Česká astronomická společnost

původní zpracování archivního fondu ČAS na původním webu HISEC ČAS > zde

původní zpracování historie ČAS na původním webu HISEC ČAS > zde

 

Historické dokumenty 

Digitální archiv historických dokumentů ČAS > zde

 

 

Česká astronomická společnost

Zakládající členové

05.11.2016 09:13
    JUDr. Kazimír Pokorný Pavla Šafaříková Ing. Štěpán Janáček Ing. Josef Záruba - Pfeffermann Prof. Jaroslav Zdeněk - školní rada Firma Srb a Štys - továrna jemné mechaniky a optiky v Praze Ing. František Horák...

Česká astronomická společnost v datech

30.10.2016 09:11
  1917 - 8.12. Ustavující valná schůze. 1920 - Členský věstník je přeměněn v časopis Říše hvězd. 1921 - První prozatímní hvězdárna v Havlíčkových sadech. 1925 - Druhá prozatímní hvězdárna ve věži pražského Klementina.  1928 - 28.6. je otevřena Lidová hvězdárna...

Jak šel čas v ČAS

29.10.2016 09:06
  Česká astronomická společnost byla ustavena v bouřlivém období první světové války, což bylo zdůrazněno i v prvním čísle ,,Věstníku" Společnosti. V té době to byl čin opravdu úctyhodný a zároveň velmi statečný, protože poměry v Rakousku-Uhersku rozvoji české kultury...

Dějiny Československé astronomické společnosti (ČAS)

15.10.2016 09:05
      Myšlenka založit v Praze spolek přátel astronomie vznikla již před první světovou válkou. První s touto myšlenkou vystoupil v roce 1913 v časopise Živa český astronom Ladislav Pračka. Hlavní popud ke vzniku ČAS dal Jaroslav Štych, který konal řadu...

Vznik České astronomické společnosti

03.09.2016 09:08
  První myšlenka založit organizaci, která by spojovala četnou obec astronomů-amatérů napadla universitního profesora dr. Vojtěcha Šafaříka. Prof. Jaroslav Zdeněk udržoval více než dvacet let přátelské styky s panem Šafaříkem a v soukromém dopise ze dne 15. února 1917...

Založení České astronomické společnosti

07.08.2016 09:09
  Česká (později Československá) astronomická společnost (ČAS) byla založena roku 1917 jako spolek sdružující zájemce o astronomii z nejširších vrstev obyvatelstva. Hlavními cíly Společnosti bylo „... zřízení lidové observatoře astronomické v Praze ..., knihovny a...

ČAS po založení

23.01.2016 09:31
  … V odstupu padesáti let jeví se mi jasně smysl a pohnutky, které vedly k založení české astronomické společnosti. Od roku 1913, kdy jsem se důvěrně seznámil s ing. Jaroslavem Štychem, panoval mezi námi jistý rozdíl v názorech. Štych byl osvědčeným popularizátorem a...

ČAS po osvobození (1945-1948)

19.12.2015 11:47
  … ČAS bývala vždycky chudá. Subvence, neodpovídající významu a neúměrné cílům Společnosti, stačily na astronomii skrovných prostředků. Obohacovali ji však obětaví pracovníci, počínaje již jejími zakladateli a suitou astronomii oddaných odborníků i amatérů. Proto se...

ČAS za okupace (1940-1945)

19.12.2015 11:44
  … Škoda, že druhá světová válka vnesla do ČAS i neshody, takže na příklad musel rozrušený předseda prof. dr. Nušl ve schůzi důrazně odmítnout tvrzení, že ČAS svými akcemi a přednáškami obchází nařízeni o zavření vysokých škol, což by bylo mohlo vést k zákroku...

ČAS v době růstu a budování - V. Guth

29.11.2015 22:43
  … Přítel Otavský, již tehdy zručný konstruktér a technik, měl už důmyslný paralakticky montovaný dalekohled, zatím co jsem zápasil s "lepenkovým brejlákem", zhotoveným podle Nušlova návodu otištěném ve skautském "Junáku". Otavský mně záhy seznámil s nezapomenutelným...
Záznamy: 1 - 10 ze 17
1 | 2 >>