Pachner Jaroslav

Pachner Jaroslav

 

*26.4.1914 Beroun

astronom

1954–64 přednášel jako docent. V té době publikoval řadu prací o Einsteinově čtyřrozměrné nesymetrické sjednocené teorii gravitace a elektromagnetismu a začal publikovat práce o relativistické kosmologii. Po půlroční přestávce, kdy pracoval u Pražských komunikací jako metař, byl přijat jako vědecký pracovník do Astronomického ústavu ČSAV. 1968 přesídlil do Kanady a našel nové působiště ve fysikálním a astronomickém ústavu University of Regina, Saskatchewan. Kratší vědecký pobyt v Italii, kde přednášel o oscilujících modelech vesmíru, jednoroční v Texasu USA (numerická analysa). Do pense odešel v r.1981. Nyní se zabývá hlavně výpočty gravitačního pole uvnitř kolabujících hvězd. Kniha Handbook of Numerical Analysis Applications (1984). Otec J. Pachnera (*1940).