Astronomové v Čechách

Sobotka Petr

  Bc. Petr Sobotka (nar. 1977) patří mezi české astronomy aktivně se věnující jak pozorování, tak popularizaci astronomie. Petr Sobotka se věnuje pozorování a výzkumu proměnných hvězd od roku 1992, kdy začal s jejich aktivním vizuálním pozorováním. Od roku 1993 byl členem tehdejší Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS, dnes Sekce...

Šolc Martin

   (od 1987 vedoucí katedry). Od 1991 ředitel Astronomického ústavu UK. Kromě pedagogické.. ... se zabývá otázkami chemického složení komet, meziplanetární a ...   ... výzkumu Halleyovy komety. Dále se zúčastnil pozorování komet družicí ISO (pozorování v infračerveném oboru).  

Šourek Jan

  V ranních hodinách prvého dne nového roku) 1. ledna 1949 skončil život dlouholetého místopředsedy Společnosti Ing. Dr Jana Sourka. Dr Šourek se narodil 24. června 1887 v Sedmihorkách U Turnova. Vystudoval reálku v Ječné ulici v Praze a po jejím absolvování roku 1905 studoval chemii. V roce 1909 byl jmenován inženýrem a roku následujícího...

Spurný Pavel

GC7AJAE 22. 1. 1958 astronom   RNDr. Pavel Spurný, CSc., je český astronom, vědecký pracovník Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Ondře-jově. Zabývá se výzkumem meziplanetární hmoty – je světově uznávaným odborníkem na meteory a meteority. Je hlavním koordinátorem bolidové sítě pro sledování meteorů v Evropě a Západní...

Stašek Ignác Florus

GC71XGY 27.11.1782-1.5.1862  piarista, astronom, fyzik, průkopník dagerotypie, pedagog   Ignác Florus Stašek byl fyzik a astronom, piarista, průkopník vynálezu z první generace fotografů-vědců, autor nejstarší české dochované fotografie. Po studiích zakončených doktorátem vyučoval matematiku a fyziku v Mikulově, od 1812 v Litomyšli. Do...

Štefánik Milan Rastislav

GC71XGA 21.7.1880-4.5.1919  astronom, generál, politik   Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu. Štefánik odmaturoval s vyznamenáním v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy. Po dvou letech se zapsal ke studiu...

Štefl Vladimír

  *26.1.1949 Brno astronom V r.1972 ukončil obor astronomie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, dnes (od 1988) docent didaktiky astronomie a astrofyziky tamtéž. Pracuje v oblasti spektroskopie hvězd pozdních spektrálních tříd.  

Štěpánek Jaroslav

Štěpánek (* 5. 1. 1901[PS1] , † ?)   Vystudoval astronomii a geodézii. Členem ČAS se stal již v roce 1918. Po studiích byl nejprve asistentem v Astronomickém ústavu ČVUT, poté byl zaměstnán ve Státní hvězdárně na Ondřejově. Po odborné stránce se věnoval pozorováním meteorů, Slunce, zákrytům hvězd Měsícem. Do jeho života...

Štěpánek Josef

  * 13.3.1888 ve Vrcholtovicích - + 14.7.1959 v Táboře doktor filozofie, profesor táborského reálného gymnázia, spoluzakladatel táborské hvězdárny   Josef Štěpánek vyrůstal od dvanácti let v Táboře -Klokotech, kde jeho otec byl řídícím učitelem. Vystudoval táborské reálné gymnázium a později získal doktorát filozofie na Univerzitě...

Stepling Joseph

GC71FHR 29.6.1716 - 11.7.1778   římskokat.kněz, matematik, pedagog, astronom   Narodil se v národnostně smíšeném manželství. Jeho otec pocházel z Vestfálska, byl sekretářem vyslanectví Svaté říše římské německého národa u říšského sněmu. Po otco-vě smrti se Stepling se svou matkou, která pocházela z Čech, přestěhovali do Prahy. Na...

Šternberk Bohumil

GC6TRA1 21.1.1897 - 24.3.1983 astronom, pedagog    Český astronom a pedagog dr. Bohumil Šternberk dlouhodobě působil ve vedení Československé astronomické společnosti a Jednoty československých matematiků a fyziků. Narodil se v Chrudimi, kde úspěšně vystudoval reálné gymnázium. Vysokoškolská studia zahájil osmi semestry Přírodovědecké...

Strnad Antonín

GC71XHA 10. 8. 1746 – 23. 9. 1799 astronom, meteorolog, matematik   Antonín Strnad byl český vlastenec, rektor Univerzity Karlo-Ferdinandovy a ředitel hvězdárny v Klementinu. Po studiu gymnázia v Hradci Králové roku 1763 vstoupil do jezuitského řádu, ale po zrušení řádu v roce 1773 přešel na Univerzitu Karlo-Ferdinandovu, kde studoval...

Strnad Karel

GC71XHA   Dne 17. listopadu t. r. se do'ži! šedesáti let člen redakční rady Říše hvězd a dlouholetý organisát:Ůir amatérské astronomie na minÍ'.Slterstvu ,školství a kultury, Ka:rel Strnad. Narodil se v roce 1897 v Buzicích, okr. Blatná. Po skončení první světové války studoval na Státní prfimyslově škole el~Mrotechnické v Praze, odkud přešel...

Stuchlík Zdeněk

  Zdeněk Stuchlík se narodil 19. srpna 1950 v Karviné. Vystudoval fyziku na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a postgraduálně teoretickou fyziku tamtéž. V r. 1988 získal na MFF UK vědeckou hodnost CSc. Od r. 1974 do r. 1990 působil na katedře fyziky VŠB v Ostravě-Porubě. Po převratu přešel již v r. 1990 na nově zakládanou Slezskou...

Studnička František

  Často se domýšlíme, že jedině naše generace plodí obětavé vědecké pracovníky. Zapomínáme na ty, kteří za mnohem těžších národnostních i sociálních podmínek pracovali vědecky i vědu samotnou popularisovali. Dnes v době nadbytku přednášek není také problémem zajet si elektrickou drahou z jednoho konce města na druhý a vyslechnout přednášku,...

Štychová-Landová Luisa

  (* 31. 1. 1885, † 31. 8. 1969)   podrobnosti v "monografii" ZDE  

Suchan Pavel

  Na konci května 1956 se nedaleko za drahou Marsu, necelých 340 miliónů kilometrů od Země potulovala vesmírem malá planetka o absolutní hvězdné velikosti 16,3. Nikdo na planetě Zemi ještě netušil nic o jeho existenci, podobně jako téměř nikdo, kromě šťastných rodičů a několika přátel netušil, že kdesi v České republice vrní několikadenní...

Šuráň Josef

(*25. 4. 1929 Jestřabí, okres Zlín, †28. 5. 2015 Praha). Byl činný zejména v oboru geodetických základů a geodetické astronomie. Po maturitě na gymnáziu v Uherském Brodě (1949) studoval na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše v Brně, která se roku 1951 změnila na Vojenskou technickou akademii (VTA). V roce 1954 tam studium dokončil se...

Šváb Jan

  *5.4.1909 - + 26.11.1994 profesor táborského reálného gymnázia v letech 1949 – 1972. člen České astronomické společnosti.   Vynikající pedagog, matematik a fyzik. Nekompromisní, avšak vůči studentům vždy otevřený. Jeho hodiny fyziky a matematiky se odehrávaly nejen v budově gymnázia, ale i na hvězdárně, která svou autenticitou dávala...

Švanda Michal

  Doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (*13. 8. 1980) se narodil v Havlíčkově Brodě, a vyrůstal nedaleko ve Ždírci nad Doubravou. Je zaměstnán ve Slunečním oddělení Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově a na Astronomickém ústavu MFF UK v Praze. V roce 2012 získal ocenění Astronomického ústavu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky - Prémii Jana...

Švestka Zdeněk

GC71FJ2 30.9.1925 - 2.3.2013 astronom   Prof. RNDr. Zdeněk Švestka, DrSc. byl významným českým astronomem. Uzavření českých vysokých škol způsobilo, že ke studiu matematiky a fyziky se mohl přihlásit až po skončení války v létě 1945. Na univerzitě ho nejvíce ovlivnil František Link, který vedl jeho první kroky v pozorování Slunce. Ještě během...

Svoboda Jindřich

GC6W2FA 13.7.1884 - 12.5.1941 astronom, matematik, pedagog   Prof. PhDr. Jindřich Svoboda byl profesorem základů vyšší matematiky a sférické astronomie na Českém vysokém učení technickém v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Písku pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl promován roku 1908. Matematiku studoval u...

Sýkora Josef

GC71XH3 28.1.1874-23.2.1944  astronom, pedagog   Josef Sýkora byl český astronom a astrofyzik působící nejprve v Rusku a později i v Čechách. Rodiče Sýkory byli čeští emigranti. Od roku 1892 pracoval v astronomické observatoři Charkovské univerzity a další pozorování prováděl také v astronomických observatořích v Tartu, Moskvě a...

Táborský Jan z Klokotské Hory

GC73D69 1500 – 1572 iluminátor, písař kancionálů, skladatel, astronom, správce staroměstského orloje Jan Táborský z Klokotské Hory byl český humanista, písař, učenec a spisovatel. Roku 1528 přišel do Prahy studovat matematiku na univerzitě, navštěvoval také přednášky Pavla Příbrama o astronomii. Nejdříve sloužil jako městský písař na radnici, pak...

Tichá Jana

  Ing. Jana Tichá (* 1965) je česká astronomka a objevitelka řady planetek. Od roku 1992 je ředitelkou Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s observatoří na Kleti. Pod jejím vedením byl modernizován kleťský program pro astrometrická pozorování planetek a komet zavedením CCD kamer a počítačů. V rámci projektu KLENOT, který Tichá vede,...
Záznamy: 201 - 225 ze 244
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>