Pejcha Ondřej

Pejcha Ondřej

(*8. 3. 1984)

Oceněn za současné významné výsledky dosažené v oboru hvězdné astrofyziky.

Kopalova přednáška: Vesmírné exploze.

 

Narodil se v Brně. O astronomii se zajímal již na střední škole, studoval Gymnázium Slovanské náměstí, tehdy také docházel na brněnskou hvězdárnu, kde se věnoval pozorování proměnných hvězd. Je dlouholetým členem výboru Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. V letech 2003–2008 vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2013 získal doktorát na Ohio State Univerzity v USA, poté zamířil na postdoktorální studium na Princeton University. V roce 2017 zamířil díky programu Primus vyhlašovaného Karlovou univerzitou zpět do Česka a na Ústavu teoretické fyziky MMF UK založil svou výzkumnou skupinu. Ve své práci se věnuje teorii a pozorování supernov se zhroucením jádra, vzniku neutronových hvězd a černých děr, interakci dvojitých hvězd a jejich splynutí, hvězdné a planetární dynamice, proměnným hvězdám a gravitačnímu mikročočkování. Publikoval mnoho prací v prestižních časopisech, přednáší, je držitelem mnoha ocenění: je prvním držitelem Ceny Jindřicha Šilhána Proměnář roku (2001, ČAS), získal také ocenění Učené společnosti ČR v kategorii středoškolský student (2002), v roce 2018 obdržel prestižní startovní grant Evropské výzkumné rady, za rok 2019 mu byla udělena Cena Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika a je rovněž držitelem Strouhalovské přednášky (2020, MFF UK).