ČESLOPOL - Statistiky pozorovatelů Slunce CZ, SK, PL

  • zpracování přehledu statistik pozorovatelů Slunce z České republiky, Slovenska a Polska
  • aktualizace studie o vizuálním pozorování sluneční fotosféry od roku 1871
 

Vážení pozorovatelé Slunce,
představujeme vám nový přehled statistik pozorovatelů Slunce z České republiky, Slovenské republiky a Polska.   

Věřím, že se najdou další zájemci o pozorování sluneční aktivity.

 

Protokoly sluneční fotosféry

Důležité pro zpracování statistik je včasné zasílání protokolů!
Protokoly zasílejte v souborech, pojmenovaných ve formátu:
rrrrmm_číslo stanice.přípona souboru > příklad 201002_23.xls

Protokoly sluneční fotosféry zasílejte na e-mail: slunce@hvezdarna-fp.cz 

(e-maily jsou doručovány pro: ing. Vlastimil Neliba a Vlastislav Feik) 

 

Formuláře a dokumenty

 prázdný protokol  (xls)

 vzor protokolu  (pdf)

 číselník stanic a pozorovatelen  (pdf)

 

 

Zpracování studie

Pro všechny hvězdárny a stanice pozorovatelů Slunce jsme připravili velmi zajímanou studii o vizuálním pozorování sluneční fotosféry na území České republiky a Slovenské republiky vydanou v roce 2004. Tato evidence je zajímavá tím, že v ní jsou zahrnuty informace o sluneční aktivitě okolo roku 1882.

 Studie z roku 2004  (pdf - 4,5 MB)

V současnosti připravujeme druhý díl studie, který bude zaměřen na kompletní pozorování ze slunečních protokolů jednotlivých stanic. V evidenci je zatím 74 pozorovacích stanic a hvězdáren od roku 1965 do roku 2005, které byly zasílány na hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Tyto protokoly zpracovával původně Ladislav Schmied z Kunžaku a v současnosti Vlastimil Neliba z Kladna. 

Ukázka druhého dílu studie    (pdf - cca 2 MB)