Obserwatorium w Sezimovo Ústí

 

Obserwatorium w Sezimovo Ústí została założona w 1964 roku przez pana Franciszka Pešta, który był w tym czasie przewodniczącym klubu astronomicznego w Sezimovo Ústí. Franciszek Pesta pracował najpierw w Rusi Karpackiej, gdzie w 1927 roku założył oddział czeskiego Towarzystwa Astronomicznego, a następnie w 1939 roku przeniósł się do miasta Tabor.
Głównym celem jest popularyzacja Astronomy Observatory (wykłady, seminaria, kursy i uwagi opinii publicznej). Od 1982 roku, trwają obserwacje aktywności słonecznej, której wyniki są wysyłane do Brukseli, Norwegii i innych instytucji astronomicznych. Wyniki obserwacji i oceny są również dostępne w obserwatorium.
Od 1999 roku Obserwatorium działa jako stowarzyszenie astronomów amatorów. W 2002 roku założył pierścień astronomiczne obserwatorium została wyposażona w nowy sprzęt, a budynek został częściowo przebudowany.
To ciekawe studia i wystawa masowego deszczu meteorytów w 1753 roku w pobliżu wsi Strkov Sezimova pobliżu ujścia.