Antropius Jiří

Antropius Jiří

 

profesor táborského gymnázia v letech 1960 – 1974

 

Otec pocházel z řecké rodiny, proto to neobvyklé jméno. Matka pocházela z Votic. Mladá léta prožila střídavě ve Vídni a Paříži jako společnice hraběnky šlechtické rodiny. Doma i ve stáří četla ve francouzštině klasiky. Jiří Antropius absolvoval táborské reálné gymnázium jako premiant ročníku. V letech 1934 – 1940 přednášel o astronomii v Táboře již jako absolvent univerzity. Za protektorátu byl nasazen v Říši u Luftschutzu v městě Wupertal. Po válce pracoval v meteorologickém ústavu v Praze. V roce 1948 byl v rámci akce ,,10 000 do výroby“ převeden do Mrazíren v Táboře a po čase přeložen do Elektroisoly, kde pracoval jako dělník ve výzkumu. Zde také zařídil knihovnu. Po uvolnění poměrů mu bylo dovoleno učit matematiku a fyziku na jedenáctiletce na Maredově vrchu v Táboře, později od roku 1960 na reálném gymnáziu. Jako pedagog byl vynikající matematik a fyzik s velkou láskou k astronomii. Svým studentům se snažil vštěpovat vědomosti z oboru matematiky a fyziky citlivým a nenásilným způsobem, sobě vlastním. Na gymnáziu působil až do penze, kdy vedl tzv.,,učitelskou knihovnu“. Byl velkým milovníkem knih. Jeho knihovna čítala stovky svazků, některé velice vzácné a výjimečné. Zajímal se hlavně o astronomii a kosmonautiku. V osobním životě měl štěstí na přátele. Jedním z nich byl i prof. RNDr. Zdeněk Kopal, DSc. Prof. Antropius od něj získal unikátní záběry Apolla 11 na malých diapozitivech přímo z místa startu z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.