Historie astronomie

Dejiny astronómie v časopise Kozmos

28.12.2017 10:59
  Zalistoval som vo svojom digitálnom archíve časopisu Kozmos a vytiahol som k zoznamom literatúry ďalší zoznam. Tentoraz ide o články, ktoré sa týkajú dejín astronómie a boli publikované v Kozmose od jeho vzniku v roku 1970. Pri kompilovaní...

Dejiny astronómie na Slovensku

26.12.2017 11:20
  Tento článok obsahuje stručný prehľad dejín astronómie na našom území. Niektoré postavy ako napr. Maximilián Hell alebo Milan Rastislav Štefánik nie sú uvedené, pretože sa ich pôsobenie na poli astronómie dialo výlučne...

Literatúra k dejinám astronómie na Slovensku v slovenčine

22.12.2017 11:22
  Téma Dejiny astronómie na Slovensku je spracovaná pomerne málo. Niekoľko statí sa objavilo vo viacerých publikáciach venujúcich sa dejinám astronómie len čiastkovo. Do zoznamu som vybral len dve syntézy. Úvod do dejín astronómie ponúka na...

Historie radioteleskopů

13.02.2016 09:24
  První anténa určená k identifikaci radiových zdrojů ve vesmíru byla sestrojena roku 1931 Karlem Guthem Janskym, inženýrem z Bellových laboratoří. Úkolem Janskyho byla identifikace zdrojů radiového šumu, které by mohly rušit komunikaci...

Čínská astronomie

14.06.2015 09:20
  Čínská astronomie má velice dlouhou historii a dějepisci považují Číňany za "nejdůslednější a nejpřesnější pozorovatele nebeských jevů na světě před Araby." Jména hvězd později rozdělili do 28 kategorií v dobách dynastie Šang (Shang) v čínské...

Historie dalekohledů

14.12.2014 09:23
  První dalekohled si 2. října 1608 nechal patentovat holandský optik Hans Lippershey. Jeho poznatky použil již o rok později známý italský vědec Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky učinil řadu...

Historie pozorování Slunce

07.06.2014 09:27
  Ke Slunci bezpochyby vzhlíželi naši velmi dávní předci a dobře víme, že Slunce, sluneční kult, hrály v historii mnoha civilizacích a kulturách velmi zásadní ba přímo klíčovou roli. S vývoje společnosti se postupně začalo na Slunce nahlížet...

Česká astronomie a astrofyzika ve XX. století

08.12.2013 13:14
Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR, Praha   1. Historické zázemí naší astronomie Vznik české astronomie těsně souvisí se založením Univerzity Karlovy, na níž se začala astronomie záhy soustavně přednášet. Mezi prvními lektory astronomie na...

Antické hvězdářství

23.02.2013 13:18
  Hvězdářství hrálo nepostradatelnou úlohu v běžném životě antického člověka. V době, kterou popisujeme, neměli lidé na ruce hodinky, ani při sobě nenosili elektronický diář. Přitom vystihnout dobu, kdy mají zasít, sklidit a využít...

Stručná historie astronomie

12.01.2013 13:10
Astronomie se podobně jako další vědy začala rozvíjet ve starověku. První se z astronomie rozvíjela astrometrie, zabývající se měřením poloh hvězd a planet na obloze. Tato oblast astronomie měla velký význam pro navigaci. Podstatnou částí...
Záznamy: 1 - 10 ze 12
1 | 2 >>