Astronomové v Čechách

Příhoda Pavel

  Ing. Pavel Příhoda se narodil v roce 1934. Svůj život věnuje popularizaci astronomie. Pracuje na Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy, kde již několik desetiletí vede kurzy astronomie pro veřejnost a zanechal tak za sebou již tisíce vyškolených milovníků astronomie, z nichž se mnozí vydali na vědeckou dráhu a astronomii se věnují...

Procházka Jaroslav

  Narozen 17.4.1907 v Praze. Profesor geodetické astronomie a geofyziky na VUT Brno, později na VA v Brně, akademický funkcionář. Studoval v Praze a v Paříži, habilitoval se roku 1945 na ČVUT v Praze, kde do roku 1949 přednášel astronomii a geofyziku. Od r. 1949 působil v Brně. Jeho publikační činnost byla zaměřena k otázkám praktické...

Ptáček Vladimír

GC7AJB5 14. 7. 1920 – 20. 2. 2001 astronom, odborník na elektronickou chronometrii   Ing. Vladimír Ptáček byl celosvětově respektovaným odborníkem na oblast určování přesného času. V roce 1973 navrhl společně s kolegy Ing. Jiřím Tomanem, CSc., a Ing. Antonínem Součkem, CSc., originální metodu porovnání časových etalonů využívající televizního...

Raušal Karel

 *   16.6.1906   Třebíč    †   19. 3. 1983   Brno  Vystudoval finanční právo, v r. 1948 byl propuštěn ze zaměstnání z důvodu politické persekuce. Živil se pak jako učitel hudby v Ořechově u Brna, a to až do penze. Již před válkou se zabýval astronomií, byl členem ČAS, v r. 1959 byl...

Reimarus Mikuláš Ursus

  Mikuláš Reimarus Ursus (2. února 1551 Hennstedt – 16. října 1600 Praha) byl matematik a astronom, působící v poslední dekádě svého života na dvoře Rudolfa II. jako císařský matematik. Je také autorem jednoho z kompromisních modelů Vesmíru na pomezí mezi geocentrismem a heliocentrismem, o který vedl na sklonku života vyhraněné autorské spory...

Rodovský Bavor mladší z Hustiřan

  Bavor Rodovský mladší z Hustiřan (1526 Hustířany – 1591 Budyně nad Ohří) byl český šlechtic a alchymista. Pocházel ze starého vladyckého rodu Rodovských z Hustiřan. Rodina nebyla bohatá a nemohla si dovolit poslat Bavora na univerzitu, proto se musel vše naučit sám. Naučil se mimo jiné německy, latinsky, matematiku, astronomii, filosofii,...

Rolčík Viktor

  Ing. Viktor Rolčík (* 12. 3. 1885, † 29. 8. 1954)   Ing. Rolčík je známý brusič dokonalých zrcidel pro reflektory. Na obr. a vidíme jeho brousicí stroj pro broušení a leštění větších zrcadel. Na stroji je upevněno zrcadlo 40 cm v průměru a hořejší deska stroje i se zrcadlem je nakloněna téměř svisle, jak je to zapotřebí při...

Rükl Antonín

GC76822 22. 9. 1932 – 12. 7. 2016 astronom, popularizátor   Ing. Antonín Rükl byl nejvýznamnější československý selenograf 20. století, přední český popularizátor astronomie a dlouholetý vedoucí pražského planetária. Byl čestným členem České astronomické společnosti (2004), laureátem ceny Littera astronomica (2004) a ceny Františka Nušla...

Sadil Josef

GC7682F 19. 3. 1919 – 19. 1. 1971 astronom, odborný publicista   Josef Sadil byl profesí odborným redaktorem v nakladatelství Orbis, kde se specializoval na astronomické a přírodovědné tituly. Dlouhé roky předsedal Měsíční a planetární sekci České astronomické společnosti, je po něm pojmenována lidová hvězdárna v Sedlčanech. Členem ČAS se...

Šafařík Vojtěch

GC6XECQ     26.10.1829 - 2.7.1902     chemik, pedagog, astronom   Prof. Vojtěch Šafařík (syn Pavla Josefa Šafaříka) byl český chemik a astronom, podílel se na zkoumání pravosti Rukopisů. Studoval chemii v Praze, Berlíně a v Göttingenu, kde spolu-pracoval na přípravě diethylmagnesia, první organické sloučeniny hořčíku. V...

Šafaříková Pavlína

  Paní Pavlína Šafaříková (* 11. IV. 1836), rodem Králova, druhá manželka prof. Dra Vojtěcha Šafaříka, první astronomka česká, byla dcerou profesora malostranského gymnasia, pod jehož vedením nabyla soukromoupílí všestranného i klasického vzdělání. Šafařík se od mládí vedle chemie a astronomie zabýi val optikou, hlavně broušením skleněných i...

Schmied Ladislav

GC71Y3Q 22.6.1927 Kunžak - 29.3.2012 Kunžak pozorovatel Slunce   Ladislav Schmied byl vynikajícím pozorovatelem Slunce s nejvyšším počtem pozorování. Schmied vstoupil do ČAS jako student v roce 1943 a v roce 1944 začal soustavně pozorovat sluneční fotosféru. V roce 1947 se stal pozorovatelem Sluneční sekce, tehdy pod vedením dr. Ceplechy. Od...

