Karský Georgij

Karský Georgij

 

zeměměřič a průkopník v kosmonautice

* 27.10.1932 ve Stádlci u Tábora, + 19.9.2016 v Praze

 

Narodil se v rodině lékaře působícího ve Stádlci u Tábora. Oba jeho rodiče byli ruští emigranti, kteří ještě jako studenti odešli z vlasti během občanské války.

Jako chlapec Georgij občas otce doprovázel na jeho cestách za pacienty, k nimž patřil i slavný vynálezce František Křižík, který trávil poslední léta svého života

na svém stádleckém zámku, kam ho rodina Karských občas chodila navštěvovat. Křižíkova osobnost malému chlapci imponovala a podněcovala jeho vrozený zájem o techniku a o všeobecné poznání. Na gymnáziu se zajímal o přírodovědné předměty a poprvé se projevil jeho výrazný zájem o astronomii. Byl žákem prof. Švába. Na táborské hvězdárně se v roce 1948 začal zabývat statistickým pozorováním slunečních skvrn a prováděl jejich zákresy.

Po maturitě na táborském gymnáziu vystudoval v roce 1954 zeměměřický obor na Češkém vysokém učení technickém v Praze. Po ukončení vysokoškolských studií pracoval v Geodetickém a topografickém ústavu v Praze, nejprve krátce v provozu triangulace a posléze v provozu geodetických základů v oddílu astronomie. Od r.1965 pracoval v geodetické observatoři Pecný na Ondřejově. . Od r. 1967 se velmi aktivně podílel na práci sekce kosmické fyziky mezinárodního vědeckého programu INTERKOSMOS. Spolupracoval s Geofyzikálním ústavem na vědeckém programu MAGION 2. Patřil k propagátorům zavádění geodetických metod, využívajících globální družicový systém GPS-NAVSTAR v Československu.