Astronomové v Čechách

Šilhán Jindřich

GC71XFV 16.10.1944-10.4.2000  astronom, pedagog    RNDr. Jindřich Šilhán byl český astronom a pedagog, který významně přispěl k rozvoji vizuálních pozorování v Česku a na Slovensku. Pozoroval zákrytové proměnné hvězdy a organizoval program jejich sledování. Jeho žáci se stali vůdčími osobnostmi na lidových hvězdárnách. Narodil se v...

Šindel Jan

  Jan Ondřejův, zvaný Šindel, také Joannes de Praga (pravděpodobně 1375 Hradec Králové – pravděpodobně 1456 Praha) byl český kněz, profesor a rektor pražské univerzity, matematik, astronom a osobní astrolog a lékař králů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Po škole v Hradci Králové studoval na Pražské univerzitě, kde se roku 1395 (nebo...

Slavíček Karel

GC6XECH 26.12.1678 - 24.8.1735  jezuita, misionář v Číně, matematik, astronom, hudebník, první český sinolog   Karel Slavíček se narodil v Jimramově. Po studiu na brněnském gymnáziu absolvoval studium na Filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Čtyři roky zde zůstal jako pedagog a poté odešel do Prahy, kde se věnoval studiu teologie....

Slouka Hubert

GC6W2FK  6.2.1903 - 14.9.1973 astronom   Dr. Hubert Slouka byl český astronom a popularizátor astronomie. Většině astronomické veřejnosti byl znám jako dlouholetý šéfredaktor Říše hvězd, autor výborných vědeckopopulárních knih o astro-nomii, autor mnoha článků a výstav (nejroz-sáhlejší – velká výstava Kepler a Praha) a oblíbený...

Šourek Jan

  V ranních hodinách prvého dne nového roku) 1. ledna 1949 skončil život dlouholetého místopředsedy Společnosti Ing. Dr Jana Sourka. Dr Šourek se narodil 24. června 1887 v Sedmihorkách U Turnova. Vystudoval reálku v Ječné ulici v Praze a po jejím absolvování roku 1905 studoval chemii. V roce 1909 byl jmenován inženýrem a roku následujícího...

Spurný Pavel

GC7AJAE 22. 1. 1958 astronom   RNDr. Pavel Spurný, CSc., je český astronom, vědecký pracovník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondře-jově. Zabývá se výzkumem meziplanetární hmoty – je světově uznávaným odborníkem na meteory a meteority. Je hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování meteorů v Evropě a Západní...

Stašek Ignác Florus

GC71XGY 27.11.1782-1.5.1862  piarista, astronom, fyzik, průkopník dagerotypie, pedagog   Ignác Florus Stašek byl fyzik a astronom, piarista, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie. Po studiích zakončených doktorátem vyučoval matematiku a fyziku v Mikulově, od 1812 v Litomyšli. Do...

Štefánik Milan Rastislav

GC71XGA 21.7.1880-4.5.1919  astronom, generál, politik   Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu. Štefánik odmaturoval s vyznamenáním v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy. Po dvou letech se zapsal ke studiu...

Stepling Joseph

GC71FHR 29.6.1716 - 11.7.1778   římskokat.kněz, matematik, pedagog, astronom   Narodil se v národnostně smíšeném manželství. Jeho otec pocházel z Vestfálska, byl sekretářem vyslanectví Svaté říše římské německého národa u říšského sněmu. Po otco-vě smrti se Stepling se svou matkou, která pocházela z Čech, přestěhovali do Prahy. Na...

Šternberk Bohumil

GC6TRA1 21.1.1897 - 24.3.1983 astronom, pedagog    Český astronom a pedagog dr. Bohumil Šternberk dlouhodobě působil ve vedení Československé astronomické společnosti a Jednoty československých matematiků a fyziků. Narodil se v Chrudimi, kde úspěšně vystudoval reálné gymnázium. Vysokoškolská studia zahájil osmi semestry Přírodovědecké...

Strnad Antonín

GC71XHA 10. 8. 1746 – 23. 9. 1799 astronom, meteorolog, matematik   Antonín Strnad byl český vlastenec, rektor Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitel hvězdárny v Klementinu. Po studiu gymnázia v Hradci Králové roku 1763 vstoupil do jezuitského řádu, ale po zrušení řádu v roce 1773 přešel na Univerzitu Karlo-Ferdinandovu, kde studoval...

Strnad Karel

GC71XHA 10.8.1746-23.9.1799  astronom, matematik Antonín Strnad byl český vlastenec, meteorolog, geograf, profesor. Byl rektorem Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitelem hvězdárny v Klementinu. Antonín Strnad začal zaznamenávat svá meteorologická pozorování v Klementinu a v roce 1775 tak zahájil nejdelší souvislou řadu pozorování na světě....

