Astronomové v Čechách

Šafaříková Pavlína

  Paní Pavlína Šafaříková (* 11. IV. 1836), rodem Králova, druhá manželka prof. Dra Vojtěcha Šafaříka, první astronomka česká, byla dcerou profesora malostranského gymnasia, pod jehož vedením nabyla soukromoupílí všestranného i klasického vzdělání. Šafařík se od mládí vedle chemie a astronomie zabýi val optikou, hlavně broušením skleněných i...

Schmied Ladislav

GC71Y3Q 22.6.1927-29.3.2012 pozorovatel Slunce   Ladislav Schmied byl vynikajícím pozorovatelem Slunce s nejvyšším počtem pozorování. Schmied vstoupil do ČAS jako student v roce 1943 a v roce 1944 začal soustavně pozorovat sluneční fotosféru. V roce 1947 se stal pozorovatelem Sluneční sekce, tehdy pod vedením dr. Ceplechy. Od poloviny...

Sehnal Ladislav

GC73D5Z 5. 2. 1931 – 26. 10. 2011 astronom   RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. byl významným českým astronomem. Po ukončení Reálného gymnázia v Jičíně pokračoval ve studiu na MFF UK v Praze, kterou úspěšně absolvoval roku 1954. Od té doby pracoval na Astronomickém ústavu v Ondřejově v letech 1954–1958. Zpočátku pracoval v oddělení meziplanetární...

Sekanina Zdeněk

GC71Y3Z 1936  astronom    RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. je významný český astronom. Patří k nejvýznamnějším světovým odborníkům ve výzkumu drobných těles sluneční soustavy, především komet. Narodil se v Mladé Boleslavi, kde studoval na gymnáziu. V letech 1954–59 vystudoval fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě...

Seydl Otto

GC6TR0J 5.5.1884 - 15.2.1959 astronom   Dr. Otto Seydl se narodil do rodiny stavebního inženýra v Merklíně u Přeštic. Po maturitě na plzeňské reálce odešel studovat na českou techniku do Prahy. Záhy však přešel na filozofickou fakultu české univerzity, která až do let 1919–1920 zahrnovala také přírodní vědy. V popředí Seydlova zájmu stála...

Seydler August Jan Bedřich

GC71FHM 1.6.1849 - 22.6.1891 fyzik, astronom, pedagog   Prof. August Seydler byl významný český astronom, teoretický fyzik, filozof a profesor Univerzity Karlovy. Jeho život byl však učiněným zápasem o čas. Na jedné straně dosahoval významných vědeckých úspěchů od raného věku. Na straně druhé čelil řadě rodinných tragédií (předčasné úmrtí...

Šilhán Jindřich

GC71XFV 16.10.1944-10.4.2000  astronom, pedagog    RNDr. Jindřich Šilhán byl český astronom a pedagog, který významně přispěl k rozvoji vizuálních pozorování v Česku a na Slovensku. Pozoroval zákrytové proměnné hvězdy a organizoval program jejich sledování. Jeho žáci se stali vůdčími osobnostmi na lidových hvězdárnách. Narodil se v...

Šimák Vladislav

  * 20.4.1934 v Měšicích u Tábora - +26.6.2019 v Praze   Narodil se v Měšicích u Tábora, kde chodil do obecné školy. Po válce absolvoval táborské gymnázium. Již během svých studií na gymnáziu projevoval zájem o fyziku, matematiku a astronomii. Navštěvoval často táborskou hvězdárnu a pomáhal tam jako demonstrátor. Po maturitě v roce 1953...

Šindel Jan

  Jan Ondřejův, zvaný Šindel, také Joannes de Praga (pravděpodobně 1375 Hradec Králové – pravděpodobně 1456 Praha) byl český kněz, profesor a rektor pražské univerzity, matematik, astronom a osobní astrolog a lékař králů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Po škole v Hradci Králové studoval na Pražské univerzitě, kde se roku 1395 (nebo...

Slavíček Karel

GC6XECH 26.12.1678 - 24.8.1735  jezuita, misionář v Číně, matematik, astronom, hudebník, první český sinolog   Karel Slavíček se narodil v Jimramově. Po studiu na brněnském gymnáziu absolvoval studium na Filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Čtyři roky zde zůstal jako pedagog a poté odešel do Prahy, kde se věnoval studiu teologie....

Slouka Hubert

GC6W2FK  6.2.1903 - 14.9.1973 astronom   Dr. Hubert Slouka byl český astronom a popularizátor astronomie. Většině astronomické veřejnosti byl znám jako dlouholetý šéfredaktor Říše hvězd, autor výborných vědeckopopulárních knih o astro-nomii, autor mnoha článků a výstav (nejroz-sáhlejší – velká výstava Kepler a Praha) a oblíbený...

Šourek Jan

  V ranních hodinách prvého dne nového roku) 1. ledna 1949 skončil život dlouholetého místopředsedy Společnosti Ing. Dr Jana Sourka. Dr Šourek se narodil 24. června 1887 v Sedmihorkách U Turnova. Vystudoval reálku v Ječné ulici v Praze a po jejím absolvování roku 1905 studoval chemii. V roce 1909 byl jmenován inženýrem a roku následujícího...

