Fabricius Pavel

Fabricius Pavel

 

Císařský lékař, dvorní falckrabí, astronom, profesor matematiky vídeňské univerzity a botanik Pavel (Paul) Fabricius (1519, Lubaň, Horní Lužice - 1589, Vídeň) zřejmě na objednávku moravských stavů pořídil první mapu Moravy - Morauia marchionatus. Merhern Authore P. Kaerio. (347 místních názvů), na níž byla také zobrazena část Dolních Rakous s Vídní (134 místních názvů).

Mapa má měřítko 1 : 288 000, rozměry 95 x 85 cm (946 x 846 mm), český i německý popis, jako první z našich map geografickou síť na rámu a značkový klíč. Vodopis je zobrazený poměrně přesně, pouze na severu je zaměněna Odra za Ostravici. Znázornění horopisu ovšem není příliš věrné. Mapa byla vytvořena v lichoběžníkovém kartografickém zobrazení, ale ne s příliš velkou přesností. Byla vyryta do šesti měděných desek, které byly později ukradeny. Poměrně velké měřítko bylo zvoleno, aby mapa mohla být využitelná i pro vojenské účely, protože Moravu a Dolní Rakousko ohrožovaly turecké armády. Dokladem toho je i modlitba za uchránění země od nájezdů, která je k mapě připojena. Fabriciova mapa Moravy byla otištěna také v Orteliově atlasu. Tomu mapu poskytl v roce 1570 vídeňský dvorní lékař Jan Crato z Crafftheimu. Fabricius svou mapu věnoval moravským stavům. V současnosti existuje sedm výtisků této mapy. Jeden z nich je součástí Mollovy sbírky, která je uložena v Moravské zemské knihovně v Brně.

Fabricius mapoval i rakouské země, prováděl měření zeměpisných souřadnic různých zemí, vydal práce z astronomie (např. o kometách nebo o souhvězdí Kassiopea) a byl také osobním lékařem císaře Maxmiliána II.