Blaha Milan

Blaha Milan

 

20.3.1923 Ostrava

astronom žijící v USA. 

1949 absolvoval přírodověd. fakultu UK v Praze a nastoupil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Akademický rok 1965 66 strávil na University of Colorado (USA) jako Visiting Fellow of the Institute for Laboratory Astrophysics. Od 1968 trvale v USA, nejprve 1968–71 v Goddard Space Flight Center v USA, potom od 1971 do 1991 na University of Maryland. Od 1991 působí v U.S. Naval Research Laboratory ve Washingtonu. Zabývá se otázkami fyziky kosmického plazmatu a studiem základních procesů ovlivñujících záření plazmatu při vysokých teplotách (ionizace, rekombinace, teorie atomových srážek a spektrálních čar). Aplikace především na Slunce. Je autorem nebo spoluautorem 50 publikací.