Kaván Jiří

Kaván Jiří

GC6XEBQ   

3.2.1877 - 30.3.1933    

astronom, matematik

 

Dr. Jiří Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, idealista, vynikající hudebník milující chrámovou hudbu.
Vystudoval Filozofickou fakultu české univerzity, aprobaci matematika-fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém ústavu a od 1. listopadu 1901 zde zakotvil natrvalo jako asistent. Roku 1902 byl promován na doktora filosofie, ale ani po získání akademického titulu se nezlepšila jeho finanční situace. Jako asistent měl pravidelný příjem zpočátku jen 1400 zlatých, a proto vedle práce v ústavu působil v letech 1902–1909 na střední škole. Na astronomickém ústavu se zabýval hlavně praktickým pozorováním, k němuž využíval osmipalcového univerzitního dalekohledu. Sledoval jevy v soustavě planety Jupiter, meteory, Měsíc. Výsledky svých pozorování slunečních skvrn zasílal profesoru Wolferovi do Curychu. Tato pozorování jsou svým způsobem cenná tím, že je Kaván konal v době, kdy tomuto odvětví astronomie byla věnována malá pozornost.
O své práci i práci celého ústavu referoval do Astronomischer Jahresbericht a do Astronomische Nachrichten, psal články do Ottova naučného slovníku, uveřejnil „Úvod do sférické astronomie“. V astronomickém ústavu vypomáhal při cvičeních, spravoval knihovnu, všechny katalogy a obstarával určování času. Protože ke své práci musel používat numerické výpočty, během let se z něho vyvinul výborný počtář. Prováděl výpočty i pro hvězdárnu v Ondřejově a v závěru svého života sestavoval tabulky numerických funkcí a rozkladů čísel 1–256000 na prvočinitele. Na astronomickém ústavu sice oficiálně působil až do roku 1923, ale ve skutečnosti byl již od roku 1918 zaměstnán zcela jinou problematikou – přebíráním pražské hvězdárny pod správu nového státu.
V roce 1919 odešel na Slovensko do Staré Ďaly (dnes Hurbanovo), na Maďary opuštěnou hvězdárnu hraběte Konkolyho. Zde pobyl devět let a pak se vrátil zpět do Prahy.

 

 

Podklady

 

J.Kaván se nijak významně neprosadil ve světě, nepronikl ani mezi významné české astronomy. Ale bez jeho trpělivé, každodenní, zdánlivě obyčejné a také špatně placené práce by byl chod celého ústavu nemyslitelný. Zatímco jeho předchůdci odcházeli ani ne po několika letech, Jiří Kaván spojil práci svou s prací celého ústavu na dobu více než dvaceti let.
Narodil se v Praze dne 3.února 1877. Zde také vystudoval filosofickou fakultu české university, aprobaci matematika-fyzika. Již za dob svých studií se účastnil práce na astronomickém ústavu a od 1.listopadu 1901 zde zakotvil jako asistent natrvalo. Roku 1902 byl promován na doktora filosofie, ale ani po získání akademického titulu se nezlepšila jeho finanční situace. Jako asistent měl pravidelný příjem zpočátku jen 1400 zlatých, a proto vedle práce v ústavu působil v letech 1902-1909 na střední škole. Na ústavu se zabýval hlavně praktickým pozorováním, k němuž využíval osmipalcového universitního dalekohledu. Sledoval jevy v soustavě planety Jupiter, meteory, Měsíc. Výsledky svých pozorování slunečních skvrn zasílal profesoru Wolferovi do Curychu. (Tato pozorování jsou svým způsobem cenná tím, že je Kaván konal v době, kdy tomuto odvětví astronomie byla věnována malá pozornost.)
O práci své i práci celého ústavu referoval do Astronomischer Jahresbericht a do Astronomische Nachrichten, psal články do Ottova naučného slovníku, uveřejnil "Úvod do sférické astronomie". V astronomickém ústavě vypomáhal při cvičeních, spravoval knihovnu a všechny katalogy a obstarával určení času. Protože ke své práci musel používat numerické výpočty, během let se z něho vyvinul výborný počtář. Prováděl výpočty i pro hvězdárnu v Ondřejově a v závěru svého života sestavuje tabulky numerických funkcí a rozkladů čísel 1-256000 na prvočinitele. Na astronomickém ústavu sice oficiálně působí až do roku 1923, ale ve skutečnosti je již roku 1918 zaměstnán zcela jinou problematikou, neboť přebírá pražskou hvězdárnu pod správu nového státu. V roce 1919 odchází na Slovensko do Staré Ďaly (dnes Hurbanovo) na Maďary opuštěnou hvězdárnu hraběte Konkolyho. Zde pobývá devět let a vrací se do Prahy. Umírá 30.března 1933.
Dr. Kaván byl skromný nenáročný člověk, houževnatý pracovník, idealista, vynikající hudebník, milující chrámovou hudbu.