Beneš Ladislav

Beneš Ladislav

 

Nejprve vystudoval Filozofickou fakultu na pražské univerzitě, poté studoval astronomii v Paříži, Heidelbergu a ve Štrasburku. Zde pracoval na hvězdárně a publikoval své první astronomické práce. Před začátkem 1. sv. války odjel studovat do Petrohradu. V r. 1916 vstoupil do ruské armády a o rok později do čs. legií v Rusku, v r. 1918 důstojník-topograf čs. legií ve Francii. Od r. 1919 přednosta astronomického a geodetického odboru Vojenského zeměpisného ústavu v Praze později Čs. vojenského zeměpisného ústavu. Podílel se především na koncepci nových vojenských map čs. republiky. V r. 1934 odešel do výslužby a působil v Poděbradech a Pardubicích, kde se věnoval zejména vědecké odborné publikační činnosti.

Kromě vědeckého, praktického přínosu pro zpřesňování parametrů referenčního elipsoidu sledoval návrh MUGG také spojování národních trigonometrických sítí do kontinentálního celku. Byla ustavena prozatímní mezinárodní komise, která byla pověřena vypracováním projektu měření; ten byl předložen na II. Valném shromáždění MUGG v roce 1924 v Madridu ke schválení, kde byl odsouhlasen a přijat. Byla ustavena komise složená ze zástupců Norska, Švédska, Polska, Československa, Jugoslávie, Řecka a Egypta. Předsednictvím byl pověřen propagátor této myšlenky, gen. Boškovič a tajemníkem pak mladý, tehdy kapitán, astronom a geodet, legionář a pozdější přednosta astronomicko-geodetického odboru VZÚ – Ladislav Beneš.