Astronomové v Čechách

Hornstein Karl

  Karl Hornstein byl od roku 1843 asistentem na hvězdárně ve Vídni. V roce 1847 se stal asistentem na hvězdárně v Krakově. V roce 1850 se habilitoval na vídeňské univerzitě a od roku 1851 byl adjunktem vídeňské hvězdárny. V roce 1862 byl Hornstein jmenován profesorem matematiky na univerzitě ve Štýrském Hradci. V roce 1864 se stal profesorem...

Horský Zdeněk

GC6XEBK 11.3.1929 - 8.5.1988  historik, astronom   PhDr. Zdeněk Horský, CSc. byl český astronom a historik. Vystudoval filozofii a hudební vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, ale také astronomii a matematiku na Fakultě přírodovědecké. Dále se zabýval studiem historických vědeckých přístrojů. Středem jeho zájmu byla astronomie...

Hubený Ivan

GC7680R 5. 6. 1948 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Ivan Hubený, CSc. je přední český astronom pracující v USA. Zabývá se modely atmosfér různých druhů hvězd a v poslední době také studiem exoplanet. Narodil se v Praze v roce 1948. Po absolvování Akademického gymnázia pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK studiem astronomie a...

Kadavý František

GC73D70 12. 11. 1896 – 6. 5. 1972 astronom, popularizátor   František Kadavý byl český astronom a předseda Československé astronomické společnosti. Byl také ředitel Lidové hvězdárny v Praze na Petříně. Zabýval se pozorováním Slunce, planet, meteorů, proměnných hvězd, popularizační a přednáškovou činností. V roce 1922 byl přijat do České...

Karlický Marian

  doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. se narodil 20. října 1949. Vystudoval fyziku (specializaci fyzika plazmatu) na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně v letech 1969 - 1973. Od roku 1974 až dosud pracuje ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu ČSAV/AV ČR v Ondřejově. V roce 1977 získal akademický titul RNDr. a v roce 1981 obhájil...

Kaván Jiří

GC6XEBQ    3.2.1877 - 30.3.1933     astronom, matematik   Dr. Jiří Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, idealista, vynikající hudebník milující chrámovou hudbu. Vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity, aprobaci matematika-fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém...

Kepler Johannes

GC71Y1P 28. 12. 1571 – 16. 11. 1630 astronom, astrolog, matematik   Johannes Kepler byl německý matema-tik, astrolog a astronom. Působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II, kde také formu-loval dva ze tří Keplerových zákonů. Studoval na univerzitě v Tübingenu, kde byl jeho učitelem astronomie Michael Mästlin. V letech 1594–1600 vyučoval na...

Kladivo Bohumil

GC71Y2H 24.6.1888-8.2.1943  geodet, geofyzik, astronom, pedagog    Prof. PhDr. Bohumil Kladivo byl český geodet, geofyzik, astronom a pedagog. Bohumil Kladivo se narodil ve Křtinách u Brna, poté co byl jeho otec jmenován řídícím učitelem v Lipůvce u Brna. Bohumil tam chodil do obecné školy. V Brně vystudoval gymnázium, po jehož...

Kleczek Josip

GC6TR28    22.2.1923 - 5.1.2014    astronom a sluneční fyzik   Doc. RNDr. Josip Kleczek, DrSc., byl český astronom, sluneční fyzik a také dlouholetý předseda Sluneční sekce Československé astronomické společnosti. Josip Kleczek je příkladem skromné vědecké osobnosti světového významu. Josip Kleczek se narodil v roce 1923...

Klein Johannes

  V roce 1703, Klein vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a učil matematiku, astronomii a mechaniky. Od roku 1732 do své smrti byl vedoucím matematického muzea na " Collegio Clementino " do Prahy. Od doby jsou jím mnohé astronomické přístroje a hodinky nejsou známy. [2] Byl to takzvaný " Priest Mechanik " a zanechal velké množství astronomických...

Klepešta Josef

GC71FG1 4.6.1895 - 12.7.1976 astronom   Josef Klepešta byl významným českým astronomem. Byl spoluzakladatelem České astro-nomické společnosti a dlouhé roky nepostra-datelnou osobností spolkového života. Ještě před založením společnosti jezdil do Pardubic za baronem A. Krausem, aby od něj získal cenné rady při tvorbě a přijetí stanov nově...

Kohoutek Luboš

GC6XEC1 29.1.1935 astronom   RNDr. Luboš Kohoutek je český astronom, objevitel několika komet a řady asteroidů. Už během středoškolských studií se začal aktivně zabývat astronomií jako jeden z nejmladších členů tehdejší Československé astronomické společnosti. Po maturitě na Gymnáziu v Brně-Husovicích studoval fyziku na PF MU v Brně a posléze...

Kopal Zdeněk

GC6W2E7  4.4.1914 - 23.6.1993  astronom, pedagog   Zdeněk Kopal byl český astronom a astrofyzik, který však proslul i v oblasti numerické matematiky, balistiky a aerody-namiky. Jeho nejdůležitější vědecké práce se týkají zákrytových proměnných dvojhvězd, výzkumu Měsíce a terestrických planet. Po dobu celé své vědecké kariéry působil...

