Astronomové v Čechách

Pachner Jaroslav

  *26.4.1914 Beroun astronom 1954–64 přednášel jako docent. V té době publikoval řadu prací o Einsteinově čtyřrozměrné nesymetrické sjednocené teorii gravitace a elektromagnetismu a začal publikovat práce o relativistické kosmologii. Po půlroční přestávce, kdy pracoval u Pražských komunikací jako metař, byl přijat jako vědecký pracovník do...

Padevět Vladimír

Vladimír Padevět, nar. 1940, původně bytem v Jevanech u Prahy, vystudoval na MFF KU, zaměstnán u AsU ČSAV  v Ondřejově, zabýval se dynamikou pohybu meteorické částice v astmosféře. Zemřel po r. 1990 (?) pri dopravni nehodě.  M. Šulc

Pajdušáková Ludmila

  (* 29. 6. 1916 Radošovce, † 6. 10. 1979 Vyšné Hágy) slovenská fyzička a astronomka, dlouholetá ředitelka Astronomického ústavu Slovenské akademie věd.   S astronomií spojila i svůj osobní život. Jejím prvním manželem byl český astronom Antonín Mrkos, který dlouhodobě pracoval na observatoři na Skalnatém plese. S ním se rozvedla. Ale...

Palisa Johann

GC6W2F6    7.12.1848 - 2.5.1925   astronom   Johann Palisa byl rakouský astronom slezského původu, jenž vešel ve známost díky objevení 122 planetek a také díky vydání hvězdných map. Narodil se jako nejstarší syn obchodníkovi s obilím Františkovi Palisovi a jeho manželce Kateřině. Maturitu úspěšně složil v roce 1866 na opavském...

Palouš Jan

GC7681Q 13. 10. 1949 astronom   Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. je významný český astronom. Od ukončení studia astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze v roce 1972 a získání titulu RNDr. v roce 1973 dodnes pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. Zabývá se především studiem dynamiky vývoje galaxií a tvorby hvězd...

Pantoflíček Jaroslav

  Na prahu letošního roku, dne 10. ledna zemřel ve své rodné Telči profesor geodesie na pražské technice Ing. Dr J. Pantoflíček. Odešel tiše, zdřimnuv si v jedné přestávce své neutuchající práce, které zasvětil celý svůj život. Jeho zhodnocení jako vynikajícího geodeta a kartografa, výborného vysokoškolského učitele á ryzího vlastence,...

Papoušek Jiří

  *13.5.1945 astronom V r. 1970 vystudoval fysiku na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Od té doby až do 1994 vědecký pracovník tamtéž. Zabývá se fotoelektrickými měřeními. První, kdo upozornil na nezvyklé chování hvězdy FG Sagittae, jež se stala středem zájmu mnohých observatoří.  

Parish John

*   23.2. 1774  Hamburk †   1858  Žamberk  V roce 1788 se mladý John vydává na zkušenou do světa, v Londýně se seznamuje s Kitty Birney, s kterou v roce 1814 uzavírá sňatek V roce 1815 kupuje John Parish panství v Žamberku. Pro svou zálibu v astronomii nechává v zámeckém parku zbudovat hvězdárnu, na které...

Partlic Šimon ze Špicberku

GC73D5R 1588 – 1650 matematik, astronom, pedagog, překladatel   Šimon Partlic ze Špicberka, zvaný též Třešťský, byl český matematik, astronom, učitel, filosof a lékař. Napsal několik vědeckých spisů a byl vychovatelem synů Fridricha Falckého. Od roku 1610 studoval na Karlově univerzitě, kde se roku 1612 stal bakalářem a roku 1614 mistrem...

Pavelková Martina

  Narodila se v roce 1990 v Chodově. Už od útlého věku se významným způsobem zasazovala do dění za Hvězdárně v Karlových Varech, kde později působila i jako vedoucí astronomických táborů. Od roku 2013 do roku 2017 byla zaměstnankyní Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, kde působila jako astronomka, popularizároka astronomie a jako odborná...

Pavlousek Jaroslav

geodet a astronom      nar. 11.2.1938 v Mladé Boleslavi Vystudoval Osvětovou školu v Praze, obor lidových hvězdáren, poté pak vyšší geodézii a geodetickou astronomii na ČVUT se zaměřením na astronomické metody určování přesného času. Pracoval nejprve jako demonstrátor, později pak jako odborný pracovník ve dvou etapách na...

Pejcha Ondřej

(*8. 3. 1984) Oceněn za současné významné výsledky dosažené v oboru hvězdné astrofyziky. Kopalova přednáška: Vesmírné exploze.   Narodil se v Brně. O astronomii se zajímal již na střední škole, studoval Gymnázium Slovanské náměstí, tehdy také docházel na brněnskou hvězdárnu, kde se věnoval pozorování proměnných hvězd. Je dlouholetým...

