johannes

GC71Y1P 28. 12. 1571 – 16. 11. 1630 astronom, astrolog, matematik   Johannes Kepler byl německý matema-tik, astrolog a astronom. Působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formu-loval dva ze tří Keplerových zákonů. Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde byl jeho učitelem astronomie Michael Mästlin. V letech 1594–1600 vyučoval na...

Kladivo Bohumil

GC71Y2H 24.6.1888-8.2.1943  geodet, geofyzik, astronom, pedagog    Prof. PhDr. Bohumil Kladivo byl český geodet, geofyzik, astronom a pedagog. Bohumil Kladivo se narodil ve Křtinách u Brna, poté co byl jeho otec jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u Brna. Bohumil tam chodil do obecné školy. V Brně vystudoval gymnázium, po jehož...

Kleczek Josip

GC6TR28    22.2.1923 - 5.1.2014    astronom a sluneční fyzik   Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., byl český astronom, sluneční fyzik a také dlouholetý předseda Sluneční sekce Československé astronomické společnosti. Josip Kleczek je příkladem skromné vědecké osobnosti světového významu. Josip Kleczek se narodil v roce 1923...

Klein Johannes

  V roce 1703, Klein vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a učil matematiku, astronomii a mechaniky. Od roku 1732 do své smrti byl vedoucím matematického muzea na " Collegio Clementino " do Prahy. Od doby jsou jím mnohé astronomické přístroje a hodinky nejsou známy. [2] Byl to takzvaný " Priest Mechanik " a zanechal velké množství astronomických...

Klepešta Josef

GC71FG1 4.6.1895 - 12.7.1976 astronom   Josef Klepešta byl významným českým astronomem. Byl spoluzakladatelem České astro-nomické společnosti a dlouhé roky nepostra-datelnou osobností spolkového života. Ještě před založením společnosti jezdil do Pardubic za baronem A. Krausem, aby od něj získal cenné rady při tvorbě a přijetí stanov nově...

Kohoutek Luboš

GC6XEC1 29.1.1935 astronom   RNDr. Luboš Kohoutek je český astronom, objevitel několika komet a řady asteroidů. Už během středoškolských studií se začal aktivně zabývat astronomií jako jeden z nejmladších členů tehdejší Československé astronomické společnosti. Po maturitě na Gymnáziu v Brně-Husovicích studoval fyziku na PF MU v Brně a posléze...

Kopal Zdeněk

GC6W2E7  4.4.1914 - 23.6.1993  astronom, pedagog   Zdeněk Kopal byl český astronom a astrofyzik, který však proslul i v oblasti numerické matematiky, balistiky a aerody-namiky. Jeho nejdůležitější vědecké práce se týkají zákrytových proměnných dvojhvězd, výzkumu Měsíce a terestrických planet. Po dobu celé své vědecké kariéry působil...

Kopecký Miloslav

GC71XGG 4.5.1928-4.11.2006  astronom, astrofyzik   RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc. byl český astronom a astrofyzik, který se zabýval sluneční fyzikou, zejména periodicitou sluneční aktivity a filozofií přírodních věd. Dětství prožil spolu s bratrem Vladimírem Kopeckým v rodině knihkupce a nakladatele Miloslava Kopeckého a jeho ženy Marie...

Koutský Karel

  Karel Koutský (21. října 1897 Louny – 2. července 1964 Brno) byl český matematik. Narodil se v Lounech do rodiny poštovního zřízence, maturitu složil v roce 1915 v Kutné Hoře, pak nastoupil ke studiím na pražskou techniku, ale následně musel narukovat. Studium nakonec ukončil na Karlově univerzitě v roce 1922 a posléze zde získal v roce...

Kraus Arthur (baron)

GC71XGR 1.8.1854-21.3.1930  astronom, sportovec, mecenáš   Artur Kraus byl český podnikatel, popula-rizátor astronomie, průkopník sportu a technic-kých novinek. V Pardubicích založil první čes-kou, veřejnosti přístupnou Lidovou hvězdárnu, která fungovala v letech 1912 až 1931. Podporoval aviatika Ing. Jana Kašpara v jeho průkopnické...

Kreil Karel

  rakouský astronom a meteorolog. V roce 1845 – 51 ředitel pražské astronomické observatoře v Klementinu. Studoval vliv Měsíce na atmosféru Země a na magnetickou deklinaci. Při práci na pražské observatoři objevil lunární denní variaci geomagnetického pole.  

Křišťan z Prachatic

GC73D6J asi 1366 – 5. 9. 1439 teolog, lékař, matematik, astronom, pedagog   Křišťan z Prachatic byl český astronom, matematik, lékař a teolog. Od roku 1386 studoval na Karlově uni-verzitě v Praze, kde složil v r. 1390 zkoušky mistrovské. Na pražské univerzitě působil až do konce života, když byl několikrát zvolen děkanem filozofické fakulty a...

Křivský Ladislav

GC71FGB 8.12.1925 - 24.4.2007   astronom   RNDr. Ladislav Křivský, CSc. byl český astronom, který v dospívání prošel nelehkými léty druhé světové války za aktivní účasti v protinacistickém odboji. Po válce zamířil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde v roce 1948 vystudoval kosmickou fyziku a meteorologii. Zajímal se kromě astronomie o...

Kulík Jakub Filip

  Jakub Filip Kulik (20. dubna 1793 ve Lvově – 28. února 1863 v Praze) byl profesor matematiky. Jakub Filip Kulik studoval na gymnáziu ve Lvově a poté na tamní univerzitě filozofii a práva. V roce 1814 byl jmenován profesorem matematiky na olomouckém lyceu. Po dvou letech odešel na univerzitu do Štýrského Hradce, kde se stal profesorem...
Záznamy: 51 - 75 ze 161
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>