Borovička Jiří

Borovička Jiří

GC7AJ7D

16. 1. 1964
astronom

 

RNDr. Jiří Borovička, CSc., je český astronom. Od r. 1983 spolupracoval jako student s Astrono-mickým ústavem ČSAV, kam o deset let později nastoupil na pozici vědeckého pracovníka. Zabývá se zejména výzkumem meziplanetární hmoty.
Jiří Borovička vystudoval v roce 1987 astronomii a astrofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zde také v roce 1993 obhájil kandidátskou práci na téma spektrálního záření meteorů. A to pod vedením předního odborníka na meteory RNDr. Zdeňka Ceplechy, DrSc.
Tématem vědeckých prací Jiřího Borovičky je meteorická fyzika a astronomie, zejména obor spektroskopie meteorů. Zabývá se fyzikou průletu meteorů zemskou atmosférou a také strukturou a chemickým složením meteoroidů. Objevil nízko a vysokoteplotní složky záření meteorů, dále pak u dlouhotrvajících stop meteorů objevil 3 fáze vývoje záření. Ty mohou trvat až desítky minut. Zásadní měrou se podílel na analýze pádu meteoru Morávka (2000) a byl prvním autorem výpočtu dráhy a určení původu tzv. Čeljabinského meteoritu (2013).
V minulosti se zabýval gama záblesky a ještě jako amatérský astronom proměnnými hvězdami (byl jedním z nejlepších vizuálních pozorovatelů proměnných hvězd). V roce 1997 obdržel medaili Učené společnosti v kategorii mladých vědeckých pracovníků za objevné práce z oblasti záření meteoroidů. V roce 2002 dostal Prémii Otto Wichterleho, kterou uděluje Akademická rada Akademie věd ČR.
Jiří Borovička je členem Mezinárodní astronomické unie. Zde působí ve funkci prezidenta Komise F1 – Meteory, meteority a meziplanetární prach. Dále je členem Evropské astronomické společnosti. Působí také v České astronomické společnosti, jejímž byl v letech 1998-2001 předsedou.
V letech 2000–2004 vedl oddělení meziplanetární hmoty Astrono-mického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je zástupcem ředitele a od roku 2007 předsedou Rady Astronomického ústavu.

 

 

 

Podklady

 

RNDr. Jiří Borovička, CSc. se naropdil 16. ledna 1964 v Praze. Astronomii se věnuje od roku 1977. Pracuje na Astronomickém ústavu AV ČR v.v.i v Oddělení meziplanetární hmoty.

 

Kopalova přednáška za rok 2013
Jiří Borovička je erudovaným vědcem - astronomem, který je na vrcholu svých tvůrčích schopností a který v oboru výzkumu meziplanetární hmoty a především meteorů dosáhl velké řady významných výsledků. Nejlépe to dokumentuje mimořádný rozsah jeho publikační činnosti a jejího ohlasu, viz. seznam hlavních publikací níže, jejichž kvalitu podtrhuje i velká citovanost – více než 1000 citací! Jeho poslední publikace se věnovaly pádu tělesa nad Čeljabinskem 15. února 2013, u kterého byl prvním autorem výpočtu dráhy a určení původu tělesa. Dr. Jiří Borovička patří ve svém oboru k nejuznávanějším odborníkům v celosvětovém měřítku.

Slavnostní přednesení čestné Kopalovy přednášky proběhlo v sobotu 29. listopadu 2014 od v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3, Praha 1 v sále č. 206. Laudatio přednesl vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu AV ČR, první laureát Kopalovy přednášky a držitel Akademické prémie - Praemium Academiae RNDr. Pavel Spurný, CSc. Cenu předal předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc. a také čestný předseda České astronomické společnosti RNDr. Jiří Grygar, CSc. Laureátská přednáška nesla název Jak vypadají meteoroidy?

Pracoviště laureáta v době udělení Kopalovy přednášky: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Stručný životopis (aktuální k datu udělení Kopalovy přednášky):

Jiří Borovička je předsedou Rady Astronomického ústavu AV ČR a zástupcem ředitele ústavu. V minulosti vykonával také funkci předsedy České astronomické společnosti.

1964 narozen v Praze 16. 1. 1964
1977 – 1987 amatérský astronom
1978 – 1982 studium na gymnáziu, Budějovická, Praha
1982 – 1987 studium fyziky a astronomie na Karlově univerzitě v Praze
1983 – 1987 studentský vědecký asistent v Astronomickém ústavu ČSAV, Ondřejov; práce s Dr. R. Hudcem o možných optických protějšcích gama záblesků
1983 – 1991 pozorování proměnných hvězd na Štefánikově hvězdárně v Praze
1984 publikoval první vědeckou práci
1987 obhajoba diplomové práce "Optické záření doprovázející gama záblesky" a úspěšné zakončení studia astronomie na MFF Univerzity Karlovy, kde získal vědecký titul RNDr.
1987 – 1988 základní vojenská služba
1988 – 1993 postgraduální student na Astronomickém ústavu ve skupině Fyziky meteorů, kde pracoval (a pracuje dodnes) na analýze spekter meteorů
1993 obhájení disertační práce "Spektrální analýza meteorů" a získání titulu CSc.
1993 od tohoto roku zaměstnán jako vědecký pracovník na Astronomickém ústavu AV ČR
1994 přijat za člena Mezinárodní astronomické unie (IAU)
1997 obdržel juniorskou cenu Učené společnosti České republiky za práce na výzkumu záření meteorů v atmosférách Země a Jupiteru
1998 – 2001 předseda České astronomické společnosti
1998, 1999, 2002 se účastnil mezinárodních leteckých expedic pořádaných NASA na sledování velké činnosti meteorického roje Leonid
2000 – 2004 vedoucí Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu Akademie věd ČR
2002 obdržel prémii Otto Wichterleho od Akademie věd ČR
2004 – dosud, zástupce ředitele Astronomického ústavu Akademie věd ČR
2007 – dosud, předseda Rady Astronomického ústavu Akademie věd ČR
2012 zvolen viceprezidentem komise 22 Mezinárodní astronomické unie (IAU)