Astronomové v Čechách

Kohoutek Luboš

GC6XEC1 29.1.1935 astronom   RNDr. Luboš Kohoutek je český astronom, objevitel několika komet a řady asteroidů. Už během středoškolských studií se začal aktivně zabývat astronomií jako jeden z nejmladších členů tehdejší Československé astronomické společnosti. Po maturitě na Gymnáziu v Brně-Husovicích studoval fyziku na PF MU v Brně a posléze...

Kopal Zdeněk

GC6W2E7  4.4.1914 - 23.6.1993  astronom, pedagog   Zdeněk Kopal byl český astronom a astrofyzik, který však proslul i v oblasti numerické matematiky, balistiky a aerody-namiky. Jeho nejdůležitější vědecké práce se týkají zákrytových proměnných dvojhvězd, výzkumu Měsíce a terestrických planet. Po dobu celé své vědecké kariéry působil...

Kopecký Miloslav

GC71XGG 4.5.1928-4.11.2006  astronom, astrofyzik   RNDr. Miloslav Kopecký, DrSc. byl český astronom a astrofyzik, který se zabýval sluneční fyzikou, zejména periodicitou sluneční aktivity a filozofií přírodních věd. Dětství prožil spolu s bratrem Vladimírem Kopeckým v rodině knihkupce a nakladatele Miloslava Kopeckého a jeho ženy Marie...

Kostelecký Jan

  *10.5.1946 Praha geodet a astronom 1969 absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze (geodetická astronomie). Od 1970 působí ve Výzkumném ústavě geodetickém, topogafickém a kartografickém (geodetická observatoř Pecný), od 1992 zástupce ředitele. Od 1992 docent ČVUT, od 1997 profesor geodezie. Od r. 1997 pracuje souběžně na Stavební fakultě...

Kotková Lenka

  Bc. Lenka Kotková rozená Šarounová (nar. 26. 7. 1973) vystudovala meteorologii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Již během svého studia spolupracovala s Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově, kde se zabývala fotometrií proměnných hvězd a pozorováním blízkozemních planetek. Od roku 1996 je zde zaměstnaná. Během svého...

Koukal Jakub

(*24. 2. 1977) Cena udělena za vynikající výsledky v pozorování meteorů   Narodil se v Kroměříži. Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení v Brně a pracuje jako projektant pozemních staveb. O astronomii se zajímal od mládí, jako 14letý navštěvoval astronomický kroužek při kroměřížském gymnáziu a od té doby se aktivně věnuje...

Koutský Karel

  Karel Koutský (21. října 1897 Louny – 2. července 1964 Brno) byl český matematik. Narodil se v Lounech do rodiny poštovního zřízence, maturitu složil v roce 1915 v Kutné Hoře, pak nastoupil ke studiím na pražskou techniku, ale následně musel narukovat. Studium nakonec ukončil na Karlově univerzitě v roce 1922 a posléze zde získal v roce...

Kozelský František

  *12.4.1913 Ostrava-Přívoz astrooptik Vyučen slévačem barevných kovů a modelářem, 1935 ukončil průmyslovou školu strojní v Ostravě. Tandemový spolupracovník Viléma Gajduška. Vyrábí především mechanické části dalekohledů i přístrojů nutných k jejich zhotovování. Čestný člen České astronomické společnosti.  

Kraus Arthur (baron)

GC71XGR 1.8.1854-21.3.1930  astronom, sportovec, mecenáš   Artur Kraus byl český podnikatel, popula-rizátor astronomie, průkopník sportu a technic-kých novinek. V Pardubicích založil první čes-kou, veřejnosti přístupnou Lidovou hvězdárnu, která fungovala v letech 1912 až 1931. Podporoval aviatika Ing. Jana Kašpara v jeho průkopnické...

Kreil Karel

  rakouský astronom a meteorolog. V roce 1845 – 51 ředitel pražské astronomické observatoře v Klementinu. Studoval vliv Měsíce na atmosféru Země a na magnetickou deklinaci. Při práci na pražské observatoři objevil lunární denní variaci geomagnetického pole.   Karl Kreil (1798–1862) was an Austrian meteorologist and astronomer, born in...

Křišťan z Prachatic

GC73D6J asi 1366 – 5. 9. 1439 teolog, lékař, matematik, astronom, pedagog   Křišťan z Prachatic byl český astronom, matematik, lékař a teolog. Od roku 1386 studoval na Karlově uni-verzitě v Praze, kde složil v r. 1390 zkoušky mistrovské. Na pražské univerzitě působil až do konce života, když byl několikrát zvolen děkanem filozofické fakulty a...

Křivský Ladislav

GC71FGB 8.12.1925 - 24.4.2007   astronom   RNDr. Ladislav Křivský, CSc. byl český astronom, který v dospívání prošel nelehkými léty druhé světové války za aktivní účasti v protinacistickém odboji. Po válce zamířil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde v roce 1948 vystudoval kosmickou fyziku a meteorologii. Zajímal se kromě astronomie o...

Kříž Svatopluk

  *4.12.1938 Praha astronom Po absolvování MFF  UK v Praze 1961 pracoval až do února 1991 v Astronomickém ústavu  ČSAV v Ondřejově kromě let 1979–1980, kdy byl na katedře astronomie a astrofyziky MFF UK. Opakované vědecké pobyty v Anglii. Jeho zájmem jsou hvězdy s rozsáhlým plynným závojem, přetok hmoty mezi složkami těsných...

