Parish John

Parish John

*   23.2. 1774  Hamburk

†   1858  Žamberk 

V roce 1788 se mladý John vydává na zkušenou do světa, v Londýně se seznamuje s Kitty Birney, s kterou v roce 1814 uzavírá sňatek
V roce 1815 kupuje John Parish panství v Žamberku. Pro svou zálibu v astronomii nechává v zámeckém parku zbudovat hvězdárnu, na které provádí nejprve pozorování P. Hackel (pozdější opat) a po něm též dánský astronom Theodor Brorsen.
1816 - Parish je jmenován rytířem
1817 - povýšen na barona ze Senftenbergu
Převzato z publikace - Dánský astronom Theodor Brorsen, kterou v roce 1998 vydala Astronomická společnost v Hradci králové.