Astronomové v Čechách

Oppolzer Egon von

GC73D7N 13. 10. 1865 – 15. 6. 1907 astrofyzik, pedagog Egon Ritter von Oppolzer byl významný rakouský astronom, sluneční fyzik, profesor univerzity v Innsbrucku a zakladatel tamní hvězdárny. Zabýval se studiem Slunce, astrometrií, fotometrií a stavbou přesných přístrojů. Řadu vědeckých nápadů však nedokázal z důvodu předčasné smrti...

Otavský Karel Herrmann

GC7AJ92 14. 3. 1905 – 29. 10. 1987 astronom, právník a konstruktér   JUDr. Karel Hermann-Otavský pocházel z právnické rodiny a sám byl také právník. Proslul však především jako pozorovatel Slunce a mimo-řádně nadaný konstruktér optických přístrojů, zejména koronografů – speciálně upravených dalekohledů pro pozorování Slunce. V roce 1928...

Palisa Johann

GC6W2F6    7.12.1848 - 2.5.1925   astronom   Johann Palisa byl rakouský astronom slezského původu, jenž vešel ve známost díky objevení 122 planetek a také díky vydání hvězdných map. Narodil se jako nejstarší syn obchodníkovi s obilím Františkovi Palisovi a jeho manželce Kateřině. Maturitu úspěšně složil v roce 1866 na opavském...

Palouš Jan

GC7681Q 13. 10. 1949 astronom   Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. je významný český astronom. Od ukončení studia astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1972 a získání titulu RNDr. v roce 1973 dodnes pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. Zabývá se především studiem dynamiky vývoje galaxií a tvorby hvězd...

Pantoflíček Jaroslav

  Na prahu letošního roku, dne 10. ledna zemřel ve své rodné Telči profesor geodesie na pražské technice Ing. Dr J. Pantoflíček. Odešel tiše, zdřimnuv si v jedné přestávce své neutuchající práce, které zasvětil celý svůj život. Jeho zhodnocení jako vynikajícího geodeta a kartografa, výborného vysokoškolského učitele á ryzího vlastence,...

Parish John

*   23.2. 1774  Hamburk †   1858  Žamberk  V roce 1788 se mladý John vydává na zkušenou do světa, v Londýně se seznamuje s Kitty Birney, s kterou v roce 1814 uzavírá sňatek V roce 1815 kupuje John Parish panství v Žamberku. Pro svou zálibu v astronomii nechává v zámeckém parku zbudovat hvězdárnu, na které...

Partlic Šimon ze Špicberku

GC73D5R 1588 – 1650 matematik, astronom, pedagog, překladatel   Šimon Partlic ze Špicberka, zvaný též Třešťský, byl český matematik, astronom, učitel, filosof a lékař. Napsal několik vědeckých spisů a byl vychovatelem synů Fridricha Falckého. Od roku 1610 studoval na Karlově univerzitě, kde se roku 1612 stal bakalářem a roku 1614 mistrem...

Pekař Bohuslav

  profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1951, spoluzakladatel táborské hvězdárny   V kronice gymnázia z let 1932/33 se poprvé objevilo jméno prof. Bohuslava Pekaře, jako nově nastupujícího pedagoga, vyučujícího matematiku a fyziku. Do Tábora přešel ze Státního československého reálného gymnázia v Poličce. Postavou vysoký,...

Perek Luboš

GC6TR9H 26.7.1919 - žijící astronom, pedagog   Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. je český astronom a emeritní vedoucí oddělení pro záležitost kosmického prostoru sekre-tariátu OSN. Sehrál klíčovou úlohu při založení stelárního oddělení Astronomického ústavu AV, jehož ředitelem byl v těžkých letech 1968-1975. Byl předsedou...

Pešta František

GC6XECC 3.3.1905-13.11. 1982 astronom, účetní   František Pešta byl český astronom, popularizátor a zakladatel hvězdárny v Sezi-mově Ústí, čestný člen ČAS a držitel medailí M. Koperníka a J. Keplera. Již během studia na místním gymnáziu seznamoval spolužáky s noční oblohou a s poz-dějším rektorem FAMU A. M. Brousilem pořádali přednášky a...

Plavec Miroslav

GC71FH6 7.10.1925 - 23.1.2008   astronom, profesor   Prof. RNDr. Miroslav Plavec byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století, který se zabýval především studiem těsných dvojhvězd. Vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově a na počátku své vědecké kariéry v Astronomickém ústavu na Ondřejově se od roku 1954 věnoval studiu...

Polák Bedřich

*   3.1. 1909  Praha  †   17.10. 1988  Praha  Po studiu na Vysoké škole stavební nastupuje v roce 1932 do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se podílí na nejrůznějších geodetických úkolech. V roce 1953 odchází ze zdravotních důvodů z Československé lidové armády a začíná přednášet na katedře...