Pekař Bohuslav

  profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1951, spoluzakladatel táborské hvězdárny   V kronice gymnázia z let 1932/33 se poprvé objevilo jméno prof. Bohuslava Pekaře, jako nově nastupujícího pedagoga, vyučujícího matematiku a fyziku. Do Tábora přešel ze Státního československého reálného gymnázia v Poličce. Postavou vysoký,...

Perek Luboš

GC6TR9H 26.7.1919 - 17.9.2020 astronom, pedagog   Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., dr. h. c. byl český astronom a emeritní vedoucí oddělení pro záležitost kosmického prostoru sekre-tariátu OSN. Sehrál klíčovou úlohu při založení stelárního oddělení Astronomického ústavu AV, jehož ředitelem byl v těžkých letech 1968-1975. Byl předsedou...

Peřina Alois

(* 27. 7. 1897[PS1] , † 14. 12. 1976)   Narodil se ve Dvoře Králové. Po zdejším gymnáziu vystudoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě. Od poloviny 20. let působil jako středoškolský profesor v Ostravě. Prostřednictvím různých přednášek popularizoval astronomii a stal se také jedním ze spoluzakladatelů ostravské pobočky ČAS....

Pešta František

GC6XECC 3.3.1905-13.11. 1982 astronom, účetní   František Pešta byl český astronom, popularizátor a zakladatel hvězdárny v Sezi-mově Ústí, čestný člen ČAS a držitel medailí M. Koperníka a J. Keplera. Již během studia na místním gymnáziu seznamoval spolužáky s noční oblohou a s poz-dějším rektorem FAMU A. M. Brousilem pořádali přednášky a...

Plavcová Zdeňka

  *15.3.1930 Praha astronomka 1953 vystudovala radiotechniku na fak. Elektrotech. inženýrství ČVUT v Praze, (1953–1956) absolvovala aspiranturu v oboru radioastronomie, v létech 1957–1970 vědecká pracovnice Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Podílela se na konstrukci meteorického radaru a na pozorování meteorických rojů a výpočtů drah...

Plavec Miroslav

GC71FH6 7.10.1925 - 23.1.2008   astronom, profesor   Prof. RNDr. Miroslav Plavec byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století, který se zabýval především studiem těsných dvojhvězd. Vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově a na počátku své vědecké kariéry v Astronomickém ústavu na Ondřejově se od roku 1954 věnoval studiu...

Pokorný Zdeněk

  *27.2.1947 Brno astronom Po absolvování přírodověd fakulty UJEP v Brně 1970 pracuje na hvězdárně a v planetáriu M.Koperníka v Brně. Původně se věnoval planetárnímu výzkumu (zejm. výzkumu obřích planet), později didaktice astronomie. Zabývá se i odb. terminologií. Autor (příp. spoluautor) několika astronomických populárně vědeckých knih,...

Polák Bedřich

*   3.1. 1909  Praha  †   17.10. 1988  Praha  Po studiu na Vysoké škole stavební nastupuje v roce 1932 do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se podílí na nejrůznějších geodetických úkolech. V roce 1953 odchází ze zdravotních důvodů z Československé lidové armády a začíná přednášet na katedře...

Polesný Bohumil

  Bohumil Polesný se od mládí zajímal o astronomii. Vystudoval gymnázium v Prostějově a absolvoval obor přírodních věd na Karlově univerzitě v Praze. Po ukončení studia nastoupil jako učitel na měšťanskou školu v Českém Krumlově a později vyučoval matematiku, fyziku a astronomii na gymnáziu v Českých Budějovicích. Vedle své pedagogické práce...

Pračka Ladislav

GC73D7Y 27. 3. 1877 – 9. 12. 1922 astronom   PhDr. Ladislav Pračka byl nadějný astronom, do jehož slibně se rozvíjející vědecké dráhy vstoupil úraz a 1. světová válka. Ladislav Pračka studoval v letech 1895–1900 na Karlově univerzitě. Po studiích přijal místo zastupujícího učitele na střední škole ve Valašském Meziříčí. V roce 1904 se pak...

Pravec Petr

GC7AJA4 17. 9. 1967 astronom   Mgr. Petr Pravec, PhD., je český astronom, objevitel mnoha planetek. Je angažován ve skupině stanic nazvaných BinAst, které sledují blízkozemní objekty. Vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně astronomii na MFF Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1996 působí v...

Prefát Oldřich z Vlkanova

  Oldřich Prefát z Vlkanova (12. května 1523 Praha – 26. července 1565 tamtéž) byl český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel. Pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Studoval ve Wittenbergu, Lipsku, Benátkách, Římě a Praze. V letech 1546–1547 absolvoval cestu do Palestiny, v roce 1552 navštívil Španělsko. V Praze na Uhelném trhu...

Příhoda Pavel

  Ing. Pavel Příhoda se narodil v roce 1934. Svůj život věnuje popularizaci astronomie. Pracuje na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy, kde již několik desetiletí vede kurzy astronomie pro veřejnost a zanechal tak za sebou již tisíce vyškolených milovníků astronomie, z nichž se mnozí vydali na vědeckou dráhu a astronomii se věnují...
Záznamy: 151 - 175 ze 243
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>