Astronomové v Čechách

Eliáš Mojmír

GC71XG2 1. 7. 1932 – 23. 9. 2002 geolog, planetolog, astronom   Mojmír Eliáš byl český geolog a astro-nom. Svou odbornost zaměřil na regionální geologii a sedimentologii, především pak sedimentologii karpatského flyše. Byl žákem Radima Kettnera. Po studiu na La Guardiově reálném gymnáziu v Praze studoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity...

Erhart Vilém a Josef

GC6W2EN    4.4.1914 - 16.1.1996 (Vilém) 4.2.1923 – 14.10.2010 (Josef)      Vilém Erhart byl optik a známý výrobce zrcadel a menisků. Josef Erhart byl známý optik, profesor a fotograf.   Bratři Erhartové byly nadšenci, kteří v zemi, kde astronomická optika neměla velkou tradici, dosáhli nemalých výsledků. Unikátem...

Fabri Václav

  Pravděpodobně syn kováře Temlina, 1475 zapsán na univerzitě v Lipsku, 1477 získal titul bakaláře, ve stejném roce promoval na mistra artistické fakulty. Zůstal na univerzitě, kde přednášel matematiku a astronomii a zastával také různé akademické funkce. V semestru 1488—1489 byl zvolen rektorem a 1497 prohlášen za doktora lékařství. Roku...

Fabricius Pavel

  Císařský lékař, dvorní falckrabí, astronom, profesor matematiky vídeňské univerzity a botanik Pavel (Paul) Fabricius (1519, Lubaň, Horní Lužice - 1589, Vídeň) zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy - Morauia marchionatus. Merhern Authore P. Kaerio. (347 místních názvů), na níž byla také zobrazena část Dolních Rakous...

Feik Vlastislav

  Narodil se v roce 1971 v Táboře.  Od roku 1990 sevěnuje pozorování sluneční aktivity a od roku 2005 zpracovává statistiky pozorovatelů skupiny ČESLOPOL. Od roku 1999 je předesdou Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí.  

Fischer Stanislav

  *30.11.1936 Ledce (okr. Kladno) fyzik pracující ve výzkumu kosmického záření a nabitých částic ve sluneční soustavě Po absolvování jaderné fyziky na moskevské stát. univerzitě 1961 pracoval v laboratoři kosmického záření Fysikálního ústavu SAV na Lomnickém štítě a po ročním pobytě (1971) ve Fysikálním ústavě ČSAV přešel od r. 1972 do...

Frič Jan Ludvík

GC71FFD 13.2.1863 - 21.1.1897  fyzik, průmyslový podnikatel   Jan Ludvík Frič se narodil v Paříži. Byl synem básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou Annou, rozenou Kavalírovou, dcerou zakladatele sázavské sklárny, bratrem Janem a sestrou Boženou se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. Otec se vrátil až roku 1880. Se svým...

Frič Josef Jan

GC71FFQ 12.3.1861 - 10.9.1945                     fyzik, průmyslový podnikatel   Josef Jan Frič byl český průmyslník a zakla-datel Ondřejovské hvězdárny. Byl synem básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou Annou, rozenou...

Gabzdyl Pavel

  Mgr. Pavel Gabzdyl se narodil 23. dubna 1974 v Havířově. Je pracovníkem Hvězdárny a planetária Brno. O astronomii se začal zajímat už v útlém věku, kdy se věnoval pozorování především vzdálených vesmírných objektů. Po nějaké době se však jeho zájem upnul k Měsíci, který je jeho nejoblíbenějším objektem dodnes. Měsíční astronomii mohl totiž...

Gajdušek Vilém

GC71Y22 16.4.1895-22.1.1977  optik, profesor Vilém Gajdušek byl český astrooptik a designér optických soustav teleskopů. Vilém Gajdušek společně s Františkem Kozelským byl výrobcem mnoha vynikajících dalekohledů pro české a slovenské hvězdárny. Reflektor o průměru 57 cm a světelnosti f/5,2 s Gajduškovým primárním zrcadlem se užívá na kleťské...

Gans David ben Solomon

  David (ben Šlomo) Gans (1541? Lippstadt, Vestfálsko – 22. nebo 25. srpna 1613), někdy psáno Ganz, hebrejsky דוד בן שלמה גנז‎‎), zvaný též David Abzi, byl židovský kronikář, astronom a matematik. Je pohřben na starém židovském hřbitově v Praze. Narodil se v Lippstadtu, Vestfálsko, a studoval v Bonnu, Frankfurtu, v Krakově u Mošeho Isserlise...

Grün Marcel

  *20.11.1946 Cheb popularisátor kosmonautiky Po studiu na ČVUT v Praze působí od 1967 ve Hvězdárně a planetariu hl. m. Prahy, kde se specialisuje na popularisaci a výuku kosmonautiky. Věnuje se přednáškové činnosti, publikuje v odborném tisku, autor skript, 8 knih o kosmonautice, např. Kosmonautika   současnost a budoucnost (1983),...

