Peřina Alois

Peřina Alois

(* 27. 7. 1897[PS1] , † 14. 12. 1976)

 

Narodil se ve Dvoře Králové. Po zdejším gymnáziu vystudoval matematiku a fyziku na Karlově univerzitě. Od poloviny 20. let působil jako středoškolský profesor v Ostravě. Prostřednictvím různých přednášek popularizoval astronomii a stal se také jedním ze spoluzakladatelů ostravské pobočky ČAS. Za nacistické okupace byl v roce 1942 nuceně přesídlen do Brna, kde nejprve učil a posléze se stal ředitelem gymnázia. Ani zde nepřestal s popularizací astronomie a založil astronomickou sekci při zdejším Přírodovědeckém klubu, která se po roce 1945 stala samostatnou astronomickou společností, jíž předsedal. Později byla v rámci reorganizace spolků přetvořena v pobočku ČAS. Po druhé světové válce, v roce 1946, inicioval založení Společnosti pro vybudování lidové hvězdárny v Brně. Na stavbě brněnské hvězdárny se podílel nejen organizačně, ale také jako brigádník při stavbě. Byl čestným členem ostravské i brněnské pobočky a když ve dnech 29. a 30. dubna 1966 probíhal IV. celostátní sjezd ČAS ve Smolenicích na Slovensku, byl zvolen také čestným členem ČAS. Přestože roku 1952 vážně onemocněl a musel se stáhnout z veřejného života, o astronomii se zajímal až do konce svého života.


 [PS1]Pozor, tady máme na webu chybně uvedeno 1907