Prefát Oldřich z Vlkanova

Prefát Oldřich z Vlkanova

 

Oldřich Prefát z Vlkanova (12. května 1523 Praha – 26. července 1565 tamtéž) byl český spisovatel, matematik, astronom a cestovatel.

Pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Studoval ve Wittenbergu, Lipsku, Benátkách, Římě a Praze. V letech 1546–1547 absolvoval cestu do Palestiny, v roce 1552 navštívil Španělsko.

V Praze na Uhelném trhu zdědil dům a založil zde dílnu na výrobu měřicích přístrojů a astronomických a matematických pomůcek.

 

Dílo

Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI. – Často bývá používán název: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny. Tento cestopis je velice přesný a popisný. Patří mezi nejlepší resp. nejpřesnější cestopisy této doby nejen v Čechách.


Erb

V modro-červeně polceném štítě je stříbrný vlk (mluvící znamení) se zlatým obojkem. Nad štítem kolčí přilba s modro-stříbrno-červenou točenicí. Pokryvadla jsou modro-stříbrná a červeno-stříbrná. V klenotu polovina stříbrného vlka se zlatým obojkem mezi modrým a červeným křídlem.