Astronomové v Čechách

Parish John

*   23.2. 1774  Hamburk †   1858  Žamberk  V roce 1788 se mladý John vydává na zkušenou do světa, v Londýně se seznamuje s Kitty Birney, s kterou v roce 1814 uzavírá sňatek V roce 1815 kupuje John Parish panství v Žamberku. Pro svou zálibu v astronomii nechává v zámeckém parku zbudovat hvězdárnu, na které...

Partlic Šimon ze Špicberku

GC73D5R 1588 – 1650 matematik, astronom, pedagog, překladatel   Šimon Partlic ze Špicberka, zvaný též Třešťský, byl český matematik, astronom, učitel, filosof a lékař. Napsal několik vědeckých spisů a byl vychovatelem synů Fridricha Falckého. Od roku 1610 studoval na Karlově univerzitě, kde se roku 1612 stal bakalářem a roku 1614 mistrem...

Perek Luboš

GC6TR9H 26.7.1919 - žijící astronom, pedagog   Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. je český astronom a emeritní vedoucí oddělení pro záležitost kosmického prostoru sekre-tariátu OSN. Sehrál klíčovou úlohu při založení stelárního oddělení Astronomického ústavu AV, jehož ředitelem byl v těžkých letech 1968-1975. Byl předsedou...

Pešta František

GC6XECC 3.3.1905-13.11. 1982 astronom, účetní   František Pešta byl český astronom, popularizátor a zakladatel hvězdárny v Sezi-mově Ústí, čestný člen ČAS a držitel medailí M. Koperníka a J. Keplera. Již během studia na místním gymnáziu seznamoval spolužáky s noční oblohou a s poz-dějším rektorem FAMU A. M. Brousilem pořádali přednášky a...

Plavec Miroslav

GC71FH6 7.10.1925 - 23.1.2008   astronom, profesor   Prof. RNDr. Miroslav Plavec byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století, který se zabýval především studiem těsných dvojhvězd. Vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově a na počátku své vědecké kariéry v Astronomickém ústavu na Ondřejově se od roku 1954 věnoval studiu...

Polák Bedřich

*   3.1. 1909  Praha  †   17.10. 1988  Praha  Po studiu na Vysoké škole stavební nastupuje v roce 1932 do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se podílí na nejrůznějších geodetických úkolech. V roce 1953 odchází ze zdravotních důvodů z Československé lidové armády a začíná přednášet na katedře...

Polesný Bohumil

  Bohumil Polesný se od mládí zajímal o astronomii. Vystudoval gymnázium v Prostějově a absolvoval obor přírodních věd na Karlově univerzitě v Praze. Po ukončení studia nastoupil jako učitel na měšťanskou školu v Českém Krumlově a později vyučoval matematiku, fyziku a astronomii na gymnáziu v Českých Budějovicích. Vedle své pedagogické práce...

Pračka Ladislav

GC73D7Y 27. 3. 1877 – 9. 12. 1922 astronom   PhDr. Ladislav Pračka byl nadějný astronom, do jehož slibně se rozvíjející vědecké dráhy vstoupil úraz a 1. světová válka. Ladislav Pračka studoval v letech 1895–1900 na Karlově univerzitě. Po studiích přijal místo zastupujícího učitele na střední škole ve Valašském Meziříčí. V roce 1904 se pak...

Pravec Petr

GC7AJA4 17. 9. 1967 astronom   Mgr. Petr Pravec, PhD., je český astronom, objevitel mnoha planetek. Je angažován ve skupině stanic nazvaných BinAst, které sledují blízkozemní objekty. Vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně astronomii na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1996 působí v...

Prefát Oldřich z Vlkanova

  Oldřich Prefát z Vlkanova (12. května 1523 Praha – 26. července 1565 tamtéž) byl český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel. Pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Studoval ve Wittenbergu, Lipsku, Benátkách, Římě a Praze. V letech 1546–1547 absolvoval cestu do Palestiny, v roce 1552 navštívil Španělsko. V Praze na Uhelném trhu...

Procházka Jaroslav

  Narozen 17.4.1907 v Praze. Profesor geodetické astronomie a geofyziky na VUT Brno, později na VA v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži, habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 přednášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické...

Ptáček Vladimír

GC7AJB5 14. 7. 1920 – 20. 2. 2001 astronom, odborník na elektronickou chronometrii   Ing. Vladimír Ptáček byl celosvětově respektovaným odborníkem na oblast určování přesného času. V roce 1973 navrhl společně s kolegy Ing. Jiřím Tomanem, CSc., a Ing. Antonínem Součkem, CSc., originální metodu porovnání časových etalonů využívající televizního...

Raušal Karel

 *   16.6.1906   Třebíč    †   19. 3. 1983   Brno  Vystudoval finanční právo, v r. 1948 byl propuštěn ze zaměstnání z důvodu politické persekuce. Živil se pak jako učitel hudby v Ořechově u Brna, a to až do penze. Již před válkou se zabýval astronomií, byl členem ČAS, v r. 1959 byl...