Spurný Pavel

GC7AJAE 22. 1. 1958 astronom   RNDr. Pavel Spurný, CSc., je český astronom, vědecký pracovník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondře-jově. Zabývá se výzkumem meziplanetární hmoty – je světově uznávaným odborníkem na meteory a meteority. Je hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování meteorů v Evropě a Západní...

Stašek Ignác Florus

GC71XGY 27.11.1782-1.5.1862  piarista, astronom, fyzik, průkopník dagerotypie, pedagog   Ignác Florus Stašek byl fyzik a astronom, piarista, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie. Po studiích zakončených doktorátem vyučoval matematiku a fyziku v Mikulově, od 1812 v Litomyšli. Do...

Štefánik Milan Rastislav

GC71XGA 21.7.1880-4.5.1919  astronom, generál, politik   Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu. Štefánik odmaturoval s vyznamenáním v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy. Po dvou letech se zapsal ke studiu...

Štěpánek Josef

  * 13.3.1888 ve Vrcholtovicích - + 14.7.1959 v Táboře doktor filozofie, profesor táborského reálného gymnázia, spoluzakladatel táborské hvězdárny   Josef Štěpánek vyrůstal od dvanácti let v Táboře -Klokotech, kde jeho otec byl řídícím učitelem. Vystudoval táborské reálné gymnázium a později získal doktorát filozofie na Univerzitě...

Stepling Joseph

GC71FHR 29.6.1716 - 11.7.1778   římskokat.kněz, matematik, pedagog, astronom   Narodil se v národnostně smíšeném manželství. Jeho otec pocházel z Vestfálska, byl sekretářem vyslanectví Svaté říše římské německého národa u říšského sněmu. Po otco-vě smrti se Stepling se svou matkou, která pocházela z Čech, přestěhovali do Prahy. Na...

Šternberk Bohumil

GC6TRA1 21.1.1897 - 24.3.1983 astronom, pedagog    Český astronom a pedagog dr. Bohumil Šternberk dlouhodobě působil ve vedení Československé astronomické společnosti a Jednoty československých matematiků a fyziků. Narodil se v Chrudimi, kde úspěšně vystudoval reálné gymnázium. Vysokoškolská studia zahájil osmi semestry Přírodovědecké...

Strnad Antonín

GC71XHA 10. 8. 1746 – 23. 9. 1799 astronom, meteorolog, matematik   Antonín Strnad byl český vlastenec, rektor Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitel hvězdárny v Klementinu. Po studiu gymnázia v Hradci Králové roku 1763 vstoupil do jezuitského řádu, ale po zrušení řádu v roce 1773 přešel na Univerzitu Karlo-Ferdinandovu, kde studoval...

Strnad Karel

GC71XHA 10.8.1746-23.9.1799  astronom, matematik Antonín Strnad byl český vlastenec, meteorolog, geograf, profesor. Byl rektorem Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitelem hvězdárny v Klementinu. Antonín Strnad začal zaznamenávat svá meteorologická pozorování v Klementinu a v roce 1775 tak zahájil nejdelší souvislou řadu pozorování na světě....

Stuchlík Zdeněk

  Zdeněk Stuchlík se narodil 19. srpna 1950 v Karviné. Vystudoval fyziku na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a postgraduálně teoretickou fyziku tamtéž. V r. 1988 získal na MFF UK vědeckou hodnost CSc. Od r. 1974 do r. 1990 působil na katedře fyziky VŠB v Ostravě-Porubě. Po převratu přešel již v r. 1990 na nově zakládanou Slezskou...

Studnička František

  Často se domýšlíme, že jedině naše generace plodí obětavé vědecké pracovníky. Zapomínáme na ty, kteří za mnohem těžších národnostních i sociálních podmínek pracovali vědecky i vědu samotnou popularisovali. Dnes v době nadbytku přednášek není také problémem zajet si elektrickou drahou z jednoho konce města na druhý a vyslechnout přednášku,...

Šváb Jan

  *5.4.1909 - + 26.11.1994 profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1972. člen České astronomické společnosti.   Vynikající pedagog, matematik a fyzik. Nekompromisní, avšak vůči studentům vždy otevřený. Jeho hodiny fyziky a matematiky se odehrávaly nejen v budově gymnázia, ale i na hvězdárně, která svou autenticitou dávala...

Švestka Zdeněk

GC71FJ2 30.9.1925 - 2.3.2013 astronom   Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. byl významným českým astronomem. Uzavření českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky se mohl přihlásit až po skončení války v létě 1945. Na univerzitě ho nejvíce ovlivnil František Link, který vedl jeho první kroky v pozorování Slunce. Ještě během...

Svoboda Jindřich

GC6W2FA 13.7.1884 - 12.5.1941 astronom, matematik, pedagog   Prof. PhDr. Jindřich Svoboda byl profesorem základů vyšší matematiky a sférické astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Písku pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl promován roku 1908. Matematiku studoval u...
Záznamy: 126 - 150 ze 160
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>