Erhart Vilém a Josef

Erhart Vilém a Josef

GC6W2EN   

4.4.1914 - 16.1.1996 (Vilém)

4.2.1923 – 14.10.2010 (Josef)   

 

Vilém Erhart byl optik a známý výrobce zrcadel a menisků.

Josef Erhart byl známý optik, profesor a fotograf.

 

Bratři Erhartové byly nadšenci, kteří v zemi, kde astronomická optika neměla velkou tradici, dosáhli nemalých výsledků. Unikátem bratrů byl především způsob výbrusu velmi klenutých menisků a výroby žebrovaných zrcadel pro astronomické dalekohledy a astronomické fotografické komory. Bratři vyrobili pro hvězdárnu na Kleti dalekohledy, které ve své době patřily k největším na světě.
Roku 1943 začali stavět hvězdárnu na vlastní zahradě, 1949 daroval Vilém fotografickou komoru hvězdárně v Českých Budějovicích a další pak hvězdárně v Hradci Králové. Roku 1951 postavili elektrickou pec a tím započal dlouhý řetěz lisování skel pro astronomická zrcadla. Roku 1957 se dohodli s ředitelem budějovické hvězdárny profesorem Polesným o vybudování a vybavení hvězdárny na Kleti. Vybavena byla unikáty, které byly vyrobeny v jejich dílně. Mezi součásti významných přístrojů z jejich dílny patřil např. meniskus o průměru 73 cm, který byl největší na světě a žebrované zrcadlo o průměru 88 cm.
Oba bratři se navzájem doplňovali po teoretické i praktické stránce a všechny namáhavé optické a technické práce vykonávali po celodenním vyčerpávajícím zaměstnání v papírnách. Jejich odměnou bylo pouze uspokojení nad vykonanou prací.

 

 

 

Pdklady

 

Vilém Erhart- optik a astronom(4.4.1914 - 16.1.1996)

Ing. Josef Erhart- vysokoškolský profesor(4.2.1923 - 14.10.2010)

Nadšenci, kteří v zemi, kde astronomická optika nemá velkou tradici, dosáhli nemalých výsledků ve zmíněném oboru. Hlavně ve způsobu výbrusu velmi klenutých menisků a výroby žebrovaných zrcadel pro astronomické dalekohledy a astronomické fotografické komory, které v době vybavování hvězdárny na Kleti patřily k největším na světě. Oba bratři se navzájem doplňují po teoretiké a praktické stránce a všechny namáhavé optické a technické práce vykonávají po celodenním vyčerpávajícím zaměstnání v papírnách. Jejich odměnou je pouze uspokojení nad vykonanou prací

Životní milníky obou bratrů: Roku 1943 začli stavět hvězdárnu na své zahradě, 1949 daroval Vilém fotografickou komoru hvězdárně v Č. Budějovicích a další pak v Hradci Králové, 1951 byla postavena elektrická pec v dílně u č.p. 41 a započal dlouhý řetěz lisování skel pro astronomiská zrcadla, 1957 dohoda se ředitelem budějovické hvězdárny profesorem Polesným o vybudování a vybavení hvězdárny na Kleti. Vybavena byla unikáty, které byly vyrobeny v dílně Erhartových. Byl to např. menisk o průměru 73 cm, který byl největší na světě a žebrované zrcadlo o prům. 88 cm.

 

Ing. Josef Erhart a Marie Erhartová

Manželé Erhartovi zanechali nesmazatelnou stopu v oblasti autorské fotografie jak černobílé tak později i barevné. Začali fotografovat v roce 1957, kdy si zakoupili první fotoaparát. Každý, kdo se seznámil s jejich fotografickými publikacemi, zatouží navštívit krásy jižních Čech, ale především Šumavy. Ten kdo se do hloubky nezajímá o fotografii ani netuší, jak rozsáhlá je publicistická a vydavatelská činnost manželů Erhartových. Jsme právem pyšní na to, že i tímto způsobem zviditelňují obec Plav a celý region Pomalší.      

 

Stručně o autorech aneb Kdo je kdo?

"Erhartovi, představitelé krajinářské fotografie, manželé, jejichž společná tvorba se vztahuje k jižním Čechám. Erhart Josef (*1923 Plav u Českých Budějovic) vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Písku (1943), Vyšší pedagogickou školu v Český Budějovicích (1961), Vysokou školu ekonomickou v Praze (1972). Pedagogicky působil na Vysoké škole zemědělské v Českých Budějovicích. Erhartová Marie (*1937 Sedlec u Svatého Jana nad Malší) absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích (1955). Jejich monotematicky vyhraněná tvorba, fotografická profesionalita a cit pro námět inspirovaly různé nakladatele, aby této dvojici vydali v letech 1959 až 2003 celkem 39 knižních titulů v celkovém nákladu přes 1 milion výtisků. Souborné monografie o jižních Čechách (1959 - 2003 vyšlo 6 titulů) interpretují tuto oblast jako obrazově poutavý, historicky a duchovně sourodý celek. Dalších 5 knižních titulů obsahuje tematicky sevřenější okruhy, ať jde o architekturu či krajinu, např. Zámek Hluboká (1963), Český Krumlov (1966), České Budějovice (1980), Krajem Lipna (1980), Velký Vrch (1981).

Manželé Erhartovi se podíleli na 14 titulech, které se vztahují k mykologii. Atlas hub se 484 barevnými fotografiemi vydala pražská Artia ve značných nákladech a často ve více reedicích německy, francouzsky, italsky, švédsky a holandsky. Za vrchol fotografické tvorby jsou považovány jejich monografie věnované Šumavě."

Marie a Josef Erhartovi mají k našemu regionu úzký vztah. Působili několik let v Loučovicích a první knihu Krásy jižních Čech (1959) věnovali přírodě a památkám Českokrumlovska a Vyšebrodska. Úvodní text napsal spisovatel Jiří Mařánek. Českému Krumlovu věnovali samostatnou knihu, vydanou v roce 1966 a město s okolím má svoje místo i v knize Šumava (1967, 1969), v níž je autorem textu spisovatel Ladislav Stehlík. Ing. Josef Erhart se však zapsal do historie Českokrumlovska ještě jinak. Pouze zájemcům o astronomická pozorování a pořizování snímků s použitím astronomických dalekohledů je známa jeho společná práce s bratrem Vilémem Erhartem. Zkušenosti z této práce bratři shrnuli do knihy "Amatérské astronomické dalekohledy", jejíž 1. vydání vyšlo v roce 1962 a 2. vydání je z roku 1989.

Významné jubileum Ing. Josefa Erharta

 Letošní výstavu fotografií manželů Erhartových pořádáme k významnému životnímu jubileu pana ing. Josefa Erharta, který je dlouholetým přítelem a spolupracovníkem našeho muzea. Přejeme oběma autorům hodně sil a elánu a věříme, že se ještě dlouho budeme setkávat s fotografickou tvorbou osvědčené značky "Erhartovi".

https://www.ckrumlov.cz/cz1250/aktual/mesto/t_mesovm102003.htm