Gruss Gustav

GC6XEBH    3.8.1854 - 22.9.1922 astronom, pedagog   Gustav Gruss byl vynikající český astronom devatenáctého století. Po ukončení gymnázia v Jičíně studoval na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. V roce 1877 se stal doktorem filozofie a o rok později dokončil vysokoškolská studia státní zkouškou. V letech...

Grygar Jiří

GC6ECGQ   17. 3. 1936  astronom, astrofyzik   RNDr. Jiří Grygar, CSc. je český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy, vůdčí osobnost české intelektuální scény. V roce 1997 mu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) udělila cenu Kalinga. Jiří Grygar v letech 1954–1957 studoval fyziku na Přírodovědecké...

Guth Vladimír

GC6W2ER    3.2.1905 - 24.6.1980   astronom   Prof. RNDr. Vladimír Guth, DrSc. byl prvním českým astronomem, který se stal předsedou komise Mezinárodní astronomické unie. Studoval astronomii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kde získal titul doktora přírodních věd (1929). V letech 1928–1950 působil na Státní...

Habermehl Erasmus

  Erasmus Habermehl, také Erasmus Habermel (kolem 1538? - 15. listopadu 1606, Praha) byl významný hodinář, konstruktér hodin a vynálezce astronomických a geodetických přístrojů doby renesanční. Pocházel z jižního Německa, přesné místo narození není známo. V praxi prošel Norimberkem. Od roku 1575 až do své smrti pracoval jako dvorní...

Hacar Bohumil

GC71XG6 9.2.1886-9.3.1974  matematik, astronom, pedagog   Doc. PhDr. Bohumil Hacar byl český pedagog, astronom a matematik. Po druhé světové válce přednášel na univerzitě v Olomouci. V roce 1963 vyšla jeho učebnice „Úvod do obecné astronomie“. Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži studoval jeden rok na Univerzitě Karlově v Praze a dále na...

Hadrava Petr

  Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. ( *16. 4. 1951) se narodil v Praze. V letech 1969–1974 vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Od roku 1975 pracoval ve Stelárním oddělení Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově, od roku 2004 v pražské části Astronomického ústavu AV ČR, kde působí dodnes. V roce 1980...

Hadravová Alena

  PhDr. Alena Hadravová, CSc. (* 1956) se narodila ve Velkém Meziříčí. V letech 1976–1981 studovala klasickou filologii a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Po udělení doktorátu z filozofie (PhDr.) nastoupila v roce 1981 na roční studijní pobyt do Kabinetu pro studia...

Hájek z Hájku Tadeáš

GC6XED0 1.10.1525 - 1.9.1600 lékař, botanik, astronom   Tadeáš Hájek z Hájku byl český renesanční přírodovědec, astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II. Roku 1554 jej Ferdinand I. povýšil do šlechtického stavu, Maxmilián II. jej roku 1571 pasoval na rytíře. V letech 1548 až 1549 přednášel medicínu a astronomii ve...

Halaška František Ignác Kassián

GC71Y2B 10.7.1780-12.7.1847  fyzik, astronom, geograf    František Ignác Kassián Halaška byl moravský římskokatolický kněz, piarista, osvícenský přírodovědec, matematik, fyzik a astronom. Během studií vstoupil v roce 1799 do katolického vzdělávacího řádu piaristů Clerici regulares scholarum piarum. Svou kariéru začal v letech 1801...

Hanuš - mistr

GC73D4Z asi 1414 – po 1497 matematik, mechanik, hvězdář   Mistr Hanuš, (Jan zvaný Růže) byl pražský staroměstský zámečník, hodinář a orlojník Staroměstského orloje. Vstoupil do obecného povědomí hlavně díky Jiráskovým Starým pověstem českým, podle kterých měl být samotným tvůrcem Staroměstského orloje. Dlouho byl mistr Hanuš znám pouze jako...

Havel (Gallus) ze Strahova

  Mistr a první učitel astronomie a matematiky na pražské univerzitě přibližně v období 1350-1360. Byl uznáván jako velmi dobrý hvězdář a na základě jeho věštby Karel IV. upustil od svého záměru vybudovat Nové město pražské za Hradčany. Proslul také jako lékař. Napsal řadu latinských spisů, které se většinou nedochovaly. Byl členem...

Heinrich Vladimír

GC76808 7. 9. 1884 – 30. 5. 1965 astronom, pedagog   Vladimír Václav Heinrich byl přední československý astronom, univerzitní profesor a dlouholetý ředitel Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. Vynikal především v nebeské mechanice, teoreticky náročném astrono-mickém oboru. Mládí prožil v Příbrami, kde byl jeho otec lékařem a městským...

Heinzel Petr

GC7AJ9G 9. 11. 1950 astronom   Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., je český astronom, který se zabývá studiem Slunce. V letech 2004–2012 byl ředitelem Astrono-mického ústavu Akademie věd ČR. Od 2. 4. 2017 je předsedou České astronomické společnosti. Petr Heinzel vystudoval astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) v...
Záznamy: 51 - 75 ze 242
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>