Bárta Miroslav

Bárta Miroslav

 

Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., (*1973) vystudoval astronomii a astrofyziku na MFF UK v Praze, kde také později obhájil doktorskou disertaci na téma interpretace rádiových vzplanutí ve slunečních erupcích. V Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově se zabývá teoretickými a částečně i pozorovatelskými aspekty slunečních eruptivních dějů a především jejich numerickým a počítačovým modelováním.

 

Miroslav Bárta, pracovník slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, získal Prémii Otto Wichterleho mladým vědeckým pracovníkům.
Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., (* 1973) se zabývá sluneční astrofyzikou, především výzkumem radiového záření Slunce, sluneční plazmou, nestabilitami a vlnami v plazmě a slunečními erupcemi v rádiovém oboru. Magisterský titul získal roku 1996 na Matematicko fyzikální fakultě Karlovy univerzity, titul Ph.D. také na Karlově univerzitě roku 2003 (pod vedením Mariana Karlického).