Bacháček Martin z Nouměřic

Bacháček Martin z Nouměřic

 

Martin Bacháček z Nouměřic (1539, Nouměřice – 16./17. února 1612 Praha) byl český astronom a matematik.

Studoval nejprve na pražské univerzitě a poté na univerzitách v Lipsku a Wittenbergu, kde se vzdělával především v matematice a astronomii. V roce 1570 se vrátil do Čech a poté působil na mimopražských školách. V roce 1582 se stal profesorem na filozofické fakultě v Praze, kde vyučoval matematiku, astronomii a klasické jazyky. Na pražské univerzitě působil v mnoha funkcích až do své smrti. V letech 1599–1600 a 1603–1612 byl rektorem. V té době si dal postavit letní dům v Michli (dnes místní část Prahy 4). Významným způsobem se zasloužil o české školství v Čechách i na Moravě. V roce 1605 u něj bydlel Johannes Kepler, se kterým konal pozorování.

Třebaže byl svými vrstevníky ceněn jako znamenitý matematik a astronom, během svého života nevydal kromě několika kalendářů a prognostik žádné významnější spisy.

Rektor Univerzity Karlovy, astronom a matematik. V naší historii nenacházíme tolik mužů, kteří by se tak starali o zvelebení školství a s takovou pílí se snažili vzdělávat český lid tak jako on. S trochou nadsázky bychom mohli Martina Bacháčka označit za předchůdce Komenského. Ačkoliv psal jen málo a vlastně ani nevydal žádné důležité dílo, působil jako organizátor všemi silami k rozšíření všeobecné vzdělanosti v naší zemi.