Anderle Pavel

Anderle Pavel

GC7AJ9Q

1. 9. 1936 – 28. 11. 1991      

matematik, astronom, kosmolog

 

Pavel Andrle byl český astronom, výkonný editor Buletinu astronomických institucí (BAC)1 a autor klíčových monografií o nebeské mechanice.

Přestože po prodělané obrně byl v dětství upoután na lůžko, dokázal se svému handicapu vzepřít, vystudovat Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a po úspěšném dokončení postgraduálního studia se plně zapojit do aktivního vědeckého života. Nastoupil do Astronomického ústavu Československé akademie věd, kde se věnoval dynamice stelárních systémů a nebeské mechanice.

V roli výkonného editora Buletinu připravil do tisku 23 čísel s 1750 vědeckými články. V roce 1971 napsal monografii Základy nebeské mechaniky, kterou doplnil v roce 1987 další monografií Nebeská mechanika – analytické metody. Obě knihy zaplnily chybějící místo v česky psané odborné literatuře, kdy poprvé v československé historii bylo téma nebeské mechaniky zpracováno tak důkladně a s takovým nadhledem.

Jeho široký odborný rozhled ho zavedl i na pole filozofie, kdy v Českém filozofickém magazínu publikoval řadu odborných statí o kosmologii či fotometrickém paradoxu.

Aktivně se účastnil panelových diskuzí Československé astronomické společnosti a dlouhých 27 let působil jako jeden ze tří editorů jejího věstníku Kosmické rozhledy.

 

 

Podklady

 

* 1936, † 1991, český astronom a nebeský mechanik; jeho jménem je pojmenována planetka 1995 DB1 

Narozen 1.9.1936 v Praze, zemřel 1991. RNDr. CSc., astronom, pracovník Astronomického ústavu Československé akademie věd, práce a překlady z oboru.

 

Perek se dále zabýval dynamikou Galaxie, navrhl model rozložení hmoty v této soustavě, hledal hvězdy s hyperbolickými rychlostmi a počítal galaktické dráhy. Na tyto práce navázali jednak Pavel Andrle (1936-1991) a jednak Jan Palouš (1949-) a jeho následovníci. Andrle byl rovněž posledním výkonným redaktorem BAC a autorem dvou moderních českých učebnic nebeské mechaniky.

Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/news/ceska-astronomie-a-astrofyzika-ve-xx-stoleti/