Stuchlík Zdeněk

  Zdeněk Stuchlík se narodil 19. srpna 1950 v Karviné. Vystudoval fyziku na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a postgraduálně teoretickou fyziku tamtéž. V r. 1988 získal na MFF UK vědeckou hodnost CSc. Od r. 1974 do r. 1990 působil na katedře fyziky VŠB v Ostravě-Porubě. Po převratu přešel již v r. 1990 na nově zakládanou Slezskou...

Studnička František

  Často se domýšlíme, že jedině naše generace plodí obětavé vědecké pracovníky. Zapomínáme na ty, kteří za mnohem těžších národnostních i sociálních podmínek pracovali vědecky i vědu samotnou popularisovali. Dnes v době nadbytku přednášek není také problémem zajet si elektrickou drahou z jednoho konce města na druhý a vyslechnout přednášku,...

Švestka Zdeněk

GC71FJ2 30.9.1925 - 2.3.2013 astronom   Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. byl významným českým astronomem. Uzavření českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky se mohl přihlásit až po skončení války v létě 1945. Na univerzitě ho nejvíce ovlivnil František Link, který vedl jeho první kroky v pozorování Slunce. Ještě během...

Svoboda Jindřich

GC6W2FA 13.7.1884 - 12.5.1941 astronom, matematik, pedagog   Prof. PhDr. Jindřich Svoboda byl profesorem základů vyšší matematiky a sférické astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Písku pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl promován roku 1908. Matematiku studoval u...

Sýkora Josef

GC71XH3 28.1.1874-23.2.1944  astronom, pedagog   Josef Sýkora byl český astronom a astrofyzik působící nejprve v Rusku a později i v Čechách. Rodiče Sýkory byli čeští emigranti. Od roku 1892 pracoval v astronomické observatoři Charkovské univerzity a další pozorování prováděl také v astronomických observatořích v Tartu, Moskvě a...

Táborský Jan z Klokotské Hory

GC73D69 1500 – 1572 iluminátor, písař kancionálů, skladatel, astronom, správce staroměstského orloje Jan Táborský z Klokotské Hory byl český humanista, písař, učenec a spisovatel. Roku 1528 přišel do Prahy studovat matematiku na univerzitě, navštěvoval také přednášky Pavla Příbrama o astronomii. Nejdříve sloužil jako městský písař na radnici, pak...

Trkal Viktor

  Řádný 'profes'or teOTetické fys'i:ky na Karlově universitě v Praze, dr. Viktor T,rka:l, zemřel 3. září 1966 po d:loUhé a těžké nemoci ve vě'ku 68 let. Už během studii byl nejen vý.borným fysikem, ale i matematikem a rozhodoval se, zda se má spíše věnovat matema:tice či teoretické fysice. Jeho disertační práce v roce 1912 byla maJtematická....

Vanýsek Vladimír

GC6W2EZ 8.8.1926 - 28.7.1997 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc. byl významný český astronom a vysokoškolský pedagog. V polovině padesátých let přednášel fyziku na Přírodovědecké fakultě Masa-rykovy univerzity. Vanýsek se už v polovině šedesátých let habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde až do své smrti...

Vokrouhlický David

  Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (nar. 1966) studoval v  letech 1980-84 v  Praze Dopplerovo gymnázium s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky a po maturitě začal studovat fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Po absolutoriu v  r. 1989 byl vědeckým aspirantem v Astronomickém ústavu  UK, ...

Vondrák Jan

GC76824 12. 9. 1940 astronom   RNDr. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je významný český astronom, bývalý předseda České astronomické společnosti. V roce 1962 absolvoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). O dva roky později přešel do Výzkumného...

Zajíc Jan

GC71Y4C 29.1.1910-7.12.2004  astronom   Jan Zajíc byl původním vzděláním kovářem, ale byl také významným českým astronomem. Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce ale tíhlo ke strojařině, kterou studoval v Praze. Odtud se v 18 letech dostal na Slovensko, kde pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol., dále jako vedoucí...

Záruba Pfeffermann Josef

Inženýr Jos. Záruba Pfeffermann narodil se roku 1869 v Praze a po studiích byl technickým poradcem dr. Aug. Zátky v C. Budějovicích. Byl účasten vynikající měrou v českém odboji a stal se po převratu členem Národního výboru a prvního Národního shromáždění. Astronomii pěstoval od studentských let a zvláštní pozornost věnoval studiu staveb...

Zdeněk Jaroslav

GC73D7T 3. 4. 1837 – 5. 7. 1923 matematik, pedagog, astronom   Jaroslav Zdeněk byl český astronom a matematik, byl zvolen prvním předsedou ČAS. Narodil se v Praze, kde byl jeho otec správcem zemské porodnice. Obecnou školu navštěvoval u Panny Marie Sněžné a u piaristů. Po třech letech strávených od roku 1848 na gymnáziu, začal od primy...
Záznamy: 126 - 150 ze 151
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>