Alter Jiří

Alter Jiří

GC71XFK

13.3.1891-30.10.1972  

astronom, historik astronomie a hudebník

 

Dr. Jiří Alter se věnoval systematickému fotometrickému studiu otevřených hvězdo-kup a jejich vztahu ke galaktické soustavě. Zabýval se historií astronomie a hrou na housle. Patřil do okruhu interpretů okolo rakouského modernistického skladatele Arnolda Schönberga (1874–1951), se kterým ho pojilo přátelství.

Účastnil se bojů v 1. světové válce. Byl dvakrát zraněn, jeho bratr během bojů zemřel. Po válce pracoval jako administrativní úředník. V letech 1924–1928 studoval astronomii, meteorologii a geofyziku na Německé univerzitě v Praze. Od roku 1926 spolupracoval s hvězdárnou univerzity a v roce 1930 přijal místo asistenta. Prakticky však zde vykonával funkci ředitele až do roku 1936, kdy nastoupil prof. Erwin Freundlich (1885–1964, spolupracovník A. Einsteina).

Na podzim roku 1938 Jiří Alter společně s profesorem Freundlichem emigrovali před nacistickým běsněním do Anglie. Alter až do konce války pracoval na malé observatoři Normana Lockeyera v Sidmouthu na jihozápadním pobřeží Anglie. Kromě vědecké práce se zapojil do projektu britského radaru a předpovědí počasí pro letectvo RAF. 

V roce 1945 se vrátil zpět do Prahy. Nemohl najít uplatnění v astronomii, psal proto různé příspěvky do novin a spolupracoval i s rozhlasem. Teprve až v roce 1949 nastoupil na petřínskou hvězdárnu, kde se podílel na opravě válkou poničeného Königova refraktoru. Prostředí mu však nevyhovovalo, v roce 1953 odešel do důchodu a začal se naplno věnovat astronomii – vydal řadu vědeckých prací. Například v roce 1958 Katalog hvězdokup společně s V. Vanýskem a J. Ruprechtem. Živil se také jako překladatel.

 V roce 1965 podruhé emigroval z Československa. Tentokrát za svým synem do Bejt Jicchaku v Izraeli, kde se až do své smrti věnoval astronomii.

 

 

Podklady

 

Alter Jiří - český astronom; od roku 1965 žil v Izraeli. Věnoval se systematickému fotometrickému studiu otevřených hvězdokup a jejich vztahu ke galaktické soustavě.

 

Jiří Alter se narodil 13. března 1891 v Luži. Původně pracoval jako novinář a v této profesi přispěl k historii židovské přírodovědy 17. století. Astronomii vystudoval na Německé univerzitě a promoval v roce 1929. Od té doby pracuje jako externí spolupracovník v Astronomickém ústavu Německé univerzity. Na jaře patrně roku 193030 podnikl díky stipendiu od ministerstva školství a kultury a Společnosti německé vědy a umění31 několikatýdenní studijní cestu na hvězdárny v Kodani, Lundu, Hamburku, Babelsbergu a Postupimi. Na podzim roku 1938, několik dní po začátku německé okupace, společně s E. Freundlichem emigroval přes Slovensko, Jugoslávii a Holandsko do Anglie. Do roku 1945 působil na Norman Lockeyer Observatory, po konci války se vrátil do Prahy ke studiu otevřených hvězdokup a jejich vztahu ke galaktické soustavě a absorpci mezihvězdné hmoty. V roce 1958 spolu s J. Vanýškem a J. Ruprechtem vydal v Praze Catalogue of star clusters and associations.
V roce 1965 se vystěhoval do Bet Yizhagu v Izraeli, kde 30. října 1972 zemřel.

 

Georg Alter

Znám/a též jako:    "Jiri Alter"

Datum narození:    13. březen 1891

Místo narození:      Luze, Bohemia

Úmrtí:     Zemřel/a 1972

Nejbližší rodina:    

Syn Maximiliana Maxe Altera a Kamilly Alter

Manžel Steffi Alter

Otec Ernsta Altera; Bedricha Fritze Altera a Eriky Alter

Bratr Friedricha Bedricha Altera; Heleny Polak; Dr. Jur.a Karla Altera a Marie Kraus

Managed by:          Martin Čakrt

Last Updated:         30. listopadu 2016