Pekař Bohuslav

Pekař Bohuslav

 

profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1951, spoluzakladatel táborské hvězdárny

 

V kronice gymnázia z let 1932/33 se poprvé objevilo jméno prof. Bohuslava Pekaře, jako nově nastupujícího pedagoga, vyučujícího matematiku a fyziku. Do Tábora přešel ze Státního československého reálného gymnázia v Poličce.

Postavou vysoký, s chůzí pomalou, důstojnou, povznesený nad starosti tohoto světa. Profesor matematiky a fyziky s duší básníka. Tak lze charakterizovat

jednoho z nezapomenutelných osobností táborského gymnázia. Pro studenty nebyly jeho hodiny matematiky a fyziky postrachem. Věřil, že matematika ve spojení s fyzikou změní myšlení lidí a dá vzniknout novým vědním oborům. Z této víry vyplynula i jeho láska k astronomii.

S profesorem Josefem Štěpánkem byl spoluzakladatel Hvězdárny v Táboře. Stal se předsedou tehdy ještě Astronomického kroužku. Společně iniciovali přijetí astronomického kroužku do Československé astronomické společnosti. Předsedou její táborské pobočky byl do roku 1951.

Kromě astronomie byly jeho velikou vášní šachy. Jako člen přípravného výboru šachu se zúčastnil ustavující schůze Šachového klubu ,,Ferra“, která se konala dne 23. června 1945 v klubovně Grandhotelu v Táboře.

Psal odborné články s prof. Josefem Rybákem do Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky. Byl členem Jednoty českých matematiků a fyziků.