Plavcová Zdeňka

Plavcová Zdeňka

 

*15.3.1930 Praha

astronomka

1953 vystudovala radiotechniku na fak. Elektrotech. inženýrství ČVUT v Praze, (1953–1956) absolvovala aspiranturu v oboru radioastronomie, v létech 1957–1970 vědecká pracovnice Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Podílela se na konstrukci meteorického radaru a na pozorování meteorických rojů a výpočtů drah meteorů. Spoluautorka monografie Radioastronomie (1962). V r. 1969 odešla s manželem trvale do USA, kde do r. 1994 vedla výpočetní středisko astronomického ústavu Kalifornské university v Los Angeles.