Frič Jan Ludvík

Frič Jan Ludvík

GC71FFD

13.2.1863 - 21.1.1897 

fyzik, průmyslový podnikatel

 

Jan Ludvík Frič se narodil v Paříži. Byl synem básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou Annou, rozenou Kavalírovou, dcerou zakladatele sázavské sklárny, bratrem Janem a sestrou Boženou se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. Otec se vrátil až roku 1880.
Se svým bratrem Josefem Janem Fričem založil v roce 1883 dílnu pro přesnou mechaniku, kde vyráběli velmi kvalitní optické přístroje – např. bareoskop pro určení hustoty cukerných šťáv nebo polarimetr pro stanovení cukernatosti. Přístroj sestrojili spolu s cukrovarníkem a vynálezcem Janem Vincencem Divišem v roce 1892, v roce 1908 pak uvedli zdokonalený model. Tento přístroj byl začátkem 20. století v USA přijat jako úřední normál. Vyráběli také geodetické přístroje – především triangulační teodolity. Společně se připravovali na stavbu hvězdárny.
Zemřel v Praze 21. 1. 1897 ve věku pouhých 33 let. Po předčasné smrti zakoupil jeho bratr pozemek pro stavbu astronomické observatoře na vrchu Manda nad Ondřejovem. Na bratrovu paměť jej přejmenoval na Žalov.
Po obou bratřích je pojmenována planetka (7849) Janjosefrič.