Kulhánek Petr

  Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. se narodil 9. ledna roku 1959 v Praze. V roce 1983 dokončil studia  na Katedře matematické fyziky na Matematicko–fyzikální fakultě UK. Aspiranturu na téma urychlovače plazmatu dokončil v roce 1987. Od roku 1996 působí na katedře fyziky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, od roku 2005 jako profesor...

Kulík Jakub Filip

  Jakub Filip Kulik (20. dubna 1793 ve Lvově – 28. února 1863 v Praze) byl profesor matematiky. Jakub Filip Kulik studoval na gymnáziu ve Lvově a poté na tamní univerzitě filozofii a práva. V roce 1814 byl jmenován profesorem matematiky na olomouckém lyceu. Po dvou letech odešel na univerzitu do Štýrského Hradce, kde se stal profesorem...

Kvíčala Jan

(* 15. 1. 1913, † 25. 2. 1972)   Byl vystudovaný právník, o astronomii se však velmi zajímal. Patřil k nejlepším pozorovatelům meteorů a proměnných hvězd. Nejprve pozoroval na Štefánikově hvězdárně v Praze, později působil jako odborný pracovník Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově, konkrétně jako pozorovatel slunečních...

Kvíz Zdeněk

GC6W2EE  4.3.1932 - 21.8.1993 astronom, pedagog   RNDr. Zdeněk Kvíz, CSc. byl český astronom a fyzik. Věnoval se výzkumu meteorických rojů a proměnných hvězd. V letech 1963–1969 byl členem redakční rady věstníku ČAS s názvem Kosmické rozhledy. Zdeněk Kvíz po maturitě na gymnáziu v Třebíči odešel na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy...

Lála Petr

GC71Y2N 12.10.1942  astronom   Petr Lála je český astronom, který vyko-nává funkci vedoucího výzkumné a servisní sekce Úřadu pro záležitosti kosmického prostoru OSN ve Vídni. Petr Lála projevil zájem o astronomii opravdu velmi brzy, když se již roku 1953, ve svých 11 letech, stal členem České astronomické společnosti, na doporučení...

Lang Karel

  6.7.1925 Vyškov   2.3.1980 Brno astronom V r.1950 absolvoval astronomii na přírodovědecké fakultě MU v Brně a stal se odborným asistentem tamtéž. Stříbrná medaile této fakulty 1968. Zabýval se studiem planetárních mlhovin, vizuálních dvojhvězd a strukturou hvězdokup.  

Laplace Pierre Simon Marquis de

  Dr HUBERT SLOUKA (Předneseno v Čs. rozhlasu 30. III. 1949.) 28. března bylo tomu právě 200 let co se narodil v Beaumonten-Ange nedaleko Caen v Normandii z jednoduchých a chudých venkovských rodičů jeden z nejvýznamnějších matematiků a hvězdářů světa -Pierre Simon, pozdější Marq1Ús de la Place. Nadán vynikajícími schopn tmi od malička...

Láska Václav

GC73D5H 24. 8. 1862 – 27. 7. 1943 matematik, geofyzik, astronom, meteorolog, geodet, pedagog   Prof. Dr. Václav Láska byl významný český astronom a geofyzik. Od šesti let navštěvoval českou školu, v deseti letech vstoupil do chlapeckého semináře v Bohosudově. Po maturitě byl v roce 1883 přijat na německou universitu jako posluchač matematiky...

Lehký Martin

  Martin Lehký (nar. 1972) je typ velmi pečlivého a soustavně pracujícího astronoma, jehož pozorovací výsledky patří k nejrozsáhlejším na poli CCD astrometrie komet a planetek  nejen v České republice, ale i ve světě. Astrometrii komet a NEO planetek se věnuje od roku 2002, kdy byl nainstalován v Hradci Králové plně funkční reflektor o...

Link František

GC6TQZE 15.8.1906 - 28.9.1984 astronom, pedagog   František Link patří mezi průkopníky české astronomie. Za druhé světové války založil Početní sekci České astronomické společnosti, která vykonala v předpočítačové době velké množství nenahraditelné práce. Po válce se roku 1948 stal ředitelem observatoře v Ondřejově. Díky Františku Linkovi...

Lipovský Bedřich Čurda

  Bedřich Čurda - Lipovský (* 20. 11. 1893 Smolkov, † 29. 8. 1954 Ostrava) slezský spisovatel, novinář, astronom, komunální politik   Narodil se v rodině domkaře Leopolda Čurdy (1856) a Marie rozené Slezákové (1859). Měl čtyři starší sourozence: Viléma (1881), Leopolda (1882), Helenu (1885) a Karla (1888). Vystudoval německou obchodní...

Littrow Josef Johann

GC71Y32 13.3.1781-30.9.1840   astronom   Joseph Johann von Littrow byl rakouský astronom narozen v Horšovském Týně. V letech 1799–1803 vystudoval Karlovu univerzitu v Praze v oborech právo a teologie. Zároveň navštěvoval všechny čtyři fakulty a poznával různé vědy, ze kterých si zvolil matematiku a astronomii ke speciálnímu studiu....
Záznamy: 101 - 125 ze 242
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>