Pavlousek Jaroslav

Pavlousek Jaroslav

geodet a astronom
    
nar. 11.2.1938 v Mladé Boleslavi

Vystudoval Osvětovou školu v Praze, obor lidových hvězdáren, poté pak vyšší geodézii a geodetickou astronomii na ČVUT se zaměřením na astronomické metody určování přesného času.
Pracoval nejprve jako demonstrátor, později pak jako odborný pracovník ve dvou etapách na Štefánikově hvězdárně v Praze, v mezidobích byl spolupracovníkem. Kromě popularizace astronomie se zde zabýval pozorováním planet a pozorováním zákrytů hvězd Měsícem. Vedl zde po více než 20 let astronomický (demonstrátorský) kurs II. ročník (I. ročník probíhal v Planetáriu). Od roku 1954 byl členem Československé astronomické společnosti.
Napsal 8 publikací s astronomickou tématikou, největší z nich „Vesmír jistot a otazníků“ (jako spoluautor) 1976 a „Přehled astronomie“ (jako spoluautor) 1. vydání 1984, 2. vydání 1990. Byl vedoucím redaktorem časopisu „Říše hvězd“ v letech 1990 – 1991 a po více než 13 let vedoucím redaktorem časopisu „Věda a technika v zahraničí“.
Napsal mnoho desítek článků pro nejrůznější periodika – od Říše hvězd až po Astropis.
O roku 1954 zahájil rozsáhlou přednáškovou činnost, v jejímž rámci proslovil na různých místech republiky několik set přednášek.