Sehnal Ladislav

GC73D5Z 5. 2. 1931 – 26. 10. 2011 astronom   RNDr. Ladislav Sehnal, DrSc. byl významným českým astronomem. Po ukončení Reálného gymnázia v Jičíně pokračoval ve studiu na MFF UK v Praze, kterou úspěšně absolvoval roku 1954. Od té doby pracoval na Astronomickém ústavu v Ondřejově v letech 1954–1958. Zpočátku pracoval v oddělení meziplanetární...

Sekanina Zdeněk

GC71Y3Z 1936  astronom    RNDr. Zdeněk Sekanina, CSc. je významný český astronom. Patří k nejvýznamnějším světovým odborníkům ve výzkumu drobných těles sluneční soustavy, především komet. Narodil se v Mladé Boleslavi, kde studoval na gymnáziu. V letech 1954–59 vystudoval fyziku a astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě...

Seydl Otto

GC6TR0J 5.5.1884 - 15.2.1959 astronom   Dr. Otto Seydl se narodil do rodiny stavebního inženýra v Merklíně u Přeštic. Po maturitě na plzeňské reálce odešel studovat na českou techniku do Prahy. Záhy však přešel na filozofickou fakultu české univerzity, která až do let 1919–1920 zahrnovala také přírodní vědy. V popředí Seydlova zájmu stála...

Seydler August Jan Bedřich

GC71FHM 1.6.1849 - 22.6.1891 fyzik, astronom, pedagog   Prof. August Seydler byl významný český astronom, teoretický fyzik, filozof a profesor Univerzity Karlovy. Jeho život byl však učiněným zápasem o čas. Na jedné straně dosahoval významných vědeckých úspěchů od raného věku. Na straně druhé čelil řadě rodinných tragédií (předčasné úmrtí...

Šilhán Jindřich

GC71XFV 16.10.1944-10.4.2000  astronom, pedagog    RNDr. Jindřich Šilhán byl český astronom a pedagog, který významně přispěl k rozvoji vizuálních pozorování v Česku a na Slovensku. Pozoroval zákrytové proměnné hvězdy a organizoval program jejich sledování. Jeho žáci se stali vůdčími osobnostmi na lidových hvězdárnách. Narodil se v...

Šíma Zdislav

  *19.6.1947 Praha astronom syn Josefa Š. (1905 83). Absolvent astronomie a astrofyziky na MFF UK v Praze 1970, 1973–4 na observatoři Asiago Padovské university (Italie). Od r. 1975 pracuje v Astronomickém ústavě AV ČR v Praze. Zabýval se nejprve astrofysikou dvojhvězd, později gravitačními poli planet a kosmickou geodézií. Cena ČSAV 1980....

Šimák Vladislav

  * 20.4.1934 v Měšicích u Tábora - +26.6.2019 v Praze   Narodil se v Měšicích u Tábora, kde chodil do obecné školy. Po válce absolvoval táborské gymnázium. Již během svých studií na gymnáziu projevoval zájem o fyziku, matematiku a astronomii. Navštěvoval často táborskou hvězdárnu a pomáhal tam jako demonstrátor. Po maturitě v roce 1953...

Šimek Miloš

  *1.1.1933 Vysoké Mýto (okr. Ústí nad Orlicí) astronom 1956 absolvoval FEI ČVUT v Praze. Od té doby pracuje v Astronomickém ústavě AV ČR v Ondřejově. Zabývá se radarovým výzkumem meteorů, především se zaměřením na studium struktury a aktivity meteorických rojů. V letech 1966–68 působil v National Research Council Canada (Ottawa). Po dobu své...

Šindel Jan Ondřejův

  Jan Ondřejův, zvaný Šindel, také Joannes de Praga (pravděpodobně 1375 Hradec Králové – pravděpodobně 1456 Praha) byl český kněz, profesor a rektor pražské univerzity, matematik, astronom a osobní astrolog a lékař králů Václava IV. a Zikmunda Lucemburského. Po škole v Hradci Králové studoval na Pražské univerzitě, kde se roku 1395 (nebo...

Široký Jaromír

  12.7.1930 Brno  - 7.3.1993 Olomouc astronom, pedagog Vystudoval fysiku a astronomii v r. 1953 na Přírodovědecké fakultě MU v Brně pod vedením prof. J.Mohra. Po čtyřech letech působení na Pedagogické fakultě MU v Brně přešel na Palackého univ. v Olomouci, kde vyučoval až do smrti. Autor řady skript a učebních textů. Spoluautor učebnice...

Slavíček Karel

GC6XECH 26.12.1678 - 24.8.1735  jezuita, misionář v Číně, matematik, astronom, hudebník, první český sinolog   Karel Slavíček se narodil v Jimramově. Po studiu na brněnském gymnáziu absolvoval studium na Filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Čtyři roky zde zůstal jako pedagog a poté odešel do Prahy, kde se věnoval studiu teologie....

Slouka Hubert

GC6W2FK  6.2.1903 - 14.9.1973 astronom   Dr. Hubert Slouka byl český astronom a popularizátor astronomie. Většině astronomické veřejnosti byl znám jako dlouholetý šéfredaktor Říše hvězd, autor výborných vědeckopopulárních knih o astro-nomii, autor mnoha článků a výstav (nejroz-sáhlejší – velká výstava Kepler a Praha) a oblíbený...

Šmelcer Ladislav

  Ladislav Šmelcer se narodil 5. 5. 1966. Pracuje jako odborný pracovník Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. V současnosti je členem výboru Sekce pozorovatelů proměnných hvězd České astronomické společnosti. Od vzniku pozorovací skupiny Medúza před 10 lety, která se věnuje soustavnému sledování vybraných proměnných hvězd, je také členem jejího...
Záznamy: 176 - 200 ze 244
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>