Biela, Baron Wilhelm von

Biela, Baron Wilhelm von

 

Baron Wilhelm von Biela (19. březen 1782 – 18. únor 1856) byl německo-rakouským vojenským důstojníkem a amatérským astronomem. Zatímco na bitevním poli slavil úspěchy v bojích proti Napoleonovi, na poli astronomie se zabýval pozorováním a výpočty drah komet. Zabýval se dokonce i pozorováním a studiem slunečních skvrn a dokonce publikoval několik článků v prestižním časopise Astronomische Nachrichten. Některá témata jeho prací jsou dodnes aktuální, například téma komet a jejich možného dopadu na Slunce, historie astronomie (Tycho de Brahe) či zákryty hvězd Měsícem. Podílel se na nezávislých objevech dvou komet, jednou z nich byla „velká kometa 1823“. V roce 1856 zemřel v Benátkách. 

Pri příležitosti Valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie byla na nádvoří prvního bastionu Josefovské pevnosti odhalena pamětní deska astronomu Wilhelmu von Bielovi. Důstojná akce proběhla v nedělním dopoledni 20. srpna 2006 za účasti několika desítek astronomů a příznivců historie.