Astronomové v Čechách

Sýkora Josef

GC71XH3 28.1.1874-23.2.1944  astronom, pedagog   Josef Sýkora byl český astronom a astrofyzik působící nejprve v Rusku a později i v Čechách. Rodiče Sýkory byli čeští emigranti. Od roku 1892 pracoval v astronomické observatoři Charkovské univerzity a další pozorování prováděl také v astronomických observatořích v Tartu, Moskvě a...

Táborský Jan z Klokotské Hory

GC73D69 1500 – 1572 iluminátor, písař kancionálů, skladatel, astronom, správce staroměstského orloje Jan Táborský z Klokotské Hory byl český humanista, písař, učenec a spisovatel. Roku 1528 přišel do Prahy studovat matematiku na univerzitě, navštěvoval také přednášky Pavla Příbrama o astronomii. Nejdříve sloužil jako městský písař na radnici, pak...

Trkal Viktor

  Řádný profesor teoretické fysiky na Karlově universitě v Praze, dr. Viktor T,rka:l, zemřel 3. září 1966 po d:loUhé a těžké nemoci ve vě'ku 68 let. Už během studii byl nejen vý.borným fysikem, ale i matematikem a rozhodoval se, zda se má spíše věnovat matema:tice či teoretické fysice. Jeho disertační práce v roce 1912 byla maJtematická....

Vanýsek Vladimír

GC6W2EZ 8.8.1926 - 28.7.1997 astrofyzik, pedagog   Prof. RNDr. Vladimír Vanýsek, DrSc. byl významný český astronom a vysokoškolský pedagog. V polovině padesátých let přednášel fyziku na Přírodovědecké fakultě Masa-rykovy univerzity. Vanýsek se už v polovině šedesátých let habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde až do své smrti...

Vokrouhlický David

  Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. (nar. 1966) studoval v  letech 1980-84 v  Praze Dopplerovo gymnázium s rozšířeným vyučováním matematiky a fyziky a po maturitě začal studovat fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Po absolutoriu v  r. 1989 byl vědeckým aspirantem v Astronomickém ústavu  UK, ...

Vondrák Jan

GC76824 12. 9. 1940 astronom   RNDr. Jan Vondrák, DrSc., dr. h. c. je významný český astronom, bývalý předseda České astronomické společnosti. V roce 1962 absolvoval zeměměřické studium na ČVUT v Praze a po promoci nastoupil do astronomického oddílu bývalého Geodetického a topografického ústavu (GTÚ). O dva roky později přešel do Výzkumného...

Vonšovský Břetislav

  Začátkem 70.let se do Tábora z Nýřan u Plzně přistěhovala rodina Vonšovská. Pan Břetislav Vonšovský měl hvězdářství v krvi. Od čtrnácti let začal sám vyhledávat odbornou literaturu a od šestnácti let systematicky docházel do hvězdáren. Hlavně do Rokycan. Tam byl ředitelem Jan Franta, který pořádal na hvězdárně pravidelné přednášky odborníků...

Zajíc Jan

GC71Y4C 29.1.1910-7.12.2004  astronom   Jan Zajíc byl původním vzděláním kovářem, ale byl také významným českým astronomem. Vyučil se kovářem v Pacově, jeho srdce ale tíhlo ke strojařině, kterou studoval v Praze. Odtud se v 18 letech dostal na Slovensko, kde pracoval jako konstruktér-výpočtář u firmy Parička a spol., dále jako vedoucí...

Záruba Pfeffermann Josef

Inženýr Jos. Záruba Pfeffermann narodil se roku 1869 v Praze a po studiích byl technickým poradcem dr. Aug. Zátky v C. Budějovicích. Byl účasten vynikající měrou v českém odboji a stal se po převratu členem Národního výboru a prvního Národního shromáždění. Astronomii pěstoval od studentských let a zvláštní pozornost věnoval studiu staveb...

Zdeněk Jaroslav

GC73D7T 3. 4. 1837 – 5. 7. 1923 matematik, pedagog, astronom   Jaroslav Zdeněk byl český astronom a matematik, byl zvolen prvním předsedou ČAS. Narodil se v Praze, kde byl jeho otec správcem zemské porodnice. Obecnou školu navštěvoval u Panny Marie Sněžné a u piaristů. Po třech letech strávených od roku 1848 na gymnáziu, začal od primy...

Žídek Pavel

  Pavel Žídek, známý jako Pavel Pražský (Paulus de Praga), Paulirinus, (1413 Praha – 1471 tamtéž) byl český polyhistor. Narodil se do židovské rodiny, studoval filosofii na vídeňské univerzitě, kde se stal mistrem svobodných umění a konvertoval ke katolicismu. Poté studoval v Padově a Bologni, roku 1442 se stal doktorem práv a lékařství, poté...
Záznamy: 151 - 161 ze 161
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7