Reimarus Mikuláš Ursus

  Mikuláš Reimarus Ursus (2. února 1551 Hennstedt – 16. října 1600 Praha) byl matematik a astronom, působící v poslední dekádě svého života na dvoře Rudolfa II. jako císařský matematik. Je také autorem jednoho z kompromisních modelů Vesmíru na pomezí mezi geocentrismem a heliocentrismem, o který vedl na sklonku života vyhraněné autorské spory...

Rodovský Bavor mladší z Hustiřan

  Bavor Rodovský mladší z Hustiřan (1526 Hustířany – 1591 Budyně nad Ohří) byl český šlechtic a alchymista. Pocházel ze starého vladyckého rodu Rodovských z Hustiřan. Rodina nebyla bohatá a nemohla si dovolit poslat Bavora na univerzitu, proto se musel vše naučit sám. Naučil se mimo jiné německy, latinsky, matematiku, astronomii, filosofii,...

Rolčík

  Ing. Rolčík je známý brusič dokonalých zrcidel pro reflektory. Na obr. a vidíme jeho brousicí stroj pro broušení a leštění větších zrcadel. Na stroji je upevněno zrcadlo 40 cm v průměru a hořejší deska stroje i se zrcadlem je nakloněna téměř svisle, jak je to zapotřebí při provádění zkoušek Foncaltových a Hartmannových. Stroj skládá se z...

Rükl Antonín

GC76822 22. 9. 1932 – 12. 7. 2016 astronom, popularizátor   Ing. Antonín Rükl byl nejvýznamnější československý selenograf 20. století, přední český popularizátor astronomie a dlouholetý vedoucí pražského planetária. Byl čestným členem České astronomické společnosti (2004), laureátem ceny Littera astronomica (2004) a ceny Františka Nušla...

Sadil Josef

GC7682F 19. 3. 1919 – 19. 1. 1971 astronom, odborný publicista   Josef Sadil byl profesí odborným redaktorem v nakladatelství Orbis, kde se specializoval na astronomické a přírodovědné tituly. Dlouhé roky předsedal Měsíční a planetární sekci České astronomické společnosti, je po něm pojmenována lidová hvězdárna v Sedlčanech. Členem ČAS se...

Šafařík Vojtěch

GC6XECQ     26.10.1829 - 2.7.1902     chemik, pedagog, astronom   Prof. Vojtěch Šafařík (syn Pavla Josefa Šafaříka) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů. Studoval chemii v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolu-pracoval na přípravě diethylmagnesia, první organické sloučeniny hořčíku. V...

Šafaříková Pavlína

  Paní Pavlína Šafaříková (* 11. IV. 1836), rodem Králova, druhá manželka prof. Dra Vojtěcha Šafaříka, první astronomka česká, byla dcerou profesora malostranského gymnasia, pod jehož vedením nabyla soukromoupílí všestranného i klasického vzdělání. Šafařík se od mládí vedle chemie a astronomie zabýi val optikou, hlavně broušením skleněných i...

Schmied Ladislav

GC71Y3Q 22.6.1927-29.3.2012 pozorovatel Slunce   Ladislav Schmied byl vynikajícím pozorovatelem Slunce s nejvyšším počtem pozorování. Schmied vstoupil do ČAS jako student v roce 1943 a v roce 1944 začal soustavně pozorovat sluneční fotosféru. V roce 1947 se stal pozorovatelem Sluneční sekce, tehdy pod vedením dr. Ceplechy. Od poloviny...

Sehnal Ladislav

GC73D5Z 5. 2. 1931 – 26. 10. 2011 astronom   RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. byl významným českým astronomem. Po ukončení Reálného gymnázia v Jičíně pokračoval ve studiu na MFF UK v Praze, kterou úspěšně absolvoval roku 1954. Od té doby pracoval na Astronomickém ústavu v Ondřejově v letech 1954–1958. Zpočátku pracoval v oddělení meziplanetární...

Sekanina Zdeněk

GC71Y3Z 1936  astronom    RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. je významný český astronom. Patří k nejvýznamnějším světovým odborníkům ve výzkumu drobných těles sluneční soustavy, především komet. Narodil se v Mladé Boleslavi, kde studoval na gymnáziu. V letech 1954–59 vystudoval fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě...

Seydl Otto

GC6TR0J 5.5.1884 - 15.2.1959 astronom   Dr. Otto Seydl se narodil do rodiny stavebního inženýra v Merklíně u Přeštic. Po maturitě na plzeňské reálce odešel studovat na českou techniku do Prahy. Záhy však přešel na filozofickou fakultu české univerzity, která až do let 1919–1920 zahrnovala také přírodní vědy. V popředí Seydlova zájmu stála...

Seydler August Jan Bedřich

GC71FHM 1.6.1849 - 22.6.1891 fyzik, astronom, pedagog   Prof. August Seydler byl významný český astronom, teoretický fyzik, filozof a profesor Univerzity Karlovy. Jeho život byl však učiněným zápasem o čas. Na jedné straně dosahoval významných vědeckých úspěchů od raného věku. Na straně druhé čelil řadě rodinných tragédií (předčasné úmrtí...
Záznamy: 101 - 125 ze 151
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>