Grün Marcel

Grün Marcel

 

*20.11.1946 Cheb

popularisátor kosmonautiky

Po studiu na ČVUT v Praze působí od 1967 ve Hvězdárně a planetariu hl. m. Prahy, kde se specialisuje na popularisaci a výuku kosmonautiky. Věnuje se přednáškové činnosti, publikuje v odborném tisku, autor skript, 8 knih o kosmonautice, např. Kosmonautika   současnost a budoucnost (1983), První den na Měsíci (1994).