Kopecký Miloslav

GC71XGG 4.5.1928-4.11.2006  astronom, astrofyzik   RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc. byl český astronom a astrofyzik, který se zabýval sluneční fyzikou, zejména periodicitou sluneční aktivity a filozofií přírodních věd. Dětství prožil spolu s bratrem Vladimírem Kopeckým v rodině knihkupce a nakladatele Miloslava Kopeckého a jeho ženy Marie...

Koutský Karel

  Karel Koutský (21. října 1897 Louny – 2. července 1964 Brno) byl český matematik. Narodil se v Lounech do rodiny poštovního zřízence, maturitu složil v roce 1915 v Kutné Hoře, pak nastoupil ke studiím na pražskou techniku, ale následně musel narukovat. Studium nakonec ukončil na Karlově univerzitě v roce 1922 a posléze zde získal v roce...

Kraus Arthur (baron)

GC71XGR 1.8.1854-21.3.1930  astronom, sportovec, mecenáš   Artur Kraus byl český podnikatel, popula-rizátor astronomie, průkopník sportu a technic-kých novinek. V Pardubicích založil první čes-kou, veřejnosti přístupnou Lidovou hvězdárnu, která fungovala v letech 1912 až 1931. Podporoval aviatika Ing. Jana Kašpara v jeho průkopnické...

Kreil Karel

  rakouský astronom a meteorolog. V roce 1845 – 51 ředitel pražské astronomické observatoře v Klementinu. Studoval vliv Měsíce na atmosféru Země a na magnetickou deklinaci. Při práci na pražské observatoři objevil lunární denní variaci geomagnetického pole.  

Křišťan z Prachatic

GC73D6J asi 1366 – 5. 9. 1439 teolog, lékař, matematik, astronom, pedagog   Křišťan z Prachatic byl český astronom, matematik, lékař a teolog. Od roku 1386 studoval na Karlově uni-verzitě v Praze, kde složil v r. 1390 zkoušky mistrovské. Na pražské univerzitě působil až do konce života, když byl několikrát zvolen děkanem filozofické fakulty a...

Křivský Ladislav

GC71FGB 8.12.1925 - 24.4.2007   astronom   RNDr. Ladislav Křivský, CSc. byl český astronom, který v dospívání prošel nelehkými léty druhé světové války za aktivní účasti v protinacistickém odboji. Po válce zamířil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde v roce 1948 vystudoval kosmickou fyziku a meteorologii. Zajímal se kromě astronomie o...

Kulík Jakub Filip

  Jakub Filip Kulik (20. dubna 1793 ve Lvově – 28. února 1863 v Praze) byl profesor matematiky. Jakub Filip Kulik studoval na gymnáziu ve Lvově a poté na tamní univerzitě filozofii a práva. V roce 1814 byl jmenován profesorem matematiky na olomouckém lyceu. Po dvou letech odešel na univerzitu do Štýrského Hradce, kde se stal profesorem...

Kvíz Zdeněk

GC6W2EE  4.3.1932 - 21.8.1993 astronom, pedagog   RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. byl český astronom a fyzik. Věnoval se výzkumu meteorických rojů a proměnných hvězd. V letech 1963–1969 byl členem redakční rady věstníku ČAS s názvem Kosmické rozhledy. Zdeněk Kvíz po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy...

Lála Petr

GC71Y2N 12.10.1942  astronom   Petr Lála je český astronom, který vyko-nává funkci vedoucího výzkumné a servisní sekce Úřadu pro záležitosti kosmického prostoru OSN ve Vídni. Petr Lála projevil zájem o astronomii opravdu velmi brzy, když se již roku 1953, ve svých 11 letech, stal členem České astronomické společnosti, na doporučení...

Laplace Pierre Simon Marquis de

  Dr HUBERT SLOUKA (Předneseno v Čs. rozhlasu 30. III. 1949.) 28. března bylo tomu právě 200 let co se narodil v Beaumonten-Ange nedaleko Caen v Normandii z jednoduchých a chudých venkovských rodičů jeden z nejvýznamnějších matematiků a hvězdářů světa -Pierre Simon, pozdější Marq1Ús de la Place. Nadán vynikajícími schopn tmi od malička...

Láska Václav

GC73D5H 24. 8. 1862 – 27. 7. 1943 matematik, geofyzik, astronom, meteorolog, geodet, pedagog   Prof. Dr. Václav Láska byl významný český astronom a geofyzik. Od šesti let navštěvoval českou školu, v deseti letech vstoupil do chlapeckého semináře v Bohosudově. Po maturitě byl v roce 1883 přijat na německou universitu jako posluchač matematiky...

Link František

GC6TQZE 15.8.1906 - 28.9.1984 astronom, pedagog   František Link patří mezi průkopníky české astronomie. Za druhé světové války založil Početní sekci České astronomické společnosti, která vykonala v předpočítačové době velké množství nenahraditelné práce. Po válce se roku 1948 stal ředitelem observatoře v Ondřejově. Díky Františku Linkovi...
Záznamy: 51 - 75 ze 151
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>