Havel (Gallus) ze Strahova

Havel (Gallus) ze Strahova

 

Mistr a první učitel astronomie a matematiky na pražské univerzitě přibližně v období 1350-1360. Byl uznáván jako velmi dobrý hvězdář a na základě jeho věštby Karel IV. upustil od svého záměru vybudovat Nové město pražské za Hradčany. Proslul také jako lékař. Napsal řadu latinských spisů, které se většinou nedochovaly. Byl členem kanovnického řádu v Praze.

 

Z historie Univerzity Karlovy

Panteistické zaměření se rozvíjelo nejvíce na půdě svobodného vysokého učení. Za dvě desetiletí se univerzita rozrostla a stala se jedním z vrcholů evropské vzdělanosti. Karlova univerzita významně ovlivnila celá staletí dalšího vývoje naší i světové astronomie a astrologie. Po prvním učiteli, kterým byl Mistr Gallus (Havel) tu vyučoval Jenek z Prahy, kterého jako matematika chválil i Mistr Jan Hus.