Polesný Bohumil

  Bohumil Polesný se od mládí zajímal o astronomii. Vystudoval gymnázium v Prostějově a absolvoval obor přírodních věd na Karlově univerzitě v Praze. Po ukončení studia nastoupil jako učitel na měšťanskou školu v Českém Krumlově a později vyučoval matematiku, fyziku a astronomii na gymnáziu v Českých Budějovicích. Vedle své pedagogické práce...

Pračka Ladislav

GC73D7Y 27. 3. 1877 – 9. 12. 1922 astronom   PhDr. Ladislav Pračka byl nadějný astronom, do jehož slibně se rozvíjející vědecké dráhy vstoupil úraz a 1. světová válka. Ladislav Pračka studoval v letech 1895–1900 na Karlově univerzitě. Po studiích přijal místo zastupujícího učitele na střední škole ve Valašském Meziříčí. V roce 1904 se pak...

Pravec Petr

GC7AJA4 17. 9. 1967 astronom   Mgr. Petr Pravec, PhD., je český astronom, objevitel mnoha planetek. Je angažován ve skupině stanic nazvaných BinAst, které sledují blízkozemní objekty. Vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně astronomii na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1996 působí v...

Prefát Oldřich z Vlkanova

  Oldřich Prefát z Vlkanova (12. května 1523 Praha – 26. července 1565 tamtéž) byl český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel. Pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Studoval ve Wittenbergu, Lipsku, Benátkách, Římě a Praze. V letech 1546–1547 absolvoval cestu do Palestiny, v roce 1552 navštívil Španělsko. V Praze na Uhelném trhu...

Procházka Jaroslav

  Narozen 17.4.1907 v Praze. Profesor geodetické astronomie a geofyziky na VUT Brno, později na VA v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži, habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 přednášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické...

Ptáček Vladimír

GC7AJB5 14. 7. 1920 – 20. 2. 2001 astronom, odborník na elektronickou chronometrii   Ing. Vladimír Ptáček byl celosvětově respektovaným odborníkem na oblast určování přesného času. V roce 1973 navrhl společně s kolegy Ing. Jiřím Tomanem, CSc., a Ing. Antonínem Součkem, CSc., originální metodu porovnání časových etalonů využívající televizního...

Raušal Karel

 *   16.6.1906   Třebíč    †   19. 3. 1983   Brno  Vystudoval finanční právo, v r. 1948 byl propuštěn ze zaměstnání z důvodu politické persekuce. Živil se pak jako učitel hudby v Ořechově u Brna, a to až do penze. Již před válkou se zabýval astronomií, byl členem ČAS, v r. 1959 byl...

Reimarus Mikuláš Ursus

  Mikuláš Reimarus Ursus (2. února 1551 Hennstedt – 16. října 1600 Praha) byl matematik a astronom, působící v poslední dekádě svého života na dvoře Rudolfa II. jako císařský matematik. Je také autorem jednoho z kompromisních modelů Vesmíru na pomezí mezi geocentrismem a heliocentrismem, o který vedl na sklonku života vyhraněné autorské spory...

Rodovský Bavor mladší z Hustiřan

  Bavor Rodovský mladší z Hustiřan (1526 Hustířany – 1591 Budyně nad Ohří) byl český šlechtic a alchymista. Pocházel ze starého vladyckého rodu Rodovských z Hustiřan. Rodina nebyla bohatá a nemohla si dovolit poslat Bavora na univerzitu, proto se musel vše naučit sám. Naučil se mimo jiné německy, latinsky, matematiku, astronomii, filosofii,...

Rolčík

  Ing. Rolčík je známý brusič dokonalých zrcidel pro reflektory. Na obr. a vidíme jeho brousicí stroj pro broušení a leštění větších zrcadel. Na stroji je upevněno zrcadlo 40 cm v průměru a hořejší deska stroje i se zrcadlem je nakloněna téměř svisle, jak je to zapotřebí při provádění zkoušek Foncaltových a Hartmannových. Stroj skládá se z...

Rükl Antonín

GC76822 22. 9. 1932 – 12. 7. 2016 astronom, popularizátor   Ing. Antonín Rükl byl nejvýznamnější československý selenograf 20. století, přední český popularizátor astronomie a dlouholetý vedoucí pražského planetária. Byl čestným členem České astronomické společnosti (2004), laureátem ceny Littera astronomica (2004) a ceny Františka Nušla...

Sadil Josef

GC7682F 19. 3. 1919 – 19. 1. 1971 astronom, odborný publicista   Josef Sadil byl profesí odborným redaktorem v nakladatelství Orbis, kde se specializoval na astronomické a přírodovědné tituly. Dlouhé roky předsedal Měsíční a planetární sekci České astronomické společnosti, je po něm pojmenována lidová hvězdárna v Sedlčanech. Členem ČAS se...

Šafařík Vojtěch

GC6XECQ     26.10.1829 - 2.7.1902     chemik, pedagog, astronom   Prof. Vojtěch Šafařík (syn Pavla Josefa Šafaříka) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů. Studoval chemii v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolu-pracoval na přípravě diethylmagnesia, první organické sloučeniny hořčíku. V...
Záznamy: 101 - 125 ze 161
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>