Padevět Vladimír

Padevět Vladimír

Vladimír Padevět, nar. 1940, původně bytem v Jevanech u Prahy, vystudoval na MFF KU, zaměstnán u AsU ČSAV  v Ondřejově, zabýval se dynamikou pohybu meteorické částice v astmosféře. Zemřel po r. 1990 (?) pri dopravni nehodě. 

M. Šulc