Bičák Jiří

Bičák Jiří

(* 7. 1. 1942)

Laureátská přednáška na téma výzkumu v oblasti kosmologie, teorie relativity a gravitačních vln.

 

Narodil se v Praze. Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval teoretickou fyziku. Po promoci v roce 1964 nastoupil na katedru teoretické fyziky, v letech 1986–2003 byl vedoucím katedry a později ředitelem nově vzniklého Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Od roku 1991 je na univerzitě profesorem. Věnuje se teoretické fyzice, obecné relativitě, relativistické astrofyzice, kosmologii, ale také historii a filozofii fyziky 20. století.  V roce 1971 absolvoval 6měsíční stáž na Kalifornském technologickém institutu. Hostuje na univerzitě v Cambridge nebo Ústavu Maxe Plancka. Je členem mnoha významných organizací jako Mezinárodní společnosti pro obecnou relativitu a gravitaci, Mezinárodní astronomické unie, Evropské fyzikální společnosti, Americké fyzikální společnosti, Academia Europaea, Evropské akademie věd a umění, volený člen Královské astronomické společnosti v Londýně. Je také zakládajícím členem Učené společnosti a v letech 2014–2016 byl jejím předsedou. Kromě Nušlovy ceny je nositelem celé řady dalších ocenění, získal Koperníkovu medaili (1973), cenu Nadace Český literární fond (1978, 1980), Bolzanovu medaili (1981), medaili Svazu československých matematiků a fyziku, sekce fyzika (1987), Cenu Neuron (2014) a také tituly „Fellow“ několika zahraničních vědeckých společností. Je po něm pojmenována planetka (55844) Bicak.