Plavec Miroslav

Plavec Miroslav

GC71FH6

7.10.1925 - 23.1.2008  

astronom, profesor

 

Prof. RNDr. Miroslav Plavec byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století, který se zabýval především studiem těsných dvojhvězd.
Vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově a na počátku své vědecké kariéry v Astronomickém ústavu na Ondřejově se od roku 1954 věnoval studiu meteorických rojů.
Po srpnu 1968 bylo ohroženo jeho působení jako profesora astronomie na Univerzitě Karlově, byl znám i svými protikomunistickými postoji, a tak se M. Plavec s manželkou rozhodl v roce 1969 emigrovat do USA. Postupně procestoval celý kontinent, až získal trvalé místo jako řádný profesor na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (University of California, Los Angeles – UCLA). V letech 1975–1978 byl ředitelem zdejšího astronomického ústavu. Jeho manželka zde pracovala jako vedoucí programátorka.
M. Plavec pracoval i na jiných univerzitách a observatořích – Victoria v Kanadě, Catania v Itálii, University of Pennsylvania, Ohio State University, Lick Observatory. Organizoval a řídil celou řadu mezinárodních symposií a kolokvií, zastával významné funkce v mezinárodních vědeckých společnostech. Později se zabýval studiem těsných dvojhvězd, symbiotických hvězd a ultrafialovou spektroskopií.
I v penzi byl M. Plavec aktivní, psal týdenní články o úkazech na obloze pro noviny v Los Angeles, účastnil se různých mezinárodních konferencí. Rád vždy vzpomínal na své rodiště Sedlčany, na město Benešov a gymnázium. V roce 2000 obdržel Nušlovu cenu České astronomické společnosti. Jeho poslední návštěva vlasti se uskutečnila při příležitosti XXVI. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze 22. srpna 2006, kterého se zúčastnil spolu se svou manželkou Ing. Zdeňkou Plavcovou.
Na jeho počest byla pojmenována planetka (6076) Plavec.

 

 

Podklady


Miroslav Plavec (7. října 1925 Sedlčany – 23. ledna 2008 Kalifornie, USA) byl jedním z nejvýznamnějších českých astronomů 20. století. Zabýval se především studiem těsných dvojhvězd.

Vystudoval astronomii na Univerzitě Karlově a zpočátku své vědecké kariéry se v Astronomickém ústavu na Ondřejově věnoval se studiu meteorických rojů. Později se začal zabývat těsnými dvojhvězdami a ultrafialovými spektry hvězd. Učil astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a byl také vynikající popularizátor astronomie. V roce 1969 odešel do Kanady a USA, kde získal světový věhlas a posléze se stal profesorem astronomie na University of California v Los Angeles.

 

Narodil se 7.10.1925 v Sedlčanech. Jeho rodiče (Antonín a Anežka) zde žili a pracovali, otec byl úředníkem. V Sedlčanech Miroslav Plavec navštěvoval obecnou a měšťanskou školu. Jak sám uváděl, toužil být od roku 1938 astronomem, proto v roce 1939 vykonal přijímací zkoušku do tercie benešovského gymnázia. Přijímací zkoušku úspěšně složil, ale 1. září 1939 začala druhá světová válka a vzápětí byla Němci výrazně omezena civilní vlaková doprava. Nastalo několikaleté martyrium dojíždění vlakem ze Sedlčan do Benešova, často o hladu a v zimě. Zvratem v životě M. Plavce pak bylo vystěhování Neveklovska a Sedlčanska pro účely cvičiště SS, kdy spolu s rodinou ztratil domov a nacisti zabili jeho otce. Antonín Plavec je také uveden na pamětní desce obětem druhé světové války umístěné na sedlčanské radnici. S matkou se M. Plavec přestěhoval do Ondřejova a denně pak chodil na vlak do Senohrab, aby mohl dostudovat v Benešově gymnázium. Zažil vystěhování gymnázia z budovy v roce 1943 (obsazena SS), vyučování ve školní budově Na Karlově i na jiných místech ve městě. Ve školním roce 1944/1945, kdy byla zabrána i poslední školní budova v Benešově, bylo vyučování velmi omezeno. Studenti obou oktáv (Miroslav Plavec v oktávě B – třídní profesor Bedřich Svatoš) se učili jen několik měsíců, byl pro ně zorganizován tříměsíční kurz (5 hodin denně), po kterém získali bez zkoušky vysvědčení dospělosti pro vysokoškolské studium. Tento kurz probíhal v létě nahoře v nádražní budově. Datum vydání vysvědčení obou oktáv je 15.9.1945.

M. Plavec začal studovat Přírodovědeckou fakultu UK – obory matematika, fyzika a astronomie. Absolvoval v roce 1949 a po několikaletém působení v Astronomickém ústavu UK a Ústavu astronomie a základů geofyziky ČVUT nastoupil v roce 1954 do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově, kde pracoval až do roku 1969, zároveň přednášel na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Mezitím získal řadu akademických titulů – Doc. RNDr. PhDr., DrSc. Při svých přednáškách na Petříně poznal svoji manželku Zdeňku, která vystudovala strojní inženýrství. Později se jim narodily dvě děti (Helena a Jiří – dnes žijí v USA).

Po srpnu 1968 bylo ohroženo jeho působení jako profesora astronomie na Univerzitě Karlově, byl znám i svými protikomunistickými postoji, a tak se M. Plavec s manželkou rozhodl v roce 1969 emigrovat do USA. V USA začal používat zkrácenou variantu křestního jména Mirek. Postupně procestoval celý kontinent, až získal trvalé místo jako řádný profesor (od roku 1970) na Kalifornské univerzitě v Los Angeles (University of California, Los Angeles – UCLA), v letech 1975-1978 byl ředitelem zdejšího astronomického ústavu. Jeho manželka zde pracovala jako vedoucí programátorka.

M. Plavec pracoval i na jiných univerzitách a observatořích – Victoria v Kanadě, Catania v Itálii, University of Pennsylvania, Ohio State University, Lick Observatory. Organizoval a řídil celou řadu mezinárodních symposií a kolokvií, zastával významné funkce v mezinárodních vědeckých společnostech (1970-1973 prezident 42. komise Mezinárodní astronomické unie). Od roku 1994 čestný člen Učené společnosti ČR, od roku 1992 čestný člen České astronomické společnosti. Jeho odborná vědecká činnost je velmi rozsáhlá. Věnoval se řadě astrofyzikálních disciplín, zejména výzkumu meteorických rojů a hvězdné astronomii (monografie Meteorické roje, 1956; Radioastronomie, spoluautor, 1960), i popularizaci astronomie (články v časopise Vesmír, příspěvky v rozhlasovém týdeníku Meteor, knihy : Člověk a hvězdy, 1960; Poznávání vesmíru, se Z. Horským, 1962).

Později se zabýval studiem těsných dvojhvězd, symbiotických hvězd, a ultrafialové spektroskopii. Spoluautor knihy Close Binary Stars : Observations and Interpretation (1980). Planetka č. 6076 nese jeho jméno – Plavec.

I v penzi byl M. Plavec aktivní, psal týdenní články o úkazech na obloze pro noviny v Los Angeles, účastnil se různých mezinárodních konferencí. Rád vždy vzpomínal na své rodiště Sedlčany, na město Benešov a gymnázium. 2.10.1995 školu navštívil a měl zde přednášku. Oslav 300 let Gymnázia Benešov v roce 2003 se nemohl zúčastnit, zaslal alespoň dopis, ve kterém se na dálku k oslavám připojil a kde také zavzpomínal na gymnázium a bývalé profesory.

V roce 2000 obdržel Nušlovu cenu České astronomické společnosti. Jeho poslední návštěva vlasti se uskutečnila při příležitosti XXVI. kongresu Mezinárodní astronomické unie (IAU) v Praze 22. srpna 2006, kterého se zúčastnil spolu se svou manželkou Ing. Z. Plavcovou.

Miroslav Plavec zemřel 23. ledna 2008 a patří nejvýznamnějším absolventům Gymnázia Benešov a k nejvýznamnějším českým astronomům 20. století.

Mgr. Pavel Mareš - pedagog Gymnázium Benešov