Fischer Stanislav

Fischer Stanislav

 

*30.11.1936 Ledce (okr. Kladno)

fyzik pracující ve výzkumu kosmického záření a nabitých částic ve sluneční soustavě

Po absolvování jaderné fyziky na moskevské stát. univerzitě 1961 pracoval v laboratoři kosmického záření Fysikálního ústavu SAV na Lomnickém štítě a po ročním pobytě (1971) ve Fysikálním ústavě ČSAV přešel od r. 1972 do Astronomického ústavu ČSAV v Praze. 1962–64 se zúčastnil 8. antarktické expedice Sovětského svazu na stanici Vostok (na geomagnetickém pólu). 1992–93 roční stáž v Polárním geofyzikálním ústavě Kolského vědeckého centra Ruské AV, Apatity, Murmanská oblast RF. Podílel se na řízení kosmického výzkumu v několika mez. organizacích. Člen ÚV KSČ od prosince 1989 do prosince 1992. Kandidát na presidenta republiky v